رستگاران

نویسنده : آیت الله محمدتقی مصباح یزدی مترجم : تدوین و نگارش: محمدمهدی نادری قمی

پاورقی

1. مؤمنون (23)، 1-3.
2. این مباحث در كتابى با عنوان «به سوى او» جمع‌آورى و چاپ شده است.
3. اعراف (7)، 179.
4. این مباحث در كتابى با عنوان «به سوى تو» به چاپ رسیده است.
5. نهج البلاغه، ترجمه و شرح فیض الاسلام، كلمات قصار، شماره 74.
6. نساء (4)، 10.
7. حجرات (49)، 12.
8. كهف (18)، 103، 105. برخى از آیات دیگرى كه در آنها به مسأله حبط اعمال اشاره شده است عبارتند از: 217 بقره، 122 آل عمران، 5 مائده، 88 انعام، 147 اعراف و‌...‌.
9. حجرات (49)، 2.
10. مؤمنون (23)، 1.
11. شمس (91)، 9.
12. اعلى (87)، 14.
13. مؤمنون (23)، 1و2.
14. همان، 3.
15. بقره (2)، 266.
16. عنكبوت (29)، 45.
17. طه (20)، 14.
18. فرقان (25)، 72.
19. واقعه (56)، 25.
20. بحارالانوار، ج 69، ص 42، روایت 6، باب 30.
21. مؤمنون (23)، 115.
22. محمد (47)، 36.
23. نساء (4)، 140.
24. انعام (6)، 160.
25. مؤمنون (23)، 1ـ4
26. اعلى (87)، 14.
27. شمس (91)، 9.
28. نهج البلاغه، ترجمه و شرح فیض الاسلام، خطبه 82.
29. آل عمران (3)، 28.
30. نحل (16)، 106.
31. آل‌عمران (3)، 102.
32. بحارالانوار، ج 2، ص 73، روایت 41، باب 13.
33. توبه (9)، 60.
34. شمس (91)، 9 و 10.
35. اعلى (87)، 14 و 15.
36. توبه (9)، 103.
37. انشقاق (84)، 6.
38. بقره (2)، 115.
39. حدید (57)، 4.
40. عنكبوت (29)، 13.
41. توبه (9)، 38.
42. اعراف (7)، 176.
43. عادیات (100)، 8.
44. آل‌عمران (3)، 92.
45. لیل (92)، 18ـ20.
46. انسان (76)، 8 و 9.
47. مزّمّل (73)، 20.
48. توبه (9)، 103.
49. آل‌عمران (3)، 92.
50. مؤمنون (23)، 1ـ4.
51. حشر (59)، 9 و تغابن (64)، 16.
52. حشر (59)، 9.
53. تغابن (64)، 16.
54. آل عمران (3)، 92.
55. انسان (76)، 8.
56. بقره (2)، 267.
57. فاطر (35)، 10.
58. بقره (2)، 272.
59. روم (30)، 39.
60. انسان (76)، 8 و 9.
61. بقره (2)، 261 ـ 267.
62. بقره (2)، 264.
63. همان، 262.
64. همان، 266.
65. همان، 271.
66. مؤمنون (23)، 5 ـ 7.
67. مؤمنون (23)، 18 - 21.
68. ملك (67)، 2.
69. بحارالانوار، ج 103، ص 219، روایت 14، باب 1.
70. سجده (32)، 7.
71. مطففین (83)، 25 - 28.
72. انسان (76)، 17 - 18.
73. نحل (16)، 67.
74. مائده (5)، 90.
75. اعراف (7)، 80 و 81.
76. شعراء (26)، 216.
77. اعراف (7)، 81.
78. نمل (27)، 55.
79. روم (30)، 21.
80. اعراف (7)، 179.
81. یوسف (12)، 23.
82. نور (24)، 32.
83. نور (24)، 33.
84. همان، 30 و 31.
85. همان، 31.
86. خلاصه این داستان به نقل از خود مرحوم شیخ رجبعلى چنین است: در ایام جوانى دخترى رعنا و زیبا از بستگان دل‌باخته من شد و سرانجام در خانه‌اى خلوت مرا به دام انداخت. با خود گفتم: رجبعلى خدا مى‌تواند تو را خیلى امتحان كند، بیا یك بار تو خدا را امتحان كن و از این حرام آماده و لذت‌بخش به خاطر خدا صرف‌نظر كن! سپس به خداوند عرضه داشتم: خدایا! من این گناه را براى تو ترك مى‌كنم، تو هم مرا براى خودت تربیت كن! (به نقل از: محمدى رى‌شهرى، محمد، كیمیاى محبت، چ اول، 1378. شرح حال و زندگى مرحوم شیخ رجبعلى خیاط را مى‌توانید در همین كتاب مطالعه كنید.)
