فهرست کتاب


ده درس پیرامون امر به معروف و نهی از منکر

حجه الاسلام محسن قرائتی

اشاعه فحشا

نه تنها اشاعه فحشا بلكه علاقه به آن هم گناه بزرگى است؛ درحالى كه علاقه به هیچ گناهى (تا مادامى كه انجام نگرفته) گناه نیست.(232)

چاپلوسى و غلوّ

در نهج البلاغه مى خوانیم: "ستایش بیش از حد، تملّق و كمتر از حدّ، نشانه حسادت است."(233)
البتّه این در مورد چاپلوسى نسبت به افراد عادّى است؛ و گرنه ستایشِ افراد ستمگر، به گفته حدیث، عرش خدا را به لرزه در مى آورد.(234)

ج . منكرات خانوادگى

بروز آلودگى و خلافكارى در خانواده، سرچشمه فساد و تبه كارى در آینده مى شود.
از مهم ترین منكرات خانوادگى، سوء استفاده از سرمایه همسر، مهریه هاى زیاد، توقع مراسم و تشریفات بیش از حد و دخالتهاى نابجاى بستگان عروس و داماد است.
حضرت شعیب علیه السلام وقتى خواست دخترش را به حضرت موسى علیه السلام بدهد، دو نوع مهریه را پیشنهاد كرد و سپس فرمود: "انتخاب یكى از مهریه هاى پیشنهادى باشماست؛ زیرا من بناندارم بر تو سخت بگیرم و تو را به مشقّت بیندازم."(235)
از دیگر منكرات خانوادگى، بى توجهى به فرزندان و تبعیض میان آنهاست؛ همان گونه كه شوخى هاى نابجا، انتقادات ناصحیح و خداى ناكرده سخنان نارواى والدین در حضور فرزندان و یا دروغ هایى كه والدین به یكدیگر مى گویند و فرزند آن را مى فهمد، هریك آثار شومى در تربیت فرزندان و سرنوشت آینده آنها خواهد داشت.