ده درس پیرامون امر به معروف و نهی از منکر

نویسنده : حجه الاسلام محسن قرائتی

د . منكرات اقتصادى

منكرات اقتصادى بسیار است كه ما به نمونه هایى از آن اشاره مى كنیم:
ربا كه به منزله اعلام جنگ با خداست.(236)
گران فروشى، غش در معامله، فروش جنس معیوب و احتكار.
كم فروشى كه قرآن مى فرماید:
«وَیْلٌ لِّلْمُطَفِّفِینَ »(237) "واى بر كم فروشان!" و سپس در ادامه مى فرماید: "مگر ایمان به معاد ندارید كه كم فروشى مى كنید؟"(238)
البتّه كم كارى كارمندان و معلمان نیز مثل كم فروشى بازاریان است.
رشوه
در حدیث مى خوانیم: "رشوه دهنده و رشوه گیرنده هر دو در آتش هستند."(239)

ه . منكرات نظامى

غفلت از دشمن
قرآن در این زمینه مى فرماید: كفار دوست دارند كه شما از اسلحه و امكاناتى كه دارید، غافل باشید تا با یك یورش شما را نابود كنند.(240)
حضرت على علیه السلام مى فرماید: تعجب مى كنم كه شما نسبت به دشمن خواب و غافل هستید، ولى دشمن نسبت به شما بیدار است.(241)

فرار از جبهه

قرآن مى فرماید: "جز آنها كه براى تهیه ساز وبرگ نبرد باز مى گردند، یا آنها كه به یارى گروهى دیگر مى روند، هركسى كه پشت به دشمن كند، مورد خشم خدا قرار مى گیرد و جایگاه او جهنم است كه بدجایگاهى است."(242)
قرآن خطاب به پیامبر مى فرماید: "بر جنازه كسانى كه از شركت در جبهه سرباز زدند، نماز مگذار و حتى بر سر قبر آنها مرو !"(243)