87. مؤمنون (23)، 8.
88. حجرات (49)، 14.
89. قیامة (75)، 3 ـ 5.
90. نمل (27)، 14.
91. ممتحنه (60)، 12.
92. توبه (9)، 75 و 76.
93. همان، 7.
94. بقره (2)، 177.
95. توبه (9)، 75 ـ 77.
96. مفاتیح الجنان، اعمال شب‌هاى ماه رمضان، دعاى افتتاح.
97. آل عمران (3)، 54.
98. احزاب (33)، 23 و 24.
99. نور (24)، 37.
100. توبه (9)، 12 و 13.
101. همان، 7.
102. نساء (4)، 58.
103. همان.
104. اسراء (17)، 34.
105. همان، 36.
106. مؤمنون (23)، 9 ـ 11.
107. همان، 2.
108. همان، 9.
109. معارج (70)، 23.
110. همان، 34.
111. این شعر مربوط به این دوبیتى بابا طاهر است كه مى‌گوید:
خوشا آنان كه الله یارشان بى *** بهشت جاودان مأوایشان بى
خوشا آنان كه دائم در نمازند *** به حمد و قل هو الله كارشان بى
112. بحارالانوار، ج 16، روایت 35، باب 9.
113. مؤمنون (23)، 9.
114. معارج (70)، 23.
115. معارج (70)، 23.
116. بقره (2)، 238.
117. بقره (2)، 115.
118. ماعون (107)، 4 و 5.
119. نساء (4)، 43.
120. وسائل الشیعه، ج 3، ص 331.
121. اعراف (7)، 31.
122. بحارالانوار، ج 82، ص 211، روایت 23، باب 1.
123. همان، ج 76، ص 126، روایت 3، باب 18.
124. همان، ص 133، روایت 34، باب 18.
125. همان، ج 80، ص 346، روایت 30، باب 7.
126. همان، ج 46، ص64، روایت 22، باب 5.
127. همان، ج 84، ص 265، روایت 66، باب 16.
128. محجة البیضاء، ج 1، ص 378.
129. همان، ص 350.
130. مؤمنون (23)، 10 و 11.
131. انشقاق (84)، 6.
132. شمس (91)، 7 ـ 10.
133. اعراف (7)، 179.
134. شمس (91)، 9.
135. بقره (2)، 2.
136. همان، 5.
137. همان، 2 ـ 4.
138. همان، 136.
139. تین (95)، 4 ـ 6.
140. كهف (18)، 107.
141. غافر (40)، 40.
142. مریم (19)، 59 و 60.
143. قصص (28)، 67.
144. براى توضیح مبسوط و تفصیلى بحث حقیقت ایمان مى‌توانید به كتاب «كاوش‌ها و چالش‌ها، ج 2» مراجعه كنید. استاد مصباح ـ دام ظله ـ در این كتاب طى چهار گفتار با عنوان «ایمان، گوهر دعوت انبیاء» این بحث را به تفصیل بیان كرده‌اند.
145. نمل (27)، 13 و 14.
146. معارج (70)، 27.
147. مؤمنون (23)، 3.
148. آل عمران (3)، 84.
149. ك: بحارالانوار، ج 11، ص 56، روایت 55، باب 1؛ و ج 16، ص 353، روایت 38، باب 11؛ و ج 47، ص 35، روایت 33، باب 11؛ و ج 68، ص 326، روایت 2، باب 26؛ و ج 93، ص 3، باب 128.
150. نساء (4)، 150 و 151.
151. همان، 145.
152. بقره (2)، 85.
153. در این‌جا مناسب است به برخى از آیاتى كه بر ذو مراتب و تشكیكى بودن امورى مانند ایمان، كفر، هدایت و ضلالت دلالت دارند، اشاره كنیم:
وَإِذا تُلِیَتْ عَلَیْهِمْ آیاتُهُ زادَتْهُمْ إِیماناً؛انفال (8)، 2.
وَالَّذِینَ اهْتَدَوْا زادَهُمْ هُدىً؛ محمد (47)، 17.
