ده درس پیرامون امر به معروف و نهی از منکر

نویسنده : حجه الاسلام محسن قرائتی

پیروى از شخصیت هاى كاذب

در قرآن آیات فراوانى مردم را از پیروى از مفسدین،(219) مسرفین،(220) گنهكاران،(221) فرومایگان،(222) جاهلان،(223) هوسبازان،(224) غافلان(225) و كافران بازداشته است. برعكس، شخصیتهاى واقعى را انبیا، صدیقین، شهدا و صالحان(226) دانسته و بر هر مسلمانى واجب كرده است كه در هر نماز پیروى خود را از خط آنان اعلام كند و بگوید: «اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیهم»

سوءظن و تجسس و غیبت

قرآن با صراحت مى فرماید: "بعضى گمان ها گناه است."(227)
سوءظن، زمینه تجسّس و تجسّس، زمینه غیبت و غیبت، مهم ترین عامل براى گسستن محبّت ها، پیوندها و اعتمادهاست.

سعایت

قرآن مى فرماید:
"هركس بین دو مسلمان فتنه گرى، سخن چینى، میانجى گرى بد، ایجاد كدورت و پرده درى كند، براى او سهمى از كیفر است."(228)