فهرست کتاب


ده درس پیرامون امر به معروف و نهی از منکر

حجه الاسلام محسن قرائتی

چاپلوسى و غلوّ

در نهج البلاغه مى خوانیم: "ستایش بیش از حد، تملّق و كمتر از حدّ، نشانه حسادت است."(233)
البتّه این در مورد چاپلوسى نسبت به افراد عادّى است؛ و گرنه ستایشِ افراد ستمگر، به گفته حدیث، عرش خدا را به لرزه در مى آورد.(234)

ج . منكرات خانوادگى

بروز آلودگى و خلافكارى در خانواده، سرچشمه فساد و تبه كارى در آینده مى شود.
از مهم ترین منكرات خانوادگى، سوء استفاده از سرمایه همسر، مهریه هاى زیاد، توقع مراسم و تشریفات بیش از حد و دخالتهاى نابجاى بستگان عروس و داماد است.
حضرت شعیب علیه السلام وقتى خواست دخترش را به حضرت موسى علیه السلام بدهد، دو نوع مهریه را پیشنهاد كرد و سپس فرمود: "انتخاب یكى از مهریه هاى پیشنهادى باشماست؛ زیرا من بناندارم بر تو سخت بگیرم و تو را به مشقّت بیندازم."(235)
از دیگر منكرات خانوادگى، بى توجهى به فرزندان و تبعیض میان آنهاست؛ همان گونه كه شوخى هاى نابجا، انتقادات ناصحیح و خداى ناكرده سخنان نارواى والدین در حضور فرزندان و یا دروغ هایى كه والدین به یكدیگر مى گویند و فرزند آن را مى فهمد، هریك آثار شومى در تربیت فرزندان و سرنوشت آینده آنها خواهد داشت.

د . منكرات اقتصادى

منكرات اقتصادى بسیار است كه ما به نمونه هایى از آن اشاره مى كنیم:
ربا كه به منزله اعلام جنگ با خداست.(236)
گران فروشى، غش در معامله، فروش جنس معیوب و احتكار.
كم فروشى كه قرآن مى فرماید:
«وَیْلٌ لِّلْمُطَفِّفِینَ »(237) "واى بر كم فروشان!" و سپس در ادامه مى فرماید: "مگر ایمان به معاد ندارید كه كم فروشى مى كنید؟"(238)
البتّه كم كارى كارمندان و معلمان نیز مثل كم فروشى بازاریان است.
رشوه
در حدیث مى خوانیم: "رشوه دهنده و رشوه گیرنده هر دو در آتش هستند."(239)