فهرست کتاب


سفر به سرزمین هزار آیین

آیت الله محمدتقی مصباح یزدی تدوین و نگارش: اصغر عرفان

پاورقی

1. ر.ك: گلى‌زواره، غلامرضا، سرزمین اسلام، ص 198ـ197.
2. قبل از استقلال پاكستان از آن.
3. راوى: سیدعلى‌اصغر برقعى.
4. نام كامل این كتاب الامام على صوت العدالة الانسانیة است كه جرج جرداق، نویسنده لبنانى آن را به رشته نگارش درآورده و سیدهادى خسروشاهى آن را به فارسى ترجمه كرده است.
5. اصل عربى این كتاب در 11 جلد تدوین یافته كه در 22 جلد به فارسى ترجمه شده است.
6. تعداد مسلمانان جهان به 5/1 میلیارد نفر مى‌رسد كه از این تعداد حدود 400 میلیون نفر شیعه‌اند.
7. شامل فرقه‌هاى حنبلى، مالكى، شافعى و حنفى.
8. ما زال جبرئیل یوصینى بالجار حتى ظننت انه سیورثه (سفینة البحار، ج 1، ص 412‌؛ لئالى الاخبار، ج 3).
9. بحارالانوار، ج 74، ص 239، روایت 120.
10. بقره: 213.
11. انعام: 79.
12. حجر: 9
13. بقره: 79.
14. توبه: 30.
15. آل‌عمران: 37.
16. آل‌عمران: 36.
17. آل‌عمران: 35.
18. مائده: 82.
19. همان.
20. مریم: 90.
21. نساء: 171.
22. زخرف: 9.
23. یونس: 18.
24. زمر: 3.
25. سبأ: 24.
26. یوسف: 39.
27. زمر: 2.
28. زمر: 3.
29. توبه: 28.
30. بحار‌الانوار، ج 8، ص 30.
31. انبیاء: 27.
32. شعراء: 79.
33. نساء: 64.
34. منافقون: 5.
35. همان.
36. همان: 6.
37. نهج البلاغه، خطبه 192.
38. بحار‌الانوار، ج 2، ص 262، روایت 5.
39. لقمان: 25.
40. زمر: 3.
41. یوسف: 39.
42. انبیاء: 28.
43. بقره: 255.
44. اعیان الشیعة، ج 10، ص 229.
45. خاقانى شیروانى.
46. روم: 22.
47. بقره: 30.
48. همان.
49. همان: 31.
50. كشورى در افریقاى شرقى كه نزدیك به سى درصد ساكنان آن مسلمان هستند.
51. فرازى از صلوات شعبانیه.
52. احزاب: 21.
53. فرقان: 1.
54. بقره: 134.
55. فرازى از زیارت جامعه كبیره.
56. همان.
57. نساء: 59.
58. ذاریات: 56.
59. نور: 37 و 36.
60. نور: 35.
61. نور: 36.
62. نور: 37.
63. مائده: 16 و 15.
64. بقره: 257.
65. بحارالانوار، ج 10، ص 121.
66. فرازى از دعاى ندبه.
67. قمر: 55.
68. زمر: 45.
69. نور: 37.
70. توبه: 24.
71. مریم: 58.
72. همان: 59.
73. این شهر مركز استان ماهاراشترا در غرب خاك هند و در كنار دریاى عرب قرار گرفته است.
74. لقمان: 14.
75. ذاریات: 56.
76. روم: 41.
77. نحل: 90.
78. شورى: 23.
79. فرازى از زیارت عاشورا.
80. اصول كافى، ج 1، ص 23.
81. حیدرآباد مركز استان آندراپرادش در شرق هند است.
82. مدرسه آموزش قرآن براى نونهالان و نوجوانان، مربوط به اهل‌سنت.
83. جمعه: 2.
84. آل‌عمران: 164.
85. حجرات: 10.
86. حوزه علمیه علیپور در شهركى به همین عنوان واقع در 73 كیلومترى شمال بنگلور (مركز ایالت كرناتاكا) قرار دارد.
87. بقره: 134.
88. اسراء: 4.
89. رعد: 34.
90. وسائل الشیعه، ج 12، ص 8.
91. احزاب: 32.
92. اصول كافى، ج 1، ص 72.
93. بنگلور مركز استان كارناتاكا (مایسور) در سواحل غربى هند است.
94. حج: 40.
95. بقره: 249.
96. انعام: 59.
97. حجر، 21.
98. انعام: 59.
99. همان.
100. طه: 52.
101. ابراهام هارولد مزلو (Abraham Harold Maslow) از روان‌شناسان انسان‌گراى معاصر است.
102. زیگموند فروید (Sigmund Freud) (1939ـ1856) طراح فرضیه ذهن ناخودآگاه انسان است و عقیده دارد، رفتار آدمى توسط انگیزه‌هاى ذهن ناخودآگاه تعیین مى‌شود.
103. گردشگرى
104. جمعه: 1.
105. مؤسسه آموزشى و پژوهشى امام خمینى(قدس سره) واقع در شهر مقدس قم.
106. بقره: 138.
107. فرقان: 44.
108. آل‌عمران: 179.
109. آل عمران: 164.
110. بحارالانوار، ج 1، ص 203، روایت 21.
111. كنز العمّال، ج 10، ص 141.
112. بحارالانوار، ج 2، ص 14، روایت 26، باب 8.
113. بحارالانوار، ج 1، ص 203.
114. كشف اللئام، ج 2، ص 533.