ده درس پیرامون امر به معروف و نهی از منکر

نویسنده : حجه الاسلام محسن قرائتی

بى تفاوتى

در حدیث مى خوانیم: "اگر كسى ناله مظلومى را بشنود و به او پاسخ ندهد، مسلمان نیست."(229)
قرآن مى فرماید: "چرا براى نجات مستضعفان قیام نمى كنید؟"(230)
البته، این بى تفاوتى نسبت به جامعه است؛ امّا گاهى انسان نوعى بى تفاوتى درونى نسبت به خود پیدا مى كند كه در برابر دیده ها و شنیده ها عبرت نمى گیرد، سنگدل مى شود، قطره اشكى هم ندارد. قرآن بارها از این گروه انتقاد كرده است؛ «وَإِذَا ذُكِّرُوا لَا یَذْكُرُونَ»(231)

اشاعه فحشا

نه تنها اشاعه فحشا بلكه علاقه به آن هم گناه بزرگى است؛ درحالى كه علاقه به هیچ گناهى (تا مادامى كه انجام نگرفته) گناه نیست.(232)

چاپلوسى و غلوّ

در نهج البلاغه مى خوانیم: "ستایش بیش از حد، تملّق و كمتر از حدّ، نشانه حسادت است."(233)
البتّه این در مورد چاپلوسى نسبت به افراد عادّى است؛ و گرنه ستایشِ افراد ستمگر، به گفته حدیث، عرش خدا را به لرزه در مى آورد.(234)