معاد و جهان پس از مرگ

نویسنده : آیت الله مکارم شیرازی

علائم و نشانه هاى رستاخیز

بیشتر سوره هاى قرآن در مکه نازل شده، لحن بسیارى از سوره هاى مکى کوبنده، بسیار پرحرارت و مملو از یادآوریهاى مکرر درباره معاد و زندگى پس از مرگ و مخصوصاً نشانه ها و علائم هیجان انگیز رستاخیز است.
انسان بى درد، بى خبر از مسؤولیتها، دور از مسیر هدف نهایى آفرینش و گم کرده راه در بیابان زندگى، باید تکان شدید بخورد، و مخصوصاً در آن محیط خواب آلود عصر جاهلیت باید فریادى سخت و تکان دهنده او را بیدار و هوشیار سازد، و چیزى بهتر از توجه به حوادث هولناکى که در زندگى آینده در پیش است نمى تواند این نقش را ایفا کند.
آیات متعددى که در زمینه مقدمات و علائم رستاخیز نازل شده همگى نشان مى دهد که قیامت به طور ساده و آرام برپا نمى شود بلکه رستاخیز انسان ها مقارن با رستاخیزى در مجموعه جهان آفرینش است و آمیخته با یک دگرگونى عظیم و ناگهانى در سراسر نظام کائنات!
البته عقل و خرد نیز چنین مى گوید که: نظام نوین زندگى و فرسوده پیشین ممکن نیست بلکه باید این طرح نو، در جهانى نو، پیاده شود، و این تحول و نوسازى مانند تحولات و نوسازیهاى مهم دیگر جهان با یک جهش و انقلاب صورت مى گیرد، انقلابى عظیم و فوق العاده وسیع که امواج آن
﴿ صفحه 300 ﴾
سراسر عالم هستى را مى پوشاند.
اکنون به قسمتى از آیاتى که در این زمینه وارد شده است توجه کنید:

1- زلزله عظیم

«اى مردم! از مخالفت فرمان خدا بپرهیزید که زلزله رستاخیز حادثه عظیمى است، این حادثه آنقدر عظیم است که هنگامى که آن را ببینید هر مادر شیردهنده اى کودک شیر خوار خود را فراموش خواهد کرد و هر زن باردارى جنین خود را سقط مى کند و مردم را مست مى بینى در حالى که مست نیستند ولى کیفر الهى شدید و سخت است!».(142)
مسلما این زلزله قبل از رستاخیز و در آستانه آن واقع مى شود نه در روز رستاخیز زیرا در آن روز نه زن باردار وجود دارد و نه شیردهنده اى و در هر صورت این زلزله عظیم سرآغاز دگرگونى وسیعى در تمام جهان هستى است و به اصطلاح ابتداى کار است و سپس - چنانکه خواهیم دید - تا متلاشى شدن و درهم پیچیدن کرات آسمانى پیش مى رود تا بر ویرانه هاى آنها جهانى نو بنیاد گردد!

2- تاریک شدن خورشید و ماه

و هنگامى که خورشید تاریک شود.
و هنگامى که ستارگان بى فروغ گردند.
و هنگامى که کوه ها به حرکت درآیند.
﴿ صفحه 301﴾
و هنگامى که نفیس ترین اموال به دست فراموشى سپرده شود.
و هنگامى که حیوانات وحشى (از ترس و وحشت خانه و لانه خود را ترک گویند و در بیابانها) جمع شوند.
و هنگامى که دریاها برافروخته گردند.
و هنگامى که مردم دسته دسته شوند.
و هنگامى که از دخترانى که زنده به گور شدند سؤال شود که به چه گناه کشته شدند؟
و هنگامى که نامه هاى عمل گشوده شود.
و هنگامى که آسمان برکنده گردد.
و هنگامى که دوزخ برافروخته شود.
و هنگامى که بهشت نزدیک گردد.
(آرى) در آن هنگام هر کس مى فهمد چه (کارى انجام داده و چه) چیز (براى آن زندگى) حاضر ساخته است!».(143)
در حقیقت این انقلاب عمومى شامل انسان ها و حیوانات و کوه ها و دریاها و زمین و آسمانها مى گردد، و همگى در این رستاخیز بزرگ شرکت دارند و دگرگون مى شوند!
دقت فرمایید که در آیات فوق اشاره به علائم و مقدمات رستاخیز و همچنین به قسمتى از حوادث خود رستاخیز شده است و هر دو به شکل جالبى به هم آمیخته شده اند.
﴿ صفحه 302﴾