ده درس پیرامون امر به معروف و نهی از منکر

نویسنده : حجه الاسلام محسن قرائتی

ب. منكرات اجتماعى

مدپرستى و تقلید كوركورانه
مدپرستى، نشانه خودباختگى، برهنگى فرهنگى و بى توجهى به هویّت ملّى و دینى است.
از نظر فقهى، تشبّه به كفار حرام است؛ زیرا یك نوع خودباختگى در برابر فرهنگ ضد دینى است. در روایات مى خوانیم: حتّى در پوشیدن لباس و نوع غذا مستقل باشید و از بیگانگان تقلید نكنید!(216)

شركت در جلسات گناه

قرآن مى فرماید: "هرگاه در مجلسى حضور یافتید كه آیات خدا مورد انكار و مسخره قرار گرفته است، آن مجلس را ترك كنید."(217)
زیرا سكوت و سازش شما، به یاوه سرایان جرأت هرگونه توهین و جسارت به مقدسات مذهبى را مى دهد.

تهمت و آبروریزى

از جمله منكرات اجتماعى، توهین و تحقیر، فحش و ناسزا، غیبت و تهمت و آبروریزى است.
قرآن این گونه رفتار نسبت به دیگران را نشانه افراد جهنمى دانسته و درباره اهل دوزخ مى فرماید: "هرگروه كه به جهنم داخل مى شوند، به گروه دیگر لعنت و نفرین مى كنند؛ «كُلَّمَا دَخَلَتْ أُمَّةٌ لَّعَنَتْ أُخْتَهَا»(218)