فهرست کتاب


آموزش عقاید و دستورات دینی

, تنظیم و گردآوری: مرکز غدیر

هجرت پیغمبر اکرم به مدینه

پیغمبر اکرم صلی الله علیه و اله و سلم شبانه خود را به غاری در کوه ثور که نزدیکی مکه می باشد رسانید در غار پنهان شد. پس از سه روز از غار بیرون آمده به مسافرت خود ادامه داد تا وارد مدینه گردید و مورد استقبال گرم اهل مدینه قرار گرفت(مدینه تا آن روز به یثرب معروف بود و پس از ان به مدینه الرسول نامیده شد) از سوی دیگر کفار مکه که خانه آن حضرت را شبانه محاصره کرده بودند سحرگاهان به داخل خانه هجوم آوردند و با شمشیرهای برهنه به سوی رختخواب آن حضرت شتافتند ولی علی علیه السلام را به جای وی یافتند و همین که از بیرون رفتنش مطلع شدند در اطراف مکه به جستجو پرداختند و پس از جستجوی بسیار نومید به مکه بازگشتند.
پیغمبر اکرم در مدینه توقف فرمود و اهل مدینه اسلام را پذیرفتند و شهر مدینه قیافه اسلامی به خود گرفته نخستین شهر اسلامی شد البته اقلیت اعراب مدینه که نزدیک به یک ثلث جمعیت شهر بودند منافق بوده از ترس اکثریت تظاهر به اسلام می کردند.
خورشید اسلام از آسمان صاف مدینه تابیدن گرفت و به نورافکنی خود شروع نمود و در وهله اول حالت جنگی که سالها در میان دو طائفه بزرگ اوس و خزرج وجود داشت به صلح و صفا تبدیل شد و انصار(مومنین اهل مدینه) پروانه وار به دور شمع رسالت گرد آمدند و تدریجا عشایری که در قلمرو مدینه بودند اسلام می آوردند و احکام آسمانی اسلام یکی پس از دیگری نازل و اجرا می شد و هر روز یکی از ریشه های فساد و کردارهای ناپاک از میان مردم رخت بر بسته به جای آن تقوی و عدالت قرار می گرفت و تدریجا پیروان اسلام که در مدینه بودند و پس از هجرت پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم زیر آزار و شکنجه سخت کفار بودند خانه و زندگی خویش را رها کرده به سوی مدینه می گریختند و مورد نوازش و پذیرائی صمیمی انصار قرار می گرفتند . طوائف زیادی از یهود در مدینه و حوالی آن در خیبر و فدک بودند که احبار و دانشمندانشان پیوسته بشارت بعثت پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله را به عرب مدینه گوشزد می نمودند، و در حقیقت یکی از عوامل ایمان اهل مدینه همان بشارتها بود که از علمای یهود شنیده بودند و آشکارا به پیغمبر اکرم منطبق می شد. ولی این طوائف پس از هجرت پیامبر به مدینه از پذیرفتن اسلام سر باز زدند.
پیشرفت سریع اسلام کفار مکه را سخت ناراحت می کرد و روزبروز خشم و کینه آنان نسبت به پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم و پیروان اسلام بیشتر میشد و برای استیصال آنان پی بهانه می گشتند و پیروان اسلام نیز (مخصوصا مهاجران مکه) از کفار دلی پر داشته و در انتظار یک اذن آسمانی بودند که کفار ستمگر را به سزای اعمالشان برسانند و زنان و کودکان و پیروان بی دست و پای خود را که در مدینه در زیر آزار و شکنجه آنان به سر می بردند، نجات بخشند.

سیرى كوتاه در جنگهاى پیغمبر اكرم

1 - جنگ بدر:

بالاخره در سال دوم هجرت نخستین جنگ میان مسلمانان و كفار مكه در زمین بدر اتفاق افتاد.
در این جنگ كفار نزدیك بهزار نفر با تجهیز كامل و ساز و برگ كافى بودند، و مسلمانان معادل یك سوم آنان افراد داشتند و فاقد ساز و برگ و مركب و توشه بودند ولى عنیت خدائى فتح درخشانى نصیب مسلمانان فرموده ببدترین وضعى كفار را شكست داد.
در این جنگ از كفار هفتاد نفر كشته شد كه تقریباً نصف آنان از دم شمشیر على (علیه السلام) گذشته بودند؛ و هفتاد نفر اسیر دادند و همه ساز و برگ خود را بجا گذاشته یكسره تا مكه گریختند.