فهرست کتاب


زیباییهای اخلاق

استاد حسین انصاریان

لطیفه ی روایی

از آنجا كه عرب در مسابقه ی اسب دوانی برنده ی اوّل را سابق و پس از آن را مصلّی می نامد ، روایتی جالب در تأویل این آیات به مناسبت كلمه ی مصلّی از حضرت صادق (علیه السلام) در كتاب های حدیث نقل شده است :
ادریس بن عبدالله می گوید : از تفسیر ( لَمْ نَكُ مِنَ الْمُصَلِّینَ ) از حضرت صادق
﴿صفحه 63﴾
پرسیدم ، حضرت فرمود :
منظور مجرمان از این كه در زمره ی مصلین نبودیم این است كه پیروان امامانی كه خدا در قرآن از آنان به عنوان سابقین یاد كرده نبودیم ، ای ادریس بن عبدالله ! آیا نمی بینی كه مردم در مسابقه ی اسب دوانی از اسبی كه به دنبال سابق درآید تعبیر به مصلّی می كنند ؟(56)

بخش سوم: راه ظهور سلامت جسم و جان

﴿صفحه 67﴾

عروق بدن

گردش خون در بدن یعنی رفتن خون از قلب به دورترین بخش های بدن و بازگشت آن به قلب كه در كم تر از یك دقیقه انجام می گیرد .
خون در گردش خود در سراسر بدن دو معبر اصلی دارد ، وقتی بطن راست منقبض می شود خون با فشار به دو سرخ رگ ششی می ریزد ، در شُش ها گلبول های سرخ خون اكسیژن هوا را می گیرند و انیدرید كربنیك را كه در خود دارند پس می دهند .
از شُش ها ، خون از راه دو سیاه رگ به قلب باز می گردد ، خون وارد دهلیز چپ می شود و از دریچه ای به بطن چپ می ریزد ، وقتی بطن چپ منقبض می شود خون وارد سرخ رگ بزرگ دیگری می شود ، این سرخ رگ به دو سرخ رگ كوچك تر و پس از آن به سرخ رگ های كوچك دیگری تقسیم می شود و این تقسیم ادامه می یابد و سرخ رگ های بسیار كوچك كه موی رگ نام دارند وارد بافت ها می شوند .
از طریق این موی رگ ها ، خون اكسیژن و مواد غذایی را به یاخته های بدن می رساند و انیدریك كربنیك و مواد زاید دیگر را می گیرد .
در اینجا سرخ رگ های مویین با سیاه رگ های مویین می پیوندند و این سیاه رگ ها هرچه به قلب نزدیك تر می شوند بزرگ تر می گردند و به این ترتیب خونی كه در سیاه رگ ها جریان دارد سرانجام به سیاه رگ بزرگی می ریزد كه وارد
﴿صفحه 68﴾
دهلیز راست می شود ، از دهلیز راست و از راه دریچه ی قلب وارد بطن راست می شود و به این ترتیب گردش كامل خون در بدن انجام می گیرد(57) .