سیاست های کلان سیاسی از کلام امام خمینی رحمه الله علیه

نویسنده : مرکز غدیر

10ـ دفاع

1/10ـ انتقال تجارب
ـ باید تجارب نظامی و دفاعی را به کلیه آحاد ملت و مدافعان انقلاب آموزش دهید.ـ ج 21 ص 19ـ 26/06/67
2/10ـ ترسیم دفاع همه جانبه
ـ استراتژی دفاع همه جانبه را تعیین نمایید .ـ ج 21 ص 19ـ 26/06/67
3/10ـ جذب نیروهای مومن
ـ با جذب نیروهای مومن به انقلاب و تجهیز آنها ارتش بیست میلیونی را تشکیل دهید.ـ ج 21 ص 19ـ 26/06/67
4/10ـ آموزش مردم
ـ باید مردم را بر اساس استراتژی دفاع همه جانبه آموزش دهید .ـ ج 21 ص 19 26/06/67
5/10ـ دفاع و بازسازی
ـ باید توسعه قدرت دفاعی کشور را جزء اصول اولیه بازسازی قرار دهید.ـ ج 20 ص 38ـ 11/7/67
6/10ـ دفاع همه جانبه
ـ مسئولین با تمام توان در مقابل تجاوزگری های نظامی، سیاسی و فرهنگی جهانخواران بایستند.ـ ج 21 ص 107ـ 2/1/68
7/10ـ دفاع و جمع آوری امکانات و نیروها
ـ تمام توان و امکانات خود را برای مقابله با تجاوزگری های نظامی، سیاسی و فرهنگی جهانخواران بکار گیرید.ـ ج 21 ص 107ـ 2/1/67
8/10ـ دفاع و محاصره نظامی
ـ در دفاع از نظام اسلامی نباید از محاصره نظامی دشمنان ترسی به خود راه دهید.ـ ج 12 ص 92ـ 27/2/59

11ـ صلح

1/11ـ صلح با کفر
ـ نباید با کفر (دشمنان) سازش کنید.ـ ج 14 ص 108ـ 10/12/59
2/11ـ صلح با استکبار
ـ نباید با استکبار جهانی صلح کرد.ـ ج 20 ص 129ـ 06/05/66
3/11ـ صلح و تبعیت از کفر
ـ نباید صلج موجب تبعیت نظام اسلامی از نظام کفر شود.ـ ج 20 ص 89ـ 08/03/66
4/11ـ صلح و تسلط کفر
ـ صلح نباید موجب تسلط کفر بر اسلام شود.ـ ج 20 ص 227ـ 29/04/67
5/11ـ صلح با استکبار و فساد
ـ چون صلح با کشور های استکباری موجب فساد کشور های اسلامی می شود، نباید با آنان وارد مذاکره و صلح شوید.ـ ج 18 ص 255ـ 14/12/62
6/11ـ صلح با متجاوزان
ـ نباید کشور های مسلمان با کشور های متجاوز کافر صلح کنند.ـ ج 18 ص 76ـ 01/06/62ـ ج 16 ص 192ـ 23/03/61
7/11ـ صلح با عهدشکنان
ـ نباید با متجاوزین و عهدشکنان صلح نمود.ـ ج 18 ص 255ـ 14/12/62
8/11ـ صلح، تغییر تاکتیک و اصول
ـ در صورت عوض شدن تاکتیک ها (و صلح) نباید از اصول اساسی کشور عدول کنید.ـ ج 21 ص 95ـ 03/12/67
9/11ـ صلح جهانی و انقراض مستکبران
ـ برای دستیابی به سلامت و صلح جهانی باید استکبار جهانی و سلطه طلبان را نابود کرد.ـ 1359ـ آغاز سال نوـ ج 11 ص 262ـ 20/11/58
10/11ـ صلح الهی
ـ صلح باید جنبه الهی داشته باشد.ـ ج 17 ص 47ـ 11/07/61
11/11ـ صلح شرافتمندانه
ـ صلح باید بر پایه تامین شرافت و اقتدار نظام اسلامی باشد.ـ ج 17 ص 48ـ 11/07/61

12ـ نیروهای مسلح

1/12ـ نیروهای مسلح و توطئه ها
ـ قوای مسلح باید جلو توطئه ها را بگیرند.ـ ج 13 ص 58ـ 11/06/59
2/12ـ تعلیم و تربیت نیروهای مسلح
ـ به تعلیم و تربیت نیروهای مسلح اهمیت دهید.ـ ج 17 ص 152ـ 26/10/61
3/12ـ نیروهای مسلح و روح ایمان
ـ باید روح ایمان و اسلامیت را در نیروهای مسلح زنده نگه دارید.ـ ج 17 ص 87ـ 04/09/61
4/12ـ نحوه برخورد با مردم
ـ نباید شیوه برخورد نیروهای مسلح با مردم به شکل حاکمیت طاغوتی باشد.ـ ج 13 ص 183ـ 28/08/59
5/12ـ نیروهای مسلح و کمک مردمی
ـ نیروهای مسلح باید به گونه ای با مردم برخورد کنند که درهنگام مشکلات مردم به آنها کمک کنند.ـ ج 17 ص 167ـ 07/11/61ـ ج 14 ص 85ـ 27/11/59
6/12ـ نیروهای مسلح و روحانیت
ـ باید پیوند نیروهای مسلح با روحانیون حفظ شود.ـ ج 14 ص 167ـ 18/01/60
7/12ـ نیروهای مسلح و احزاب
ـ نیروهای مسلح نباید وارد احزاب شوند.ـ ج 15 ص 75ـ 24/12/60
8/12ـ نیروهای مسلح و مسائل سیاسی
ـ نباید نیروهای مسلح وارد بازی های سیاسی شوند.ـ ج 21ص 193ـ ج 18 ص 62ـ 19/05/62ـ ج 14 ص 287ـ 24/03/60ـ ج 19 ص 234ـ 24/07/64 و وصیت نامه حضرت امام(ره)
9/12ـ پشتیبانی مردمی
ـ باید پشتوانه مردمی قوای مسلح حفظ شود.ـ ج 15ص 40ـ 07/04/60
10/12ـ نیروهای مسلح و نظم
ـ برا حفظ مملکت باید نظم و انسجام قوای مسلح را حفظ کنید.ـ ج 13 ص 59ـ 11/06/59
11/12ـ سلسله مراتب
ـ باید سلسله مراتب در نیروهای مسلح حفظ شود.ـ ج 17 ص 40ـ 08/07/61
12/12ـ نحوه برخورد نیروهای مسلح
ـ نحوه برخورد نیروهای مسلح نباید به گونه ای باشد که موجب لکه دار شدن حیثیت رژیم اسلامی شود.ـ ج 11 ص 7ـ 25/09/58ـ ج 13 ص 39ـ 04/06/59
13/12ـ اخلاق سپاهیان
ـ سپاهیان باید از نظر اخلاقی نمونه باشند.ـ ج 17 ص 208ـ 24/11/61
14/12ـ پشتیبانی از ارتش
ـ باید بر اساس وظیفه الهی از ارتش پشتیبانی کنید.ـ ج 19 ص 258ـ 2/10/64ـ ج 14 ص 125ـ 14/12/59ـ ج 10 ص 37ـ01/08/58