معاد و جهان پس از مرگ

آیت الله مکارم شیرازی

5- دلایل تجربى بر استقلال روح

تاکنون از طریق چهار استدلال عقلى و منطقى، استقلال روح را اثبات کرده ایم و ثابت نمودیم که روح نمى تواند طبق گفته مادیها خاصیت فیزیکى یا شیمیایى سلولهاى مغزى بوده باشد بلکه حتماً باید موجودى مافوق ماده جسمانى باشد.
اکنون به سراغ دلایل تجربى مى رویم تا به کمک آنها «استقلال» و «مادى نبودن» روح را نیز اثبات کنیم.
فلاسفه و دانشمندان روحى امروز، روح را در سر حد مسائل تجربى در آورده و براى آنها که پذیرش استدلالات عقلى برایشان مشکل است صورت حسى و تجربى به این مسئله داده اند، تا آنجا که جمعى از دیر باورترین دانشمندان علوم طبیعى در برابر این دلائل تجربى تسلیم شده و به وجود روح به عنوان یک موجود مافوق ماده اعتراف کرده اند.
دلایل تجربى را مى توان در چند قسمت بطور فشرده بیان کرد:
1- اسپرى تیسم و ارتباطى با ارواح.
2- خوابهاى مغناطیسى.
3- خوابهاى عادى و رؤیاها.
4- کارهاى خارق العاده مرتاضان.
﴿ صفحه 197﴾
5- تله پاتى و انتقال فکر از راه دور.
اکنون هر یک از این راههاى پنجگانه را بطور فشرده مورد بررسى قرار مى دهیم.

1- اسپرى تیسم و ارتباط با ارواح

موضوع ارتباط با ارواح و گفتگو با آنها، امروز به صورت یک علم درآمده و جمعیت هایى به این نام در نقاط مختلف جهان تشکیل شده است، و به گفته دانشمند معروف مصرى فرید وجدى (در جلد چهارم از دائرة المعارف خود در ماده روح) در حدود سیصد مجله و روزنامه از طرف «جمعیت هاى روحیون» در سراسر جهان انتشار مى یابد و جمعى از بزرگ ترین دانشمندان علوم مختلف در این جلسات شرکت داشته و دارند.
در آمریکا، انگلستان، فرانسه و آلمان و بسیارى از کشورهاى دیگر کراراً جلساتى به منظور رسیدگى به این موضوع تشکیل شده و افراد سرشناسى از شخصیت هاى مختلف در آن شرکت جسته اند، و در حضور آنها ارتباط با ارواح برقرار شده و کارهاى خارق العاده اى انجام گرفته است.
از جمله در کتاب اصول روانکاوى فروید صفحه 32، چنین مى خوانیم: یک هیئت 33 نفرى از اساتید دانشگاه هاى انگلستان و قضات و مانند آنها براى رسیدگى به این کار تشکیل شد، آنها یک سال و نیم روى این مسئله بررسى کردند که آیا ارتباط با ارواح یک واقعیت است و یا یک خرافه و نیرنگ؟
اما پس از تحقیق، رأى خود را دائر به صحت این موضوع به
﴿ صفحه 198﴾
«انجمن زبان شناسان انگلستان» که از طرف آنها این مأموریت را داشتند تقدیم کردند.
در کتابهاى عالم پس از مرگ (تألیف لئون دنى) و روانکاوى فروید و کتاب على ابطال المذهب المادى، مسائل حیرت آورى که در این جلسات دیده شده بطور مشروح آمده است.
از جمله:
1- سخن گفتن به غیر زبان مادرى (یعنى شخصى را که در خواب مغناطیسى فرو مى برند و با ارواح تماس مى گیرند، مى تواند احیاناً با زبانى که هیچ گونه آشنایى تا آن روز با آن نداشته، سخن بگوید!).
2- حل مسائل پیچیده ریاضى، بوسیله کسانى که هیچ گونه آمادگى براى حل این مسائل نداشته اند در خواب مغناطیسى.
3- نوشتن مطالبى روى الواحى که داخل صندوقى قرار داده بودند و درب آن را بسته و مهر و موم کرده اند!
4- برداشتن اجسامى از روى زمین بوسیله ارواح بدون اینکه کسى دست به آنها بزند!
5- ظاهر شدن ارواح به صورت اشباحى در این جلسات.
همانطور که گفتیم اینها مسائلى است که به وسیله دانشمندان بزرگى مشاهده شده و به صحت آن اعتراف کرده اند و در کتابها و مجلات گوناگون ثبت شده است.
آیا با توجه به این مشاهدات حسى مى توان گفت روح، همان خواص فیزیکى و شیمیایى سلولهاى مغزى است؟
﴿ صفحه 199﴾

مادّیها در برابر این مطالب حیرت انگیز چه مى گویند؟

آنها به یکى از سه جواب دست مى زنند.
1- گاهى مى گویند: اینگونه امور ممکن است از طریق شعبده بازى و تردستى و استفاده از وسائل الکتریکى بوده باشد و یا توطئه ها و تبانیهائى از قبل در کار بوده است.
2- ممکن است اینگونه پدیده ها وجود واقعى نداشته باشد و از تلقین هاى پى در پى و مکرر بوسیله افراد ورزیده سرچشمه بگیرد.
3- این احتمال نیز هست که قسمتى از این پدیده ها اثر وجدان ناآگاه باشد، به این معنى که یک سلسله از مسائل در وجدان ناآگاه شخص قرار دارد و خود او از آن غافل است و به هنگام خواب مغناطیسى، پرده از روى آن برداشته مى شود، و افرادى که از وجود این وجدان ناآگاه خبر ندارند تصور مى کنند با مسئله خارق العاده اى برخورد کرده اند.
ولى دانشمندان روحى (اسپریتها) تمام این راهها را بسته اند و براى اینکه هرگونه احتمال تبانى، و شعبده بازى، و استفاده از وسائل مختلف الکتریکى، از بین برود و جاى کمترین ابهام و ایرادى باقى نماند دست به اقداماتى زده اند از جمله اینکه:
اولا گاهى «مدیومها»(76) را از میان بچه هاى دو ساله یا کمتر انتخاب مى کنند و پیام ارواح را بوسیله آنها مى شنوند و یا اگر بزرگسالند آنها را در قفس مخصوصى قرار داده و حتى دست و چشم آنها را مى بندند تا هیچ
﴿ صفحه 200﴾
گونه استفاده اى از وسائل خاصى براى آنها ممکن نشود.
ثانیاً شرکت کنندگان در این جلسات همانطور که گفتیم گاهى از میان دانشمندان بزرگ انتخاب مى شوند، بدیهى است احتمال تلقین پذیرى در مثل چنین اشخاصى، آن هم بطور دسته جمعى، عادتاً ممکن نیست.
از طرفى گاهى بعضى از حیوانات را در آن جلسات شرکت مى دهند، تا عکس العمل صحنه هاى وحشت زا را در آنها بررسى کنند و اتفاقاً نتیجه مثبت است، یعنى آنها با دیدن چنان صحنه هائى آماده فرار مى شوند و یا فرار مى کنند و شک نیست که مسئله تلقین در مورد آنها قابل قبول نیست.
ثالثاً واسطه ها و مدیومها گاهى به هنگام خواب مغناطیسى مسائلى را اظهار مى دارند که در گذشته به هیچ وجه به گوش آنها نخورده و احتمال رسوب در وجدان ناآگاه آنها نیست. (به کتابهایى که قبلاً نام بردیم مراجعه شود).