فهرست کتاب


آموزش عقاید و دستورات دینی

, تنظیم و گردآوری: مرکز غدیر

اثر عمیق شهادت

شهادت حضرت امام حسین علیه السلام در کشورهای اسلامی انقلابی شدید بپا ساخت که تا دوازده سال در کمال شدت ادامه یافت و دنباله آن هم تا زمانی دراز کشیده شد و بالاخره پس از مدتی سلطنت اموی را در هم پیچید ولی عکس العمل اساسی آن به وجود آمدن گروهی از مسلمانان واقع بین و آزاد منش بود که از ته دل از دشمنان اهل بیت علیهم السلام متنفر بودند و طریق حق حقیقت را هدف خود قرار دادند.

نهضت علمی امام باقر و امام صادق علیهماالسلام

پس از شهادت امام حسین علیه السلام اگر چه روزبروز بشماره پیروان اهل بیت علیهم السلام افزوده می شد ولی به واسطه فشار شدیدی که سلطنت بنی امیه به پیروان اهل بیت علیهم السلام وارد می ساخت میدان عملی که حضرت امام سجاد بتواند به نشر کامل و علنی معراف اسلامی بپردازد نبود تا در زمان امامت امام محمد باقر علیه السلام سلطنت اموی به واسطه اختلافات داخلی و کشمکشهایی که با بنی عباس داشتند روی به ضعف و انحلال نهاد. از این رو شیعیان و پیروان اهل بیت و دست پروردگان دوره امامت 35 ساله حضرت سجاد علیه السلام فرصتی پیدا کرده از اطراف و اکناف مانند سیل به در خانه امام محمد باقر علیه السلام ریخته به فرا گرفتن علوم دین و اخذ معارف اسلامی پرداختند و پس از آن حضرت نیز امام جعفر صادق علیه السلام به نشر معارف پرداخت و دانشمندانی را که از گوشه و کنار جهان به آستان پاکش روی می آوردند پذیرفته در تعلیم و تربیت آنان تمام سعی و کوشش مبذول می داشت و در اثر مساعی آن حضرت هزاران دانشمند از رجال دین که در فنون و علوم مختلفه سر آمد بودند در اطراف جهان پراکنده شدند و به نشر علوم پرداختند. از کتابهایی که از شاگردان مکتب آن حضرت به یادگار مانده 400 کتاب است که به نام (اصول اربمعاه) در میان علمای شیعه معروف است. بقیه امامان هم روش این دو امام را تعقیب کرده و به نشر معارف اسلامی پرداختند و با آنکه فشار بنی عباس بسیار سخت بود، دانشمندان زیادی را تربیت نمود و ذخائر علمی اسلام را به ایشان سپردند، و در اثر همین مساعی جمیله ائمه هدی علیهم السلام امروز میلیونها نفر اهل حق در نقاط مختلف جهان زندگی می کنند.

--معاد

معاد یکی از اصول سه گانه دین مقدس اسلام و از ضروریات این دین پاک است . صدها آیه از آیات قرآن کریم و هزاران روایت از پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و ائمه هدی به صراحت تمام بیان می کند که خدای متعال همه بندگان خود را پس از مرگ در یک روز معین دوباره زنده می کند و به حساب اعمالشان رسیده نیکوکاران را نعمت و لذت ابدی می بخشد و بدکاران را به سزای کردار و رفتارشان در عذاب همیشگی جای می دهد. خداوند در قرآن کریم می فرماید که همه پیامبران گذشته معاد و روز رستاخیز را به مردم تذکر می داده اند. ادیان آسمانی دیگر نیز مانند دین اسلام معاد را اثبات می کند و گذشته از اینها از قبرهای کهن و باستانی به دست می آید که معلوم می شود انسان اولی و بشر ماقبل تاریخ نیز برای انسان یک نوع زندگی پس از مرگ قائل بوده است و از اینجا می توان فهمید که انسان با فهم ساده خود روز پاداشی برای نیکوکاران و بدکاران اثبات می کند و چون چنین روزی در این دنیا وجود ندارد ناگزیر در جهان دیگر خواهد بود