فهرست کتاب


ده درس پیرامون امر به معروف و نهی از منکر

حاج شیخ محسن قرائتی

غنیمت گرایى

در جنگ احزاب، آنچه سبب شكست مسلمانان و كشته شدن عده اى از آنان گردید، غنیمت گرایى گروهى از رزمندگان بود كه مأموریت خود را رها كرده و به جمع كردن غنائم مشغول شدند.

و . منكرات سیاسى

پذیرفتن طاغوت ها و رهبران نااهل
اولین وظیفه انبیا بعد از دعوت به توحید، مبارزه با طاغوت است؛ «أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ »(245)
نه تنها پیروى از طاغوت گناه است، بلكه كمك به او، رضایت بر كار او، دعاى به او، علاقه به زنده بودن او، لبخند بر روى او، احترام به او، مسافرت براى دیدار او، بیعت با او، بدرقه او، تشویق او و سكوت در برابر او نیز گناه است.(246)

پذیرفتن عوامل بیگانه

قرآن با كمال صراحت مى فرماید: "بیگانگان را مستشار خود قرار ندهید!"(247)