وَلا تَزِدِ الظّالِمِینَ إِلاّ ضَلالاً؛ نوح (71)، 24.
وَلَیَزِیدَنَّ كَثِیراً مِنْهُمْ ما أُنْزِلَ إِلَیْكَ مِنْ رَبِّكَ طُغْیاناً وَكُفْراً؛ مائده (5)، 64.
إِنَّ الَّذِینَ آمَنُوا ثُمَّ كَفَرُوا ثُمَّ آمَنُوا ثُمَّ كَفَرُوا ثُمَّ ازْدادُوا كُفْراً لَمْ یَكُنِ اللهُ لِیَغْفِرَ لَهُمْ؛ نساء (4)، 137.
هُوَ الَّذِی أَنْزَلَ السَّكِینَةَ فِی قُلُوبِ الْمُؤْمِنِینَ لِیَزْدادُوا إِیماناً مَعَ إِیمانِهِمْ؛ فتح (48)، 4.
همان‌گونه كه ملاحظه مى‌شود، این آیات دلالت دارد بر این‌كه امور مذكور قابل كم و زیاد شدن هستند؛ یعنى مراتب مختلف دارند.
154. فرقان (25)، 63.
155. بقره (2)، 1 ـ 4.
156. همان، 5.
157. همان، 177.
158. فرقان (25)، 63.
159. اعراف (7)، 194.
160. صافات (37)، 74؛ و موارد دیگر.
161. زخرف (43)، 19و فرقان (25)، 63.
162. بقره (2)، 186؛ و موارد دیگر.
163. نمل (27)، 19؛ و موارد دیگر.
164. انعام (6)، 18؛ و موارد دیگر.
165. یوسف (12)، 24؛ و موارد دیگر.
166. بقره (2)، 186.
167. فجر (89)، 27 ـ 30.
168. كهف (18)، 44.
169. بقره (2)، 257.
170. محمد (47)، 11 و 12.
171. فصلت (41)، 17.
172. بقره (2)، 185.
173. انسان (76)، 3.
174. فصص (28)، 56.
175. مائده (5)، 51.
176. بقره (2)، 213.
177. اسراء (17)، 17.
178. آل‌عمران (3)، 20.
179. فجر (89)، 29.
180. حجر (15)، 29.
181. یس (36)، 60 و 61.
182. بقره (2)، 34.
183. محمد (47)، 25.
184. مجادله (58)، 19.
185. جاثیه (45)، 23.
186. كهف (18)، 50.
187. نهج‌البلاغه، ترجمه و شرح فیض الاسلام، خطبه 234.
188. فرقان (25)، 43 و 44.
189. جاثیه (45)، 23.
190. محمد (47)، 11.
191. فرقان (25)، 63.
192. نحل (16)، 75.
193. بقره (2)، 34.
194. حج (22)، 8 و 9.
195. توبه (9)، 111.
196. همان، 13 ـ 15.
197. فتح (48)، 20.
198. زمر (39)، 3.
199. فاطر (35)، 24.
200. نحل (16)، 75.
201. همان، 36.
202. فرقان (25)، 63.
203. اَلْكِبْریاءُ رِدائى وَالْعَظَمَةُ اِزارى فَمَنْ نازَعَنى فى شَىْء مِنْهُما قَصَمْتُهُ. (بحارالانوار، ج 73، ص192، روایت 1، باب 130). در روایتى دیگر مى‌فرماید: اَلْكِبْریاءُ رَداُؤهُ فَمَنْ نَازَعَهُ شَیْئاً مِنْ ذلِكَ اَكَبَّهَ اللهُ فى النّارِ. (بحارالانوار، ج 93، ص 222، روایت 5، باب 10).
204. ص (38)، 73 ـ 78.
205. ذاریات (51)، 56.
206. تحریم (66)، 11.
207. نحل (16)، 106.
208. فرقان (25)، 72.
209. مؤمنون (23)، 3.
210. نحل (16)، 126.
211. فرقان (25)، 43 و 44.
212. منافقون (63)، 8.
213. توبه (9)، 40.
214. ر.ك: بحارالانوار، ج 65، ص 235، روایت 15، باب 5.
215. بقره (2)، 159.
216. بحارالانوار، ج 57، ص 234، روایت 188، باب 1.
217. همان، ج 103، ص 116، روایت 6، باب 5.
218. نساء (4)، 141.
219. منافقون (63)، 8.
220. فرقان (25)، 63 و 64.
