فهرست کتاب


آموزش عقاید و دستورات دینی

, تنظیم و گردآوری: مرکز غدیر

اجمال تاریخ زندگی ائمه علیهم السلام

امام اول : امیرالمؤمنین على بن ابیطالب (علیه السلام)

تولد: 23 قبل از هجرت.
خلافت: سال 35 هجرى.
وفات: سال 40 هجرى.
مدت خلافت: پنج سال تقریباً.
مدت عمر: 63 سال.

امام دوم : حضرت امام مجتبى (علیه السلام)

اسم: حسن، لقب مشهور مجتبى؛ كنیه ابا محمد.
پدر بزرگوارش: حضرت امیرالمؤمنین على (علیه السلام).
تولد: سال سوم هجرى.
شهادت: سال 50 هجرى. بتحریك معاویه بدست همسر خود مسموم شد.
مدت امامت: 10 سال.
مدت عمر: 48 سال.