فهرست کتاب


آموزش عقاید و دستورات دینی

, تنظیم و گردآوری: مرکز غدیر

سرقت

دزدى پیشه زشت و ناروائى است كه امن نالى جامعه را تحدید مى كند و بدیهى است كه ماده اولى زندگانى انسان مال و ثروتى است كه به قیمت عمر خود آنرا به دست آورد و بواسطه امن، حصارى به درو آن مى كشد كه از گزند هر گونه تعدى و تجاوز مصون بماند و پشتوانه و پشتیبان زندگى جامعه باشد البته شكستن این حصار و مختل ساختن این نظم، تباه ساختن سرمایه عمرى است كه در راه بدست آوردن آن مصرف شده است و سبب از كار انداختن قسمت اعظم فعالیت مردم و بریدن دست آنهاست.
اینست كه اسلام در مجازات این عمل نفرت بخش كه وجدان خود دزد نیز به خیانت بودن آن گواهى مى دهد مقرر داشته كه دست وى (چهار انگشت در دست راست) را ببرند، خداى متعال مى فرماید:
«وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَیْدِیَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا » (سوره مائده - آیه 38)
خلاصه ترجمه: دست دزد را ببرید و او را به سزاى كردارش برسانید.

----نگاه سوم----

--اعتقادات