221. مزّمّل (73)، 4-1.
222. بحارالانوار، ج 76، ص 141، روایت 8، باب 19.
223. مریم (19)، 58.
224. اعراف (7)، 143.
225. سجده (32)، 15.
226. همان، 17
227. همان، 16.
228. فرقان (25)، 65 و 66.
229. آل عمران (3)، 191 و 192.
230. مؤمنون (23)، 115.
231. زلزله (99)، 7 و 8.
232. فاطر (35)، 24.
233. سبأ (34)، 34.
234. ملك (67)، 8.
235. فاطر (35)، 22 و 23.
236. نوح (71)، 1 و 2.
237. نحل (16)، 2.
238. مدّثّر (74)، 1 و 2.
239. بقره (2)، 213.
240. هود (11)، 89.
241. جن (72)، 23.
242. كهف (18)، 2 و 3.
243. بحارالانوار، ج 78، ص 163، روایت 1، باب 22.
244. حاقه (69)، 25 ـ 32.
245. واقعه (56)، 92 ـ 93.
246. محمد (47)، 15.
247. حج (22)، 19.
248. عنكبوت (29)، 55.
249. ابراهیم (14)، 50.
250. مؤمنون (23)، 104.
251. نساء (4)، 56.
252. كهف (18)، 29.
253. واقعه (56)، 54 و 55.
254. حاقه (69)، 35 و 36.
255. زخرف (43)، 74 ـ 77.
256. معارج (70)، 11.
257. همان، 11 ـ 14.
258. همان، 15 و 16.
259. بحارالانوار، ج 8، ص 305، روایت 64، باب 24.
260. فرقان (25)، 65 و 66.
261. آل عمران (3)، 16.
262. فرقان (25)، 67.
263. اسراء (17)، 29.
264. لقمان (31)، 32 و فاطر (35)، 32.
265. نهج‌البلاغه، ترجمه و شرح فیض الاسلام، خطبه 184.
266. طه (20)، 14.
267. عنكبوت (29)، 45.
268. بقره (2)، 43، و موارد دیگر.
269. یعنى گناهانى كه موجب خلود و باقى ماندن همیشگى در آتش جهنم مى‌شود.
270. آل‌عمران (3)، 20.
271. صافات (37)، 102.
272. براى نمونه، ر. ك: بحارالانوار، ج 78، ص 11، روایت 70، باب 15.
273. فرقان (25)، 67.
274. توبه (9). 41.
275. نساء (4)، 3.
276. فرقان (25)، 68.
277. همان، 63.
278. همان.
279. همان، 64.
280. مزّمّل (73)، 2 ـ 4.
281. فرقان (25)، 65 و 66.
282. آل عمران (3)، 190 و 191.
283. فرقان (25)، 65 و 66.
284. فرقان (25)، 67.
285. همان، 68.
286. نحل (16)، 36.
287. لقمان (31)، 13.
288. یوسف (12)، 106.
289. عنكبوت (29)، 62.
290. قصص (28)، 81 و 82.
291. مائده (5)، 35.
292. توبه (9)، 128.
293. كهف (18)، 6.
294. نساء (4)، 48 و 116.
295. فرقان (25)، 68.
296. مائده (5)، 32.
297. نساء (4)، 93.
298. مؤمنون (23)، 5 و 6.
299. نور (24)، 30.
300. فرقان (25)، 68 ـ 71.
301. نجم (53)، 31 و 32.
302. بحارالانوار، ج 8، ص 30، روایت 33، باب 21.
303. نساء (4)، 48 و 116.
304. همان، 93.
305. بحارالانوار، ج 6، ص 20، روایت 9، باب 20.
306. نهج‌البلاغه، ترجمه و شرح فیض‌الاسلام، كلمه قصار 409.
307. از جمله، در روایتى چنین مى‌خوانیم: اِنَّ لِلْقَلْبِ اُذُنَیْنِ فَاِذا هَمَّ الْعَبْدُ بِذَنْب قالَ لَهُ رُوحُ الاْیمانِ لا تَفْعَلْ وَقالَ لَهُ الشَّیْطانُ افْعَلْ وَاِذا كانَ عَلى بَطْنِها نُزِعَ مِنْهُ رُوحُ الاْیمانِ؛ (بحارالانوار، ج 69، ص 198، روایت 16، باب 33). همچنین ر.ك: بحارالانوار، ج 66، ص 495، روایت 41، باب 1؛ ج 69، ص 178، روایت 1، باب 33؛ ج 69، ص 190، روایت 5، باب 33.
