فهرست کتاب


آموزش عقاید و دستورات دینی

, تنظیم و گردآوری: مرکز غدیر

مسافرت آنحضرت بطائف:

سالیكه پیغمبر اكرم و بنى هاشم از شعب ابى طالب بیرون آمدند سال سیزدهم بعثت بود. پیغمبر اكرم (صلى الله علیه و آله و سلم) همان ایام مسافرتى بطائف (شهرى است تقریباً در صد كیلومترى مكه) نمود و مردم طائف را باسلام دعوت فرمود ولى جهال شهر از هر طرف ریختند و دشنام داده سنگسارش كردند و بالاخره از شهر بیرون راندند.
پیغمبر اكرم از طائف بمكه مراجعت نموده و چندى در مكه بود و چون هیچ گونه امنیت جانى نداشت خود را بمردم نشان نمى داد و بزرگان مكه نیز نظر باینكه اوضاع و احوال براى از میان بردن آن حضرت مساعد بود در دارالندوه كه به منزله مجلس شورى بود اجتماع نموده؛ در یك مجلس سرى آخرین طرح را براى یكسره كردن كار آنحضرت ریختند.
طرح نامبرده این بود كه از هر قبیله از قبایل عرب یكنفر انتخاب شود و انتخاب شدگان بطور دسته جمعى به خانه آن حضرت ریخته بقتلش رسانند، البته منظور از شركت دادن همه قبایل این بود كه عشیره آنحضرت یعنى بنى هاشم نتوانند بخونخواهى وى قیام نموده با متصدیان قتل بجنگند، و همچنین شركت جستن یك نفر از خود بنى هاشم بكلى زبان بنى هاشم را مى بست.
این تصمیم قطعیت پیدا كرد در حدود چهل نفر از قبائل مختلف نامزد قتل آنحضرت شده شبانه خانه اش را محاصره نمودند كه سحرگاهان بدرون خانه ریختند تصمیم قوم را اجراء نمایند ولى اراده خدائى فوق اراده قوم بود. و تصمیم آنان را نقش بر آب نمود خداى متعال بپیغمبر اكرم (صلى الله علیه و آله و سلم) وحى فرستاده از تصمیم قوم باخبرش نمود. وامر فرمود كه شبانه از مكه بیرون آمده بمدینه مهاجرت كند.
پیغمبر اكرم (صلى الله علیه و آله و سلم) على (علیه السلام) را از جریان واقعه مطلع ساخته امر فرمود كه شبانه در رختخواب وى بخوابد و وصایاى خود را بوى نموده شبانه از خانه بیرون رفت؛ و در راه ابى بكر را دیده وى را نیز با خود برداشته راه مدینه را پیش گرفت.
عده اى از بزرگان مدینه قبل از هجرت در مكه با پیغمبر اكرم (صلى الله علیه و آله و سلم) ملاقات كرده ایمان آورده بودند و ضمناً پیمانى بسته بودند كه اگر آنحضرت بمدینه بیاید بحمایت وى برخاسته از وى دفاع كنند چنانكه از جان و عرض خود دفاع مى كنند.

هجرت پیغمبر اکرم به مدینه

پیغمبر اکرم صلی الله علیه و اله و سلم شبانه خود را به غاری در کوه ثور که نزدیکی مکه می باشد رسانید در غار پنهان شد. پس از سه روز از غار بیرون آمده به مسافرت خود ادامه داد تا وارد مدینه گردید و مورد استقبال گرم اهل مدینه قرار گرفت(مدینه تا آن روز به یثرب معروف بود و پس از ان به مدینه الرسول نامیده شد) از سوی دیگر کفار مکه که خانه آن حضرت را شبانه محاصره کرده بودند سحرگاهان به داخل خانه هجوم آوردند و با شمشیرهای برهنه به سوی رختخواب آن حضرت شتافتند ولی علی علیه السلام را به جای وی یافتند و همین که از بیرون رفتنش مطلع شدند در اطراف مکه به جستجو پرداختند و پس از جستجوی بسیار نومید به مکه بازگشتند.
پیغمبر اکرم در مدینه توقف فرمود و اهل مدینه اسلام را پذیرفتند و شهر مدینه قیافه اسلامی به خود گرفته نخستین شهر اسلامی شد البته اقلیت اعراب مدینه که نزدیک به یک ثلث جمعیت شهر بودند منافق بوده از ترس اکثریت تظاهر به اسلام می کردند.
خورشید اسلام از آسمان صاف مدینه تابیدن گرفت و به نورافکنی خود شروع نمود و در وهله اول حالت جنگی که سالها در میان دو طائفه بزرگ اوس و خزرج وجود داشت به صلح و صفا تبدیل شد و انصار(مومنین اهل مدینه) پروانه وار به دور شمع رسالت گرد آمدند و تدریجا عشایری که در قلمرو مدینه بودند اسلام می آوردند و احکام آسمانی اسلام یکی پس از دیگری نازل و اجرا می شد و هر روز یکی از ریشه های فساد و کردارهای ناپاک از میان مردم رخت بر بسته به جای آن تقوی و عدالت قرار می گرفت و تدریجا پیروان اسلام که در مدینه بودند و پس از هجرت پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم زیر آزار و شکنجه سخت کفار بودند خانه و زندگی خویش را رها کرده به سوی مدینه می گریختند و مورد نوازش و پذیرائی صمیمی انصار قرار می گرفتند . طوائف زیادی از یهود در مدینه و حوالی آن در خیبر و فدک بودند که احبار و دانشمندانشان پیوسته بشارت بعثت پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله را به عرب مدینه گوشزد می نمودند، و در حقیقت یکی از عوامل ایمان اهل مدینه همان بشارتها بود که از علمای یهود شنیده بودند و آشکارا به پیغمبر اکرم منطبق می شد. ولی این طوائف پس از هجرت پیامبر به مدینه از پذیرفتن اسلام سر باز زدند.
پیشرفت سریع اسلام کفار مکه را سخت ناراحت می کرد و روزبروز خشم و کینه آنان نسبت به پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم و پیروان اسلام بیشتر میشد و برای استیصال آنان پی بهانه می گشتند و پیروان اسلام نیز (مخصوصا مهاجران مکه) از کفار دلی پر داشته و در انتظار یک اذن آسمانی بودند که کفار ستمگر را به سزای اعمالشان برسانند و زنان و کودکان و پیروان بی دست و پای خود را که در مدینه در زیر آزار و شکنجه آنان به سر می بردند، نجات بخشند.

سیرى كوتاه در جنگهاى پیغمبر اكرم