سیاست های کلان اقتصادی از کلام امام خمینی رحمه الله علیه

نویسنده : مرکز غدیر

18ـ صادرات

1/18ـ گسترش صادرات و خروج از اتکا به نفت
ـ با گسترش صادرات از تکیه به صدور نفت خارج شوید.ـ 11/7/67ـ ج 1 ص38
2/18ـ آزادی در تجارت
ـ آزادی در تجارت همراه با نظارت در نوع و قیمت باشد.ـ 11/7/67ـ ج 1 ص 38

19ـ واردات

1/19ـ واردات و کالاهای خارجی
ـ ایران نباید بازار فروش کالاهای خارجی باشد.ـ 21/7/57ـ ج 2 ص 148
2/19ـ ورود کالاهای مصرفی
ـ از ورود کالاهای مصرفی جلوگیری کرده و به تولیدات داخلی اکتفا شود.ـ وصیت نامه ج 21 ص 184

20ـ فرهنگ مصرفی

1/20ـ فرهنگ مصرفی
ـ ساختار های اقتصادی منجر به ایجاد فرهنگ مصرفی نشود.ـ 11/7/67ـ ج 21 ص 38