فهرست کتاب


اصول کافی جلد اول

ابی‏جعفر محمد بن یعقوب کلینی مشهور به شیخ کلینی ترجمه و شرح : حاج سید جواد مصطفوی

پاورقی

1 - براى راندن هر حیوانى در هر لغتى كلمه مخصوصى بكار مى برند، در لغت عربى براى راندن اسب »اقدم« گویند- مجمع البحرین-.
2 - نسبت بعلى علیه السلام نفرمود كه با چشم مى بیند، زیرا چنانكه در سابق ذكر شد، امام علیه السلام ملائكة را در شب قدر بچشم نمى بیند، بلكه تنها صداى آنها را مى شنود
3 - این مطلب در ذیل حدیث 540 بیان شد و در اینجا مى افزائیم كه پاسخ دادن بسؤالى لازمست كه بقصد تفهم و تدبر باشد و براى سائل سودى دنیوى یا اخروى داشته باشد و نیز سائل استعداد فهم جوابش را داشته و براى شنوندگان دیگر زیانى نداشته باشد.