فهرست کتاب


زیباییهای اخلاق

استاد حسین انصاریان

سخن ناشر

آنچه نیاز واقعی بشر غیر از تأمین مسائل مادی و یا به عبارتی مسائل ظاهری است ، رسیدن به حیات معنوی و انسانی و تأمین نیازهای روحی و اخلاقی او است .
ژرف نگران بر این باورند كه انسان بدون ملكات اخلاقی موجودی است كاملاً حیوانی و پست . مصلحان بشری اخلاق را سرمایه ی پر سود دنیا و آخرتی انسان می دانند .
حقایقی اخلاقی ، عناصر ساختمانی معنوی و روحی بشر است .
اخلاق ، اساس فضیلت و ریشه ی حقایق است .
اخلاق ، خط بطلانی بر ظلمت حیوانیت و تاریكی ، و پایانی برای راه شقاوت است .
اخلاق ، نتیجه ی بعثت خاتم انبیا ، حضرت ختمی مرتب است . آنجا كه علت بعثت خود را این چنین بیان می فرماید :
إنّی بُعِثْتُ لأتَمِّمُ مَكارِم الأخْلاق .
عصر امروز عصری است كه انسان از نظر باطنی به حضیض حیوانیت و شرارت كشیده شده است و نیازمند بازنگری در مسائل روحی و اخلاقی خود است ، و اگر گفته شود مسأله ی اخلاق از ضروری ترین مسائل حیاتی و از اساسی ترین برنامه های زندگی است ، سخنی به گزاف گفته نشده است .
دانشمند محقق و عالم متتبع استاد حسین انصاریان دام عزّه كه خود ضمن استفاده از محضر بزرگان اساتید اخلاق در جنبه ی اخلاق نظری صاحب نظر می باشد ، به اذعان اطرافیان و نزدیكان ، اخلاق نظری را در طول زندگی پر بار خود تجلی داده ، و اخلاق عملی اسلام را به كار بسته اند .
بر اساس درخواست عده ای از طلاب و دانشجویان در ماه مبارك رمضان سال 1378 در طول 25 جلسه ، ظرائف و لطائف مبحث اخلاق نظری را به شكلی نو و جدید با تحقیقی جامع بر اساس مبانی علمی به بحث گذاشتند .
آن مجموعه توسط این مؤسسه از نوار پیاده و در اختیار معظم له قرار گرفت ، و ایشان مجموعه ی مباحث را به صورت كتابی جامع و مستند ، همراه با تحقیقی كامل ، تنظیم و برای چاپ در اختیار این مؤسسه قرار دادند .
این اثر با توجه به اینكه برگرفته شده از قلم عالمانه ی ایشان می باشد ، در نوع خود اثری جامع و علمی در این زمینه می باشد .
امید است برای اهل تحقیق دری برای ورود به مباحث اخلاقی ، و برای اهل حال و عمل دستور العملی برای آراسته شدن به زیبائیهای اخلاق باشد .
واحد تحقیقات دار العرفان
﴿صفحه 17﴾

پیشگفتار

هو المحسن
این نوشتار كه بخشی از زیبایی های اخلاق را از منظر قرآن و روایات بازگو می كند ، محصول بیست و پنج سخنرانی ماه مبارك رمضان سال 1381 شمسی است ، كه به درخواست مؤسسه ی دار العرفان ـ پس از پیاده شدن از نوار ـ به صورت كتاب حاضر در آمد .
بدون شك تبدیل متن گفتار به نوشتار ، زحمتی سنگین و مشقتی فراوان می طلبد ; ولی توفیق و عنایت حق ، تحمل زحمت و مشقت را بر خادم اهل بیت (علیهم السلام) ، آسان می كند .
وظیفه ی من پرداختن به این خدمت ناچیز بود ، باشد كه مردان و زنان مسلمان آن را مطالعه كنند و به كار بندند . تا نزد حضرت دوست كه قبول افتد و چه در نظر آید .
فقیر حسین انصاریان

أَفَمَن كَانَ مُؤْمِناً كَمَنْ كَانَ فَاسِقاً لاَ یَسْتَوُونَ
سجده (32): 18

بخش یكم: تفاوت مؤمن و فاسق

﴿صفحه 21﴾