سیاست های کلان سیاسی از کلام امام خمینی رحمه الله علیه

نویسنده : مرکز غدیر

2ـ سیاست

1/2ـ ایجاد ساختارهای جدید سیاسی
ـ باید چارچوب ظالمانه سیاستهای حاکم بر جهان را بشکنید و سیاستها و چارچوب های جدیدی بر محور کرامت انسانی ایجاد کنید ـ ج 20 ص 233 ـ 29/04/1367
2/2ـ سیاست و دین
ـ باید سیاستها را از دین اخذ کرد ـ ج 17 ص 138 ـ 12/10/61
3/2ـ سیاست و هدایت
ـ با سیاستهای صحیح جامعه را هدایت کنید ـ ج 13 ص 218 ـ 03/10/59
4/2ـ سیاستگزاری و ابعاد جامعه
ـ سیاستگزاری باید با توجه به تمام ابعاد انسان و جامعه باشد ـ ج 13 ص 218 ـ 03/10/59
5/2ـ سیاستگزاری و ولی فقیه
ـ سیاستگزاری جامعه باید به دست علمای بیدار (ولی فقیه) باشد ـ ج 13 ص 218 ـ 03/10/59
6/2ـ اسلام و حل مشکلات
ـ برای حل مشکلات از روش های اسلامی استفاده کنید ـ ج 13 ص 159 ـ 14/08/59
7/2ـ پایه سیاستها
ـ سیاستهای نظام باید بر پایه نه شرقی نه غربی و اسلام استوار گردد ـ ج 21 ص 21 ـ 28/06/67
8/2ـ دین و سیاست
ـ نگذارید دین از سیاست جدا شود (کتاب ولایت فقیه ص 23) ـ ج 9 ص 135 ـ 25/06/58 ـ ج 5 ص 167 ـ 16/12/57 ـ ج 9 ص 136 ـ 25/06/58
9/2ـ سیاست و خدعه
ـ نباید سیاست بر پایه خدعه و فریب تنظیم شود ـ ج 9 ص 203 ـ 04/07/58
10/2ـ سیاست و فرهنگ
ـ برای جلوگیری از انحراف سیاسی باید زیربنای فرهنگی مستقل و قوی بنا نمایید ـ ج 15 ص 267 ـ 31/06/1360
11/2ـ سیاست و حمایت از مستضعفین
ـ نباید از سیاست حمایت از محرومین عدول کرده و از سرمایه داری حمایت کنید ـ ج 20 ص 129 ـ 06/05/66

3ـ انقلاب

1/3ـ استمرار مبارزه
ـ تا شرک و کفر جهانی وجود دارد باید مبارزه ادامه یابد ـ ج 20 ص 236 ـ 29/4/67
2/3ـ انقلاب جهانی
ـ انقلاب را به سمت جهانی شدن پیش ببرید ـ ج 16 ص 88 ـ 1/1/61
3/3ـ انقلاب و جهت اسلامی
ـ جهت اسلامی انقلاب را حفظ کنید ـ ج 18 ص 59 ـ 17/5/62
4/3ـ انقلاب، مردم و مکتب
ـ مردمی و مکتبی بودن انقلاب را حفظ کنید ـ ج 12 ص 185 ـ 27/3/59
5/3ـ نجات اسلام
ـ باید برای نجات اسلام از شر ابرقدرتها تلاش کنید ـ ج 14 ص 139 ـ 28/12/59
6/3ـ تحقق اسلام
ـ برای تحقق اسلام کوشش کنید ـ ج 16 ص 93 ـ 1/1/61 ـ ج 9 ص 241 ـ 10/7/58
7/3ـ حفظ اسلام و اصول انقلاب
ـ باید اسلام و اصول انقلاب را حفظ کنید ـ ج 20 ص 234 ـ 29/4/67
8/3ـ مواضع اصولی
ـ نباید در هیچ شرایطی از مواضع اصولی انقلاب عدول شود ـ ج 21 ص 96 ـ 3/12/67 ـ ج 21 ص 95 ـ 3/12/67
9/3ـ انجام تکلیف
ـ در هر شرایطی تنها به دنبال انجام تکلیف باشید ـ ج 21 ص 95 ـ 3/12/67
10/3ـ تبدیل مقاصد باطل
ـ مقاصد الهی را جایگزین مقاصد باطل کنید ـ ج 16 ص 86 ـ 27/12/60
11/3ـ شکست ابرقدرتها
ـ ابرقدرتها را شکست دهید ـ ج 13 ص 197 ـ 16/9/59
12/3ـ سد راه ابرقدرتها
ـ راههای نفوذ ابرقدرتها را به نظام اسلامی مسدود نمایید ـ ج 18 ص 102 ـ 15/6/62
13/3ـ شکست سلطه جهانخواران
ـ باید سلطه جهانخواران بر ملتهای مستضعف را بشکنید ـ ج 14 ص 146 ـ 1/1/60 ـ ج 18 ص 128 ـ 4/7/62
14/3ـ نقشه ابرقدرتها
ـ با نقشه های شوم ابرقدرتها مبارزه کنید ـ ج 11 ص 225 ـ 18/10/58
15/3ـ مبارزه با استکبار
ـ باید آمریکا را زیر پا بگذارید ـ ج 17 ص 233 ـ 21/1/62
16/3ـ اتحاد دشمنان
ـ باید مراقب اتحاد دشمنان علیه اسلام باشید ـ ج 17 ص 111 ـ 28/9/61
17/3ـ مردم و مبارزه با دشمنان
ـ با حفظ مردم در صحنه جلو دشمنان را سد کنید ـ ج 16 ص 123 ـ 24/1/61
18/3ـ انقلاب و مردم
ـ نباید اتصال انقلاب از متن مردم قطع شود ـ ج 16 ص 26 ـ 14/11/60 ـ ج 11 ص 166 ـ 11/10/58 ـ ج 14 ص 203 ـ 7/2/60
19/3ـ انقلاب و اقامه عدل
ـ برای اقامه عدل فشارها را تحمل کنید ـ ج 20 ص 141 ـ 23/5/66
20/3ـ حمایت از محرومین
ـ نباید از سیاست حمایت از محرومین عدول کرده و از سرمایه داری حمایت کنید ـ ج 20 ص 111 ـ 06/05/66
21/3ـ انقلاب درونی
ـ انقلاب درونی جامعه را حفظ کنید ـ ج 19 ص 268 ـ 21/11/64
22/3ـ ایمان، منشأ، تحرک اجتماعی و حفظ انقلاب
ـ همان گونه که ایمان به خدا منشأ پیدایش و پیروزی انقلاب بوده باید منشأ تحرک اجتماعی، حفظ و تداوم انقلاب باشد ـ ج 9 ص 98 ـ 21/6/58
23/3ـ نحوه حرکت انقلاب
ـ باید به گونه ای حرکت کنید که ضایعات انقلاب کم باشد ـ ج 13 ص 181 ـ 27/8/59
24/3ـ ملاک در انقلاب
ـ میزان باید تقوا باشد نه ملیت ـ ج 13 ص 164 ـ 16/8/59
25/3ـ احترام به ادیان رسمی
ـ باید برای ادیان رسمی احترام قائل شوید ـ ج 17 ص 78 ـ 27/8/61
26/3ـ مقاصد انقلاب
ـ مقاصد انقلاب را تعقیب کنید ـ ج 10 ص 127 ـ 13/8/58

4ـ پاسداری و حفظ

1/4ـ حفظ اسلام
ـ برای در امان ماندن از شرق و غرب، اسلام را نگه دارید ـ ج 18 ص 221 ـ 18/11/62
2/4ـ ادامه انقلاب
ـ انقلاب را ادامه دهید ـ ج 19 ص 22 ـ 10/4/63
3/4ـ حفظ انقلاب
ـ باید انقلاب را حفظ کنید ـ ج 14 ص 70 ـ 24/11/59
4/4ـ توجه به اسلام
ـ اجازه ندهید توجه نسبت به اسلام در جامعه کم شود ـ ج 18 ص 279 ـ 23/2/63
5/4ـ حیثیت اسلام و کشور
ـ حیثیت اسلام و کشور را حفظ کنید ـ ج 16 ص 7 ـ 28/10/60
6/4ـ پاسداری از اسلام
ـ باید همه اقشار ملت از اسلام پاسداری نمایند ـ ج 13 ص 201 ـ 22/9/59
7/4ـ نظام و تکلیف همگانی
ـ حفظ نظام تکلیف همگانی است ـ ج 20 ص 5 ـ 19/3/65 ـ ج 18 ص 240 ـ 22/11/62 ـ ج 19 ص 150 ـ 4/2/64 ـ ج 19 ص 50 ـ 11/6/63 ـ ج 18 ص 272 ـ 9/2/63 ـ ج 15 ص 203 ـ 4/8/60 ـ ج 19 ص 112 ـ 6/12/63 ـ ج 17 ص 120 ـ 4/10/61 ـ ج 17 ص 185
8/4ـ قدرت نظام
ـ قدرت نظام را حفظ کنید ـ ج 18 ص 125 ـ 3/7/62
9/4ـ خشم مردم علیه ابرقدرتها
ـ باید موضع گیری ها به گونه ای باشد که خشم و کینه انقلابی مردم علیه جهانخواران حفظ شود ـ ج 21 ص 48 ـ 10/8/67
10/4ـ کید از آمریکا
ـ نباید از کید آمریکا غافل شوید ـ ج 15