فهرست کتاب


آموزش عقاید و دستورات دینی

, تنظیم و گردآوری: مرکز غدیر

قدرت خدا

وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَیْنَهُمَا ۚ یَخْلُقُ مَا یَشَاءُ ۚ وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَیْءٍ قَدِیرٌ.
سلطنت حقیقى جهان فقط براى خدا است هر چه بخواهد مى آفریند و به همه چیز قادر و توانا است(مائده 17).
توضیح: وقتى مى گوئیم:
فلانكس توانائى خریدن ماشین سوارى را دارد مقصدمان اینست كه آنچه را كه خریدن ماشین بدان نیازمند است (پول كافى) دارا مى باشد و اگر بگوئیم فلانكس توانانى برداشتن سنگ بیست منى را دارد منظورمان اینست كه نیروى برداشتن سنگ بیست منى در او موجود است.
روى هم رفته توانائى و قدرت نسبت بیك چیز داشتن وسیله لازم همان چیز است و چون هر پدیده ئى كه در جهان هستى فرض شود نیازمندى آن در هستى و گردش زندگیش با خداى متعال رفع مى شود باید گفت كه خداى متعال توانائى و قدرت همه چیز را دارد و ذات پاك اوست كه سرچشمه هستى است.

علم خدا

أَلَا یَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ.
آیا خداوند آنچه را خود آفریده نمى داند(ملک 14)؟
توضیح: چون هر موجودى در پیدایش و هستى خود بهستى بى پایان خداى متعال تكیه زده است هرگز نمى شود كه میان آن موجود و خدا حجاب و حائلى فرض نمود یا آنرا از خداوند پنهان دانست بلكه هر چیز براى او آشكار مى باشد و او بدرون و بیرون هر چیز مسلط و محیط است.

--عدل

خداى تعالى عادل و دادگر است زیرا عدل یكى از صفات كمال است. و خداوند عالم همه صفات كمال را دارا مى باشد. و نیز كراراً در كلام خود عدل را ستوده و ظلم و ستم را نكوهش مى كند و مردم را به عدالت امر نموده و از ظلم نهى مى فرماید و چگونه ممكن است كه چیزى را زشت شمارد و خود به آن متصف شود یا چیزى را خوب و زیبا شمارد و خود داراى آن چیز نباشد.
در سوره نساء آیه 40 مى فرماید:
«إِنَّ اللَّهَ لَا یَظْلِمُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ»
خلاصه ترجمه: خدا به اندازه ذره ئى بكسى ظلم نمى كند.
و نیز در سوره كهف آیه 49 مى فرماید:
«وَلَا یَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا»
خلاصه ترجمه: خداوند به هیچ موجودى ستم نمى كند.
و همچنین در سوره نساء آیه 79 مى فرماید:
«مَّا أَصَابَكَ مِنْ حَسَنَةٍ فَمِنَ اللَّهِ ۖ وَمَا أَصَابَكَ مِن سَیِّئَةٍ فَمِن نَّفْسِكَ»
خلاصه ترجمه: آنچه نیكى به تو میرسد از خدا و آنچه بدى به تو مى رسد از خود تو است.
و نیز در سوره سجده آیه 7 مى فرماید:
«الَّذِی أَحْسَنَ كُلَّ شَیْءٍ خَلَقَهُ»
خلاصه ترجمه: آن خدائى است كه هرچه را آفریده نیكو آفریده است.
بنا بر این هر پدیده ئى در پیش خود در نهایت خوبى ساخته است، زشتى ناروائى یا عیب و نقصى كه در بعضى از موجودات دیده مى شود از راه مقایسه و نسبت پیش مى آید، مثلاً مار و كژدم وجودشان نسبت به انسان بد و ناروا است، و خار چون به گل قیاس شود زیبا نیست اما در جاى خود آفریده هاى شگفت انگیز و سر تا پا زیبائى هستند.