ده درس پیرامون امر به معروف و نهی از منکر

حجه الاسلام محسن قرائتی

الف: بركات معنوى

1- اصلاح خود انسان
حضرت على علیه السلام به فرزندش فرمود: امر به معروف كن تا اهل معروف باشى.(16)
همان گونه كه هركس لباس مى شوید، دست خودش نیز پاك مى شود.
2- شركت در پاداش نیكى ها
در روایات متعدد مى خوانیم: هر كس مردم را به كار خیر راهنمائى و سفارش كند، در پاداش آنان شریك است، بدون آنكه از اجر عامل كاسته شود. چنانكه هر كس دیگرى را به كار خلاف و انحراف دعوت كند، در كیفر او شریك است.(17)
3- نجات از قهر خدا
امیرالمؤمنین علیه السلام فرمود: هر كس منكر و خلافى را دید و قلباً از آن ناراحت شد، همانا از قهر خدا نجات پیدا كرده و تن به سلامت برده است وهركس با زبان از كار خلاف نهى كرد، به پاداش رسیده است.(18)

ب : بركات اقتصادى

قرآن مى فرماید: اگر مردم ایمان آورند و تقوا پیشه كنند (كه یكى از مصادیق تقوى امر به معروف و نهى از منكر است) به طور قطع، بركاتى از آسمان و زمین بر آنان خواهیم گشود.(19)
امام باقر علیه السلام مى فرماید: با امر به معروف و نهى از منكر، كسب ها حلال و زمین ها آباد مى شود.(20)
اگر در برابر كم فروشى ها، گرانفروشى ها، رباخوارى ها و حیله و تزویرها همه افراد حساس باشند، بازار اصلاح مى شود.
حضرت على علیه السلام همواره با تازیانه وارد بازار مى شد و به كسانى كه جنس خود را در سایه مى فروختند تا عیب آن مخفى بماند و یا جنس بهتر را روى دیگر اجناس و نوع نامرغوب را در زیر مى نهادند، هشدار مى داد.
رسول اكرم صلى الله علیه وآله به ابن مسعود فرمود: با گناهكاران معامله نكنید! اگر مسلمانان به همین جمله عمل كنند، یعنى تجار خلافكار را بایكوت و همه بر ضد آنان اعتصاب كنند، او مجبور است خود و تجارتش را اصلاح كند.

ج : بركات اجتماعى

قرآن، جامعه اى را رستگار مى داند كه امر به معروف و نهى از منكر در آن زنده باشد.(21)
صالحانى را كه ما در هر نماز با جمله «السلام علینا و على عباد الله الصالحین» بر آنان درود مى فرستیم، كسانى هستند كه امر به معروف و نهى از منكر مى كنند.(22)
اگر امر به معروف و نهى از منكر ترك شود، بتدریج اشرار حاكم خواهند شد و كار به جایى خواهد رسید كه خوبان هر چه فریاد زنند، پاسخى نشنوند.(23)
امام صادق علیه السلام به یكى از یاران خود فرمود: اگر شما دور بنى عباس را نمى گرفتید، آنها ما را خانه نشین نمى كردند. سكوت شما ما را خانه نشین كرد.(24)
اگر امروز همه كشورهاى اسلامى بر سر اسرائیل غاصب فریاد زنند، او مناطق تحت اشغال خود را به اعراب پس مى دهد.