308. بقره (2)، 278 و 279.
309. نساء (4)، 136.
310. روم (30)، 10.
311. فرقان (25)، 68 و 69.
312. فرقان (25)، 70.
313. حاقه (69)، 19.
314. فرقان (25)، 71.
315. متن این روایت چنین است: اَلا اِنَّ اللهَ اَفْرَحُ بِتَوْبَةِ عَبْدِهِ حینَ یَتُوبُ مِنْ رَجُل ضَلَّتْ راحِلَتُهُ فی اَرْض قَفْر وَعَلَیْها طَعامُهُ وَشَرابُهُ فَبَیْنَما هُوَ كَذلِكَ لا یَدْری ما یَصْنَعُ وَلا اَیْنَ یَتَوَجَّهُ حَتّى وَضَعَ رَأْسَهُ لِیَنامَ فَاَتاهُ آت فَقالَ لَهُ هَلْ لَكَ فی راحِلَتِكَ قالَ نَعَمْ هُوَ ذِهِ فَاَقْبِضْها فَقامَ اِلَیْها فَقَبَضَها فَقالَ اَبُوجَعْفَر(علیه السلام) وَاللهُ اَفْرَحُ بِتَوْبَةِ عَبْدِهِ حینَ یَتُوبُ مِنْ ذلِكَ الرَّجُلِ حینَ وَجَدَ راحِلَتَهُ. (بحارالانوار، ج 6، ص 38، روایت 67، باب 20).
316. فرقان (25)، 72.
317. یوسف (12)، 26.
318. فرقان (25)، 72.
319. قصص (28)، 55.
320. نساء (4)، 140.
321. مدّثّر (74)، 38 ـ 45.
322. نساء (4)، 140.
323. انعام (6)، 68.
324. فرقان (25)، 27 ـ29.
325. فرقان (25)، 73.
326. اعراف (7)، 143.
327. مریم (19)، 58.
328. اعراف (7)، 179.
329. حج (22)، 46.
330. انفال (8)، 2.
331. یس (36)، 60.
332. ق (50)، 37.
333. ملك (67)، 10.
334. حشر (59)، 21.
335. رعد (13)، 3.
336. نحل (16)، 44.
337. بقره (2)، 242.
338. مؤمنون (23)، 80.
339. جاشیه (45)، 23.
340. فرقان (25)، 74.
341. بقره (2)، 128.
342. آل‌عمران (3)، 120.
343. حج (22)، 78.
344. بقره (2)، 124.
345. ر.ك: بحارالانوار، ج 15، ص 297، روایت 27، باب 4 و ج 46، ص 349، روایت 2، باب 9.
346. بقره (2)، 124.
347. نساء (4)، 125.
348. فرقان (25)، 74.
349. سجده (32)، 15 ـ 17.
350. بقره (2)، 25.
351. دخان (44)، 54.
352. مرسلات (77)، 42.
353. واقعه (56)، 21.
354. بحارالانوار، ج 8، ص 191، روایت 168، باب 23.
355. قصص (28)، 9.
356. روم (30)، 21.
357. توبه (9)، 24.
358. تغابن (64)، 14.
359. تغابن (64)، 14.
360. لقمان (31)، 14 و 15.
361. نهج‌البلاغه، ترجمه و شرح فیض‌الاسلام، خطبه 55.
362. احزاب (33)، 23.
363. فرقان (25)، 74.
364. انبیاء (21)، 73.
365. قصص (28)، 41.
366. توبه (9)، 12.
367. هود (11)، 17.
368. حجر (15)، 79.
369. قصص (28)، 5.
370. مائده (5)، 55.
371. یونس (10)، 35.
372. زمر (39)، 9.
373. رعد (13)، 16.
374. ذاریات (51)، 56.
375. مُلك (67)، 2.
376. كهف (18)، 7.
377. قمر (54)، 54 و 55.
378. تحریم (66)، 11.
379. مفاتیح الجنان، مناجات خمس عشره، مناجات المریدین.
380. نجم (53)، 9.
381. تین (95)، 5.
382. سجده (32)، 16.
383. همان، 17.
384. آل عمران (3)، 20.
385. انعام (6)، 162.
386. بقره (2)، 128.
387. ص (38)، 28.
388. نجم (53)، 29.
389. طه (20)، 132.