فهرست کتاب


آموزش عقاید و دستورات دینی

, تنظیم و گردآوری: مرکز غدیر

امام دهم : حضرت امام على النقى (علیه السلام)

اسم على، لقب هادى و نقى، كنیه ابوالحسن.
پدر بزرگوارش: حضرت امام محمد تقى (علیه السلام).
تولد: 214 هجرى.
وفات: سال 254 هجرى.
مدت عمر: 40 سال.
مدت امامت: 34 سال.

امام یازدهم : حضرت امام حسن عسكرى (علیه السلام)

اسم حسن، لقب عسكرى كنیه ابامحمد.
پدر بزرگوارش: حضرت امام على النقى (علیه السلام).
تولد: سال 232 هجرى.
وفات: سال 260 هجرى.
عمر شریفش: 28 سال.
مدت امامت: 7 سال.

امام دوازدهم : حضرت امام عصر (مهدى موعود) (علیه السلام)

اسم م ح م د، لقب هادى و مهدى كنیه اباالقاسم.
پدر بزرگوارش: حضرت امام حسن عسكرى (علیه السلام).
تولد: سال 256 هجرى.
آنحضرت بامر خدا از انظار مستور است و روزیكه خدا بخواهد ظهور فرموده جهانرا پر از عدل و داد خواهد نمود.