فهرست کتاب


آیین رحمت

آیت الله مکارم شیرازی

4ـ اشتباه است یا امر دیگرى؟!

میزگرد بررسى ریشه ها و پیامدهاى اظهارات پاپ، با حضور دهها نفر از استادان و صاحب نظران برجسته حوزه و دانشگاه، از ساعت 18 لغایت 22 روز دوشنبه مورخه 85/7/17 در محلّ دفتر مطالعات سیاسى و بین المللى وزارت امور خارجه برگزار شد، که بخشى از آن از نظر خوانندگان عزیز مى گذرد:
مصطفى بروجردى، آخرین سفیر ایران در واتیکان در سخنانى با اشاره به قسمت هایى از زندگینامه پاپ بندیکت شانزدهم و سابقه علمى و سیاسى وى اظهار داشت: بندیکت شانزدهم رئیس مجمع دکترین ایمان بود و رئیس این مجمع مى تواند پاپ بعدى را انتخاب کند، امّا چون خود وى رئیس این مجمع بوده، خودش را به عنوان پاپ جدید بعد از مرگ پاپ ژان پل دوم انتخاب نموده است!
وى با اشاره به نگرانى پاپ جدید از ظهور و گسترش اسلام در اروپا و به خصوص در ایتالیا خاطرنشان کرد: ظرف 40 سال اخیر جمعیّت مسلمانان دراروپا دو برابر شده، و این باعث نگرانى بخش سیاسى ـ امنیّتى، و بخش مذهبى حکمرانان اروپایى شده است.
به گفته بروجردى، دستگاه مسیحیّت با تمام امکاناتى که براى تبلیغ بکار برده امّا به اذعان خودشان نتوانسته توقّعات کلیسا را برآورده کند، و این خود عاملى است که به نگرانى پاپ افزوده است.
وى با اشاره به ابعاد گسترش اسلام در ایتالیا خاطرنشان کرد: وسعت ایتالیا نصف ایران و جمعیّت آن 57 میلیون است و 437 رادیوى کاتولیک در این کشور تبلیغات مى کنند، امّا به اعتراف خود مقامات کلیسا هر روز از مراجعه مردم به کلیسا کاسته مى شود. از این طرف، بررسى هاى انجام شده نشان مى دهد که ظرف 10 سال آینده ممکن است جمعیّت مسلمانان این کشور به 50 میلیون نفر برسد، و این است که باعث نگرانى پاپ جدید شده است.
آخرین سفیر ایران در واتیکان با بیان اینکه غرب سمبل اسلام را القاعده معرّفى مى کند تا بتواند در دل مردم اروپا نسبت به اسلام نفرت ایجاد کند، اظهار داشت: نکته دیگرى که باعث نگرانى پاپ و دستگاه کلیسا شده این است که در کنار رشد اسلام گرایى، کلیساى کاتولیک شاهد گسترش روند الحاد و دین گریزى مسیحیان هم مى باشد.
در ادامه این میزگرد، (دانشمند فرزانه) آقاى خسروشاهى سفیر اسبق ایران در واتیکان با بیان اینکه اهانت پاپ به اسلام نه شروع جنگ صلیبى بلکه استمرار آن است، خاطرنشان کرد: در پروژه مقابله با اسلام، بخش فرهنگى و دینى این پروژه به عهده پاپ گذاشته شده است، کما اینکه آقاى بوش هم دقیقاً سخنان ایشان را تأیید کرد.
وى با اشاره به سوابق پاپ جدید اظهار داشت: این پاپ در جوانى عضو سازمان جوانان نازى بود و بعداً به کلیسا پیوست و کشیش شد.
وى افزود: اینکه مى گویند سخنان پاپ ناشى از عدم اطّلاع وى از اسلام است، یک سخن عوامانه است و مطمئن باشید یک پاپ بیش از خیلى ها مى داند که نقاط قوت اسلام چیست.
خسروشاهى تأکید کرد: این پاپ در سابقه خود، رابطه با فاشیسم ایتالیا و نازیسم آلمان را در پرونده دارد، و مکاتبات وى با موسیلینى و هیتلر یک سند منتشر شده است.
وى با بیان اینکه همکارى پاپ قبلى با امپریالیسم آمریکا بسیار تنگاتنگ بوده است، اظهار داشت: در زمان حیات ژان پل دوم روزنامه هاى چپ ایتالیا مى نوشتند که این پاپ هر وقت مى خواهد در خصوص مسائل مهم جهانى اظهار نظر کند ابتدا گزارشات CIA را مى خواند.
سپس (استاد بزرگوار) محقّق داماد، رئیس دائرة المعارف بزرگ اسلام با بیان اینکه بایستى براى پاسخ به اظهارات پاپ از پاسخهاى کلامى فراتر رفت، اظهار داشت: عاجزانه پیشنهاد مى کنم براى پاسخ به پاپ راهى انتخاب شود که بیشتر جنبه استراتژى عملى داشته باشد.
وى با بیان اینکه پاپ در سخنان خود اسلام را دینى بدون تعقّل معرّفى نموده است، اظهار داشت: براى پاسخ به این سؤال باید به پاپ محتویات ادبیّات اسلامى 1400 ساله و مطالعه آنها یادآورى شود.
بسیارى از متفکّرین غربى اعتراف کردند که اسلام دین عقل گرایى است، و همین که متفکّرین بزرگ اسلامى الگوى تمدن غربى شده اند و تمدن غربى وامدار عقل گرایى اسلامى است، خود جواب خوبى به ادّعاى پاپ است.
به گفته محقّق داماد، منهاى گسترش اسلام از نظر فیزیکى در دو قرن گذشته، که موجبات نگرانى دنیاى مسیحیت را فراهم آورده، مسلمان شدن متفکّرین بزرگ و فیلسوفان نامدار غربى، بر تمدّن غرب ضربه مهلکى زده است. براى فهم ابعاد این ضربه مى توانید تصوّر کنید که مثلا اگر بلاتشبیه علاّمه طباطبایى(رحمه الله) با آن مقام علمى و مذهبى اعلام مى کرد که دین مسیحیّت را پذیرفته چه ضربه اى به مسلمانان و جامعه اسلامى وارد مى شد.
به گفته رئیس دائرة المعارف بزرگ اسلام، کسانى مثل «ولتر» و «کوربن» که عقل گراى محض بودند مبهوت اسلام شدند، و کوربن مى گوید: «من عاشق اسلام عقلانى ایرانى هستم» و در نهایت مسلمان از دنیا مى رود.
وى با اشاره به احادیث و آیات مربوط به جهاد اظهار داشت: اندیشمندان اسلامى باید به بررسى این آیات و روایات بپردازند، تا تکلیف جامعه اسلامى با مسأله جهاد روشن شود.(26)
1 - هر چند گاهى تظاهر به برخى از احکام اسلام مى کنند، و حتّى در ماه مبارک رمضان براى شخصیّت هاى اسلامى ضیافت افطار تهیّه مى بینند! ولى امروزه ماهیّت این عوامفریبى ها بر همگان روشن شده و همه مسلمانان مى دانند که آنها با تمام قوّت و قدرت براى از بین بردن اسلام، که داروى آلام و دردهاى امروز و فرداى بشر است، هم قسم شده اند.

پاورقی

2 - جالب این که همان یک مورد هم در سوره دیگرى از قرآن مجید جبران شده، چرا که در سوره نمل دو بار «بِسْمِ اللّهِ الرَّحْمنِ الرَّحیم» تکرار شده است.
3 - سوره هود، آیه 76.
4 - میزان الحکمة، باب 658، حدیث 3097 (جلد دوم، ص 215).
5 - نورالثّقلین، جلد 5، صفحه 285، حدیث 49.
6 - وسائل الشّیعه، جلد 11، صفحه 43 .
7 - بحارالانوار، جلد 42، صفحه 246 و 257.
8 - نهج البلاغه، نامه 53.
9 - روایاتى که در این زمینه وارد شده بسیار زیاد است، به گونه اى که فقط در کتاب وسائل الشّیعه، جلد هشتم، بیش از پنجاه باب در فصل «احکام الدّواب» گردآورى شده است!
10 - وسائل الشّیعه، جلد 8 ، صفحه 35 .
11 - با استفاده از قرآن مجید، معتقدیم که تمام جهان هستى مشغول تسبیح و تقدیس پروردگار عالم است.
12 - علاوه بر دو نکته مذکور، خداوند متعال این حکم را خطاب به «اولى الالباب» بیان مى کند; یعنى، مسأله قصاص یک مسأله احساساتى و انتقامجویى نیست، بلکه قانونى است که با تکیه بر عقل و درایت وضع شده، و یک حکم عقلانى و منطقى است. و صاحبان عقلهاى سالم با اندیشه و تفکّر تصدیق خواهند کرد که این قانون منشأ حیات اجتماعى و امنیّت جامعه خواهد بود. تعبیر به «لعلّکم تتقون» در پایان این آیه شریفه نیز تأکید دیگرى بر مدّعاى ماست; زیرا معناى جمله مذکور این است که هدف از قصاص حفظ و حراست و نگهدارى جامعه از آلودگیها و شرارتها و کینه توزى هاست. بنابراین، بند بند آیه قصاص نکته هاى جالب و پیامهاى صلح و زندگى و محبّت دارد، و به روشنى شهادت مى دهد که قصاص مصداقى از مصادیق خشونت نیست.
توجّه به این نکته نیز جالب است که در سراسر قرآن مجید چهار بار کلمه «قصاص» تکرار شده است، در حالى که کلمه «رحمت» هفتاد و نه بار، و کلمه «رحمان» صدو شصت مرتبه، و کلمه «رحیم» صد و نود و هشت مرتبه، تکرار شده است! و اینها همه دلالت روشنى دارد که قصاص یک استثناء است، و اصل بر رحمت و رأفت و عطوفت اسلامى است.
13 - وسائل الشّیعه، جلد 18، صفحه 308.
14 - در آیه شریفه شانزدهم سوره کهف از باران به رحمت الهى تعبیر شده است.
15 - سوره حدید، آیه 17.
16 - وسائل الشّیعه، جلد 18، صفحه 308، حدیث 3.
17 - مى توانید روایات مذکور را در جلد 18 وسائل الشّیعه، صفحه 377 به بعد، مطالعه فرمایید.
18 - مرحوم شیخ حرّ عاملى این روایات را در جلد 18 وسائل الشّیعه، صحفه 327 به بعد، نقل کرده است.
19 - وسائل الشّیعه، جلد 18، صفحه 378، حدیث اوّل.
20 - وسائل الشّیعه، جلد 18، صفحه 315 به بعد.
21 - وسائل الشّیعه، جلد 18، صفحه 369، حدیث اول.
22 - وسائل الشّیعه، جلد 18، صفحه 320 به بعد.
23 - وسائل الشّیعه، جلد 18، صفحه 378 به بعد.
24 - مثل این که زدن شلاق به اعضاء خطر آفرین ممنوع شده است. این روایت در وسائل الشّیعه، جلد 18، صفحه 369 به بعد ذکر شده است.
25 - این دستور زیبا و انسانى در آیه شریفه نهم سوره حجرات آمده است.
26 - کیهان، مورخ 85/7/31 .