فهرست کتاب


زیباییهای اخلاق

استاد حسین انصاریان

بخش سوم: راه ظهور سلامت جسم و جان

﴿صفحه 67﴾

عروق بدن

گردش خون در بدن یعنی رفتن خون از قلب به دورترین بخش های بدن و بازگشت آن به قلب كه در كم تر از یك دقیقه انجام می گیرد .
خون در گردش خود در سراسر بدن دو معبر اصلی دارد ، وقتی بطن راست منقبض می شود خون با فشار به دو سرخ رگ ششی می ریزد ، در شُش ها گلبول های سرخ خون اكسیژن هوا را می گیرند و انیدرید كربنیك را كه در خود دارند پس می دهند .
از شُش ها ، خون از راه دو سیاه رگ به قلب باز می گردد ، خون وارد دهلیز چپ می شود و از دریچه ای به بطن چپ می ریزد ، وقتی بطن چپ منقبض می شود خون وارد سرخ رگ بزرگ دیگری می شود ، این سرخ رگ به دو سرخ رگ كوچك تر و پس از آن به سرخ رگ های كوچك دیگری تقسیم می شود و این تقسیم ادامه می یابد و سرخ رگ های بسیار كوچك كه موی رگ نام دارند وارد بافت ها می شوند .
از طریق این موی رگ ها ، خون اكسیژن و مواد غذایی را به یاخته های بدن می رساند و انیدریك كربنیك و مواد زاید دیگر را می گیرد .
در اینجا سرخ رگ های مویین با سیاه رگ های مویین می پیوندند و این سیاه رگ ها هرچه به قلب نزدیك تر می شوند بزرگ تر می گردند و به این ترتیب خونی كه در سیاه رگ ها جریان دارد سرانجام به سیاه رگ بزرگی می ریزد كه وارد
﴿صفحه 68﴾
دهلیز راست می شود ، از دهلیز راست و از راه دریچه ی قلب وارد بطن راست می شود و به این ترتیب گردش كامل خون در بدن انجام می گیرد(57) .

عروق معنوی

پیامبر بزرگ اسلام روزه را به منزله ی رگ های دین قلمداد كرده است كه با انجام صحیح آن و رعایت شرایط معنوی اش سلامت به همه ی بدن ، و تقوا كه نتیجه و میوه ی روزه است به همه ی اعضا و جوارح و قلب و نفس و روح و روان می رسد .
همان طور كه رگ ها برای رسیدن خون به همه ی بدن باید باز باشند تا بدن بتواند به حیات خود ادامه دهد ، و اگر انسان از ورزش و رعایت غذا و آشامیدنی غفلت ورزد رگ ها می گیرد و نهایتاً انسان با سكته ی شدید مغزی یا قلبی می میرد ، به همان صورت باید روزه ی ماه رمضان و بلكه پاره ای از روزه های مستحبی تا پایان عمر طبیعی در زندگی معنوی انسان جریان داشته باشد تا سلامت بدن و سلامت قلب و نفس حفظ شود .
انسانی كه به خاطر تكبّر و غرورش از روزه فراری است و به این تكلیف پرفایده ی معنوی عمل نمی كند ، در حقیقت در حالِ بستن رگ هایی است كه فیوضات الهی را به سراسر وجودش می رسانند و با دست خود زمینه ی هلاكت و سقوط خود را فراهم می آورد .
سی روز روزه ی ماه مبارك رمضان رگ هایی است كه یك سرش به منبع فیوضات و سر دیگرش به انسان وصل است ، و انسان از این طریق می تواند كمالات معنوی و تقوای الهی و سلامت بدن خود را تأمین نماید .
اگر مكلّف از روزه روی بگرداند و این تكلیف باارزش را انجام ندهد ، خون
﴿صفحه 69﴾
حیات بخش رحمت و كرامت و رضایت و شرافت و تقوا و سلامت به انسان نخواهد رسید ، و در نتیجه آدمی به مرگ معنوی دچار می شود و از دایره ی انسانیت خارج و به مدار حیوانیت و بلكه بدتر از حیوانیت وارد می گردد .