فهرست کتاب


آموزش عقاید و دستورات دینی

, تنظیم و گردآوری: مرکز غدیر

امام عصر مهدی موعودعلیه السلام

دستگاه خلافت در زمان امام حسن عسکری (علیه السلام) تصمیم گرفته بود که از هر راهی و بهر وسیله ای باشد جانشین آن حضرت را از بین ببرد و بدین وسیله بمسئله امامت و در نتیجه بمذهب تشیع خاتمه دهد و امام عسکری گذشته از جهات دیگر از این جهت نیز تحت مراقبت قرار داشت.
از اینروی تولد امام عصر (علیه السلام) پوشیده بود و تا شش سالگی که پدر بزرگوارش زنده بود او را از انظار پنهان نگاه می داشتند و بجز عده ای از خواص شیعه کسی آن حضرت را نمی دید.
و پس از شهادت پدر، آن حضرت بامر خدا غیبت صغری اختیار فرمود و توسط چهار نائب خاص که یکی پس از دیگری بشرف نیابت رسیده بودند بسؤالات شیعه جواب می داد و مشکلات ایشان را حل می کرد.
حضرت پس از آن غیبت کبری اختیار فرمود تا زمانیکه بامر خدا ظهور نموده و زمین را با عدل و داد پر کند و پس از آنکه با جور و ستم پر شده باشد.
روایات زیادی از پیغمبر اکرم و ائمه (علیهم السلام) در خصوص آنحضرت و کیفیت غیبت و ظهورش رسیده و شیعه و سنی نقل کرده اند. و همچنین جمع کثیری از بزرگان شیعه در زمان حیات پدر بزرگوارش بخدمت آن حضرت رسیده جمال بیمثالش را مشاهده نموده اند و از پدر بزرگوارش مژده امامت را دریافت داشته اند.
گذشته از اینها در بحث نبوت و امامت باین نتیجه رسیدیم که هرگز جهان بشریت از دین خدا و از امامی که حامل و نگهبان آنست خالی نمی شود.

--معاد

معاد یكی از سه اصل دین

چنانكه در آغاز كتاب تذكر داده شد یكى از سه اصلى كه دین مقدس اسلام بر آنها استوار است اعتقاد به معاد مى باشد یعنى ایمان به اینكه خداى متعال همه را پس از مرگ دوباره زنده مى كند و به حساب اعمالشان رسیدگى فرموده نیكوكاران را پاداش نیك و نعمت جاوید مى دهد و بدكاران را به سزاى كردارشان مى رساند و این روز «قیامت» نامیده مى شود.
همه ادیان و مذاهبى كه به پرستش خداى متعال دعوت مى كنند و بشر را به نیكوكارى امر و از بد كارى نهى مى نمایند، براى انسان معاد و زندگى دیگرى پس از مرگ قائلند زیرا هرگز تردید نمى كنند كه نیكوكارى وقتى ارزش خواهد داشت كه پاداش نیكى به دنبال خود داشته باشد و چون این پاداش در جهان مشهود نیست ناگزیر پس از مرگ در جهان دیگرى و با زندگى دیگرى خواهد بود.
گذشته از آن، در مقابر بسیار باستانى كه كشف مى شود علائم و آثارى دیده مى شود كه دلالت دارد بر اینكه انسان قدیم به زندگى دیگرى پس از مرگ ایمان داشته و به حسب اعتقاد خود براى اینكه مرده در آن جهان آسایش داشته باشد تشریفاتى انجام مى داده است.