ده درس پیرامون امر به معروف و نهی از منکر

نویسنده : حجه الاسلام محسن قرائتی

پخش شایعات

پخش هر خبرى كه مسلمانان را به وحشت اندازد، جامعه را متزلزل و یا روحیه ها را تضعیف كند، ممنوع است.(249)

بزرگ كردن دشمن

در قرآن مى خوانیم: "عده اى از منافقین به مسلمانان مى گفتند: از كفار بترسید كه عدّه آنها زیاد است. ولى مسلمانان به جاى آنكه بترسند، بر ایمانشان اضافه مى شد."(250)

نپذیرفتن حاكمان الهى

رسول خداصلى الله علیه وآله على بن ابیطالب را در غدیر خم در میان حدود صدهزار نفر به جانشینى پس از خود منصوب كرد؛ ولى مردم فرمان رسول اللّه را امتثال نكردند.(251)
برگرفته از سایت http://qaraati.ir