ده درس پیرامون امر به معروف و نهی از منکر

نویسنده : حجه الاسلام محسن قرائتی

فرار از جبهه

قرآن مى فرماید: "جز آنها كه براى تهیه ساز وبرگ نبرد باز مى گردند، یا آنها كه به یارى گروهى دیگر مى روند، هركسى كه پشت به دشمن كند، مورد خشم خدا قرار مى گیرد و جایگاه او جهنم است كه بدجایگاهى است."(242)
قرآن خطاب به پیامبر مى فرماید: "بر جنازه كسانى كه از شركت در جبهه سرباز زدند، نماز مگذار و حتى بر سر قبر آنها مرو !"(243)

نافرمانى از فرماندهى

در قرآن مى خوانیم: "مؤمنان واقعى كسانى هستند كه به خداو پیامبرش ایمان آورده اند و هرگاه با رسول اكرم صلى الله علیه وآله در كارى به طور دسته جمعى باشند، تا از او اجازه نگیرند، مرخصى نمى روند."(244)

غنیمت گرایى

در جنگ احزاب، آنچه سبب شكست مسلمانان و كشته شدن عده اى از آنان گردید، غنیمت گرایى گروهى از رزمندگان بود كه مأموریت خود را رها كرده و به جمع كردن غنائم مشغول شدند.