فهرست کتاب


آموزش عقاید و دستورات دینی

, تنظیم و گردآوری: مرکز غدیر

امام یازدهم : حضرت امام حسن عسكرى (علیه السلام)

اسم حسن، لقب عسكرى كنیه ابامحمد.
پدر بزرگوارش: حضرت امام على النقى (علیه السلام).
تولد: سال 232 هجرى.
وفات: سال 260 هجرى.
عمر شریفش: 28 سال.
مدت امامت: 7 سال.

امام دوازدهم : حضرت امام عصر (مهدى موعود) (علیه السلام)

اسم م ح م د، لقب هادى و مهدى كنیه اباالقاسم.
پدر بزرگوارش: حضرت امام حسن عسكرى (علیه السلام).
تولد: سال 256 هجرى.
آنحضرت بامر خدا از انظار مستور است و روزیكه خدا بخواهد ظهور فرموده جهانرا پر از عدل و داد خواهد نمود.

سیرت عمومی ائمه هدی علیهم السلام

اگر با نظری دقیق بتاریخ زندگی دوازده امام علیه السلام نگاه کنیم و اوضاع زمان و شرائط زندگی هر یک از آنان را نظر بگیریم می بینیم که همه آنان یک سیرت مشترک داشته و یک مرام را تعقیب می نموده اند و آن سیرت مقدس پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله می باشد که اجمال آن گذشت.
همه ائمه هدی یک هدف مشترک داشتند و آن حفظ و حراست دین خدا و تبلیغ و نشر معارف اسلامی بود و هرگز لحظه ای از انجام این وظیفه مقدس کوتاهی نکرده تا جایی که مقدور بود آشکارا و اگر مقدور نبود پنهانی به تعلیم و تربیت افراد صالح می پرداختند و همه عمر خود را در راه نشر دین پروردگار مصرف می داشتند و همه هستی خود را در این راه فدا می کردند و حتی جان خویش را بر سر دین خدا و هدایت مردم نهادند.
همین کوشش خستگی ناپذیر آنان در راه اعتلا کلمه حق کوبیدن ظلم و ظالمین بود که دست ستمکاران و حاکمان جور را بر سر ایشان دراز می کرد تا جائیکه گاهی خانه ایشان را با آتش سوزاندند و زمانی در زندانهای مرطوب و تاریک و وحشتناک شکنجه شان دادند و هنگامی در زنجیر اسارت شهر به شهر گردادند. ولی در عین حال همه این بلایا در راه حق هیچ شمرده با دلی پر از محبت و روحی آتشین به هدایت مردم و نشر دین خدا می پرداختند.
بالاخره در مدت 250 سالی که در میان مردم بودند همیشه گرفتار معارضاتی سرسخت و مخالفانی قوی پنجه بودند که برای خاموش کردن نور خدا نهایت کوشش را در نابودی آن بزرگواران بکار می بردند.
ولی چون به سرگذشت ائمه نگاه می کنیم می بینیم روشی را که در پیشرفت مقاصد عالی اسلام در پیش گرفته بودند بهترین راهی بود که با شرائط موجود امکان داشت.