ده درس پیرامون امر به معروف و نهی از منکر

نویسنده : حجه الاسلام محسن قرائتی

پذیرفتن عوامل بیگانه

قرآن با كمال صراحت مى فرماید: "بیگانگان را مستشار خود قرار ندهید!"(247)

مداهنه و سازش

از آرزوهاى دشمنان نسبت به ما، دست برداشتن از اصول و ارزشهاى اسلامى و سازش با آنان است.(248)

پخش شایعات

پخش هر خبرى كه مسلمانان را به وحشت اندازد، جامعه را متزلزل و یا روحیه ها را تضعیف كند، ممنوع است.(249)