فهرست کتاب


آموزش عقاید و دستورات دینی

, تنظیم و گردآوری: مرکز غدیر

--قرآن

قرآن كتاب آسمانى

قرآن كریم سر چشمه حقایق و معارف اسلامى قرآن كریم است كه كتاب آسمانى و سند نبوت پیغمبر اكرم صلى الله علیه و آله وسلم و سخن خداى متعال میباشد، و از همین جا به اهمیت و عظمت این كتاب مقدس از نظر اسلام و مسلمانان مى توان پى برد. گذشته از اینكه قرآن مجید از زمان نزول خود تاكنون كه چهارده قرن مى گذرد، پیوسته در جامعه اى گوناگون بشرى از جهات مختلف مقام ارجمندى داشته و همیشه توجه جهانیان را بخود جلب كرده است.

تعلیمات قرآن

قرآن كریم در مدت بیست و سه سال زمان دعوت پیغمبر اكرم (صلى الله علیه و آله و سلم) تدریجاً نازل شده و نیازمندى هاى جامعه بشرى را پاسخ گفته است.
قرآن كتابى است كه در بیانات خود هدفى جز راهنمائى مردم بسوى سعادت ندارد. اعتقاد درست و خلق پسندیده و عمل شایسته را كه پایه هاى سعادت فرد و جامعه انسانى است با كلامى رسا تعلیم مى كند:
«وَنَزَّلْنَا عَلَیْكَ الْكِتَابَ تِبْیَانًا لِّكُلِّ شَیْءٍ» (سوره نحل - آیه 89)
خلاصه ترجمه: كتابى را كه هر چیز را روشن مى كند بسوى تو فرستادیم. قرآن معارف اسلامى را كه باختصار بیان فرموده براى تفصیلات آن معارف مخصوصاً براى توضیحات مسائل فقهى مردم را بدر خانه نبوت هدایت مى كند چنانچه مى فرماید:
«وَأَنزَلْنَا إِلَیْكَ الذِّكْرَ لِتُبَیِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَیْهِمْ» ( سوره نحل آیه 44 )
خلاصه ترجمه: قرآن را فرستادیم تا آنچه را که از جانب خدا برای مردم فرستاده شده است برای آنان روشن سازی.
«وَمَا أَنزَلْنَا عَلَیْكَ الْكِتَابَ إِلَّا لِتُبَیِّنَ لَهُمُ الَّذِی اخْتَلَفُوا فِیهِ» (سوره نحل آیه 64)
خلاصه ترجمه: این كتاب را بدین منظور بسوى تو فرستادیم كه اختلافات مردم را حل كرده حق را براى آنان روشن سازى.
و باید دانست كه پیغمبر اكرم صلى الله علیه و آله و سلم در تفسیر كتاب خدا و توضیح معارف دین، گفتار اهل بیت خود را مانند سخن خود دانسته و فرموده است كه: «قرآن و اهل بیت من تا دامنه قیامت از یكدیگر جدا نمى شود و هركس بخواهد از قرآن استفاده كند بباید دست بدامن اهل بیت من بزند.»