فهرست کتاب


آموزش عقاید و دستورات دینی

, تنظیم و گردآوری: مرکز غدیر

مضار زندگى اتكالى

زندگى اتكالى یعنى به امید و پشتیبانى دیگران زیستن در حقیقت از دست دادن افتخار انسانى و شرافت استقلال و آزادى و منشأ همه گونه بزه و زشتكاریهاى اجتماعى است كه از خوارى و پستى سرچشمه مى گیرد.
كسى كه به امید دیگران نشسته چشم به دست این و آن مى دوزد در حقیقت اراده و شعور خود را درین راه مى فروشد، باید تملق كند، باید هرچه بخواهند و بگویند (حق یا باطل زشت یا زیبا) انجام دهد. به هر عار و ننگى تن در دهد، بیگانه پرستى نماید، به هر ستم و ناروائى راضى شود ،و بالاخره همه حدود و مقررات انسانى را به هیچ شمرد.
سؤال در غیر حال ضرورت در اسلام حرام است و مساعدت مالى فقرا كه جزء مقررات اسلامى است تنها شامل حال فقیرانى است كه مزد كارشان با مخارجشان برابرى نمى كند یا از كار بازمانده اند.

كم فروشى

از نظر اسلام كم فروشى یكى از گناهان بزرگى است كه خداى متعال در كلام خود مرتكبین آن را سرزنش و تهدید مى كند و مى فرماید:
«وَیْلٌ لِّلْمُطَفِّفِینَ ...أَلَا یَظُنُّ أُولَٰئِكَ أَنَّهُم مَّبْعُوثُونَ * لِیَوْمٍ عَظِیمٍ » (سوره مطففین - آیه 1)
خلاصه ترجمه: واى بر كم فروشان... آیا اینان نمى دانند كه براى روز بزرگى برانگیخته خواهند شد؟ كم فروش علاوه بر اینكه به ستم كرده اموالشان را از راه دزدى مى رباید، اطمینان و وثوق مردم را از خود سلب و تدریجاً مشتریان و بالاخره سرمایه خود را از دست مى دهد.

ظلم و ستمگرى

خداى متعال در كلام آسمانى خود صدها بار از ظلم یاد كرده و از این صفت پست كه خوى درندگان است نكوهش فرموده (در دو سوم سوره هاى قرآن كریم كه مجموعاً صد و چهار سوره مى باشد از ظلم سخن به میان آمده).
كسى را نمى توان پیدا كرد كه با فطرت خود بدى و ناروائى ظلم را درك نكرده باشد یا كم و بیش نداند كه از ظلم و ستم چه مصیبتهائى دردناكى به پیكر جامعه بشرى وارد شده و چه خونهائى روان گردیده و چه خانه هائى بر باد رفته است.
به تجربه قطعى رسیده است كه كاخ ستم هر چه محكم باشد پایدار نیست و زود یا دیر بر ستمكاران فرو خواهد ریخت. خداى متعال مى فرماید:
« إِنَّ اللَّهَ لَا یَهْدِی الْقَوْمَ الظَّالِمِینَ» (سوره انعام - آیه 144)
خلاصه ترجمه: البته خدا ستمكاران را به مقصد نهائى شان نخواهد رساند و اولیاء دین فرموده اند: سلطنت و ملك با كفر باقى مى ماند ولى با ظلم و ستم پایدار نخواهد بود.