آیین رحمت

نویسنده : آیت الله مکارم شیرازی

2ـ دعوت پاپ به مناظره علمى و منطقى

حضرت آیة الله العظمى مکارم شیرازى در تاریخ 85/6/29 ضمن دعوت پاپ به مناظره علمى و منطقى فرمود: این مناظره مى تواند در هر زمان و هر مکان و بدون هیچگونه قید و شرط باشد و بطور زنده پخش گردد، و من مطمئن هستم در پایان این مناظره مردم جهان قضاوت خواهند کرد که اسلام منادى صلح و صفا و دوستى است، و جهاد یک سپر دفاعى در برابر دشمنان است نه براى تحمیل عقیده.
* * *
معظّم له که در درس خارج فقه حوزه علمیّه به مناسبت روز پایان درس قبل از ماه مبارک رمضان سخن مى گفت، افزود: قرنهاست بسیارى از مسیحیان در کشورهاى اسلامى با ما زندگى مى کنند، و هرگز شنیده نشده کسى را مجبور به تغییر عقیده کنند.
سپس اضافه کرد: سخنان ستیزه جویانه پاپ مصداق بارز گسترش خشونت در جهان بود، و متأسّفانه فضاى دنیا را ناامن تر کرد، و همزیستى مسالمت آمیز مسلمین و مسیحیان را به خطر افکند.
این در حالى است که ما در این زمان بیش از هر زمان دیگر نیاز به دعوت به آرامش و امنیّت و صلح داریم.
معظّم له از تمام طلاّب محترم و مبلّغان اسلام خواستند صلح طلبى اسلام را به اتّکاى آیات قرآن و روایات اسلامى در ماه مبارک رمضان براى مردم تشریح کنند.
* * *

متن نامه معظّم له به پاپ

عالیجناب پاپ بندیکت شانزدهم
با اهداء سلام و تحیّت;
با توجه به سخنانى که جنابعالى در آلمان در نکوهش اسلام و حکم جهاد اسلامى گفتید و وجدان همه مسلمانان جریحه دار شد، اینجانب به عنوان یکى از مراجع دینى مسلمین، داراى پیروان فراوان و نویسنده بیش از 130 عنوان کتاب در موضوعات مختلف علوم اسلامى از جمله بیش از 40 جلد کتاب درباره تفسیر قرآن مجید از جنابعالى دعوت مى کنم که در یک مناظره علمى و منطقى که به صورت زنده پخش شود با ما شرکت کنید تا درباره دو مسأله بحث کنیم:
1ـ آیا اسلام طرفدار خشونت است یا منادى صلح و دوستى و محبت؟
2ـ آیا اسلام به زور شمشیر در جهان گسترش یافت یا از طریق منطق و دلیل و جاذبه فوق العاده فرهنگ اسلامى.
و خوشوقت خواهم بود که اعلام کنم تعیین زمان و مکان آن را به اختیار جنابعالى مى گذارم و هیچ پیش شرطى براى آن در نظر ندارم و امیدوارم موافقت خود را اعلام فرمایید.
همیشه موفق باشید
This Eminencs
The Pope Benedict XVI
Whit the best greetings and wishes
regarding your speech in Germany on Sep12,2006 and condemning Islam and Islamic principle of Jihad. which offended and injured muslims conscience through out the world.
I like as a muslim religious leader with mumerous followers and as an author for more than 130 books in different Islamic knowledges to invite you to for a logical and I suggest to key issues for this debate:
1. Is Islam supporting violence or spreding peace and friendship and love
2- Has been Islam spreaded by sword through out the world or by logic and reason and attractiveness of Islamic culture?
It is my pleasure to invite you to this discussion and leave the time and the place for you to choose.
I have no preconditions,
I hope you will express your agreement.
Wishing you poermantent success.
Nasir Makrim shirazi
Sep,25,2006
Islamic Seminary of Qom
Islamic Republic of Iran
* * *
این دعوت نامه محترمانه، با دو زبان فارسى و انگلیسى، مستقیماً به سفارت واتیکان در تهران تسلیم شد، ولى از طرف مقابل هنوز خبرى نیست!!

3ـ نامه اعتراض آمیز نماینده آشوریان ایران به پاپ

سخنان پاپ بندیکت شانزدهم آن قدر بى منطق و ضعیف بود که هم کیشان بى غرض و منصف پاپ نیز نتوانستند در برابر آن سکوت کنند، و بسیارى از آنان در برابر آن موضع گرفتند. براى نمونه به نامه مستدل و منطقى نماینده آشوریان ایران در مجلس شوراى اسلامى توجّه فرمایید:
به نام خدا
حضرت پاپ بندیکت شانزدهم
براى جامعه مسیحى و جهانى آشورى حیرت آور بود که با برداشتى متفاوت و البتّه خصمانه همه باورهاى اسلام و مسلمانان جهان را به نقدى تند بکشانید. در یادمان هست که آن جناب بر مسندى تکیه داده است که پاپ ژان پل دوم به عنوان نماد صلح و گفتمان بین ادیان، نه تنها هرگز سخنى به گزاف علیه اسلام و مسلمانان نزد، که حتّى مسلمانى ترک تبار که به او شلیک کرد، بخشود.
سُخره کردن جهاد و اسلام را دینى خشونت آمیز خواندن، داورى سؤال برانگیزى است که در این مقطع حسّاس از زمانه بى پروا بر زبان مى آورید. مگر سلف شما نبود که در بیانیه اى اثرگذار به مسیحیان یادآور شد که حمیّت و حمایت از دین را باید از مسلمانان و خلوص و عبودیّت آنان بیاموزند؟!
براى جامعه مسیحیان جهان حیرت آور است که چگونه آن جناب به یاد سخنان تفرقه برانگیز امپراتور مسیحى بیزانس مانوئل دوم پلالوگوس در قرن هاى گذشته و زخم کهنه جنگ هاى صلیبى که جهان متمدّن امروز مرحمى بر آن گذاشته، جانى تازه مى بخشید؟
اگر قرار است آن زخم هاى کهنه را باز کنید، طبیعى است که مسلمانان جهان هم از جنایات جنگجویان صلیبى کلیساى کاتولیک در قرون وسطى علیه دیگر مسیحیان، یهودیان و مسلمانان سخن بگویند.
ما آشورى ها به عنوان جامعه اى مسیحى که به عنوان ملتى گسترده در شرق به هنگام ظهور مسیحیّت دین مسیحیّت را پذیرفته، قرن هاى متمادى در سرزمین هاى اسلامى و به ویژه میهن مادرى مان ایران زیسته ایم، و هرگز به سبب باورهاى دینى مان مورد خشم و ستم مسلمانان نبوده، و حتّى از ارج و قربى ستودنى نزد این هموطنان برخوردار بوده ایم.
ما در صدر اسلام به عنوان مسیحیان آشورى بیشترین داد و ستد فرهنگى و علمى را داشته، و بیشترین خدمات را به خلفاى اسلامى و مسلمان ارائه داده ایم. اکنون که زمانه گفتمان است و آن داد و ستد بین ادیان در آغاز ظهور اسلام مى تواند نمادى زنده براى گفتمان ما باشد، دریغ که نگاه آن جناب به دور از تمدّن پویا و پرتحرّک است.
ما با باورهایمان با دین مسیحى و به ویژه مذهب شرقى مان با یاد کلیساى شرق، که تا به امروز در میهن مان ایران زنده مانده اند، زبانمان و خط مان مانده است آن هم در سرزمینى که قرن ها با باور اسلام زیسته است، هرگز خشونت و خصمى که از آن سخن مى رانید، نه شنیده و نه دیده ایم، و این به باور ما سخنى راستین نیست. ما همچون دیگر دین باوران و به ویژه مسلمانان به انتظاریم تا آن جناب از یک جامعه پویاى میلیاردى، پوزش بخواهید که این خواست عیسى مسیح منجى مان است که مى گوید: «در شادى و سوگ همسایه ات سهیم باش».
ما چون این باوران میلیاردى در سوک این داورى خصمانه ایم.
با احترام
یوناتن بت کلیا
نماینده آشورى ها و کلدانى ها در مجلس شوراى اسلامى
و رییس دفتر آسیایى اتحادیه جهانى آشورى ها
1385/6/25