فهرست کتاب


ده درس پیرامون امر به معروف و نهی از منکر

حجه الاسلام محسن قرائتی

ه . منكرات نظامى

غفلت از دشمن
قرآن در این زمینه مى فرماید: كفار دوست دارند كه شما از اسلحه و امكاناتى كه دارید، غافل باشید تا با یك یورش شما را نابود كنند.(240)
حضرت على علیه السلام مى فرماید: تعجب مى كنم كه شما نسبت به دشمن خواب و غافل هستید، ولى دشمن نسبت به شما بیدار است.(241)

فرار از جبهه

قرآن مى فرماید: "جز آنها كه براى تهیه ساز وبرگ نبرد باز مى گردند، یا آنها كه به یارى گروهى دیگر مى روند، هركسى كه پشت به دشمن كند، مورد خشم خدا قرار مى گیرد و جایگاه او جهنم است كه بدجایگاهى است."(242)
قرآن خطاب به پیامبر مى فرماید: "بر جنازه كسانى كه از شركت در جبهه سرباز زدند، نماز مگذار و حتى بر سر قبر آنها مرو !"(243)

نافرمانى از فرماندهى

در قرآن مى خوانیم: "مؤمنان واقعى كسانى هستند كه به خداو پیامبرش ایمان آورده اند و هرگاه با رسول اكرم صلى الله علیه وآله در كارى به طور دسته جمعى باشند، تا از او اجازه نگیرند، مرخصى نمى روند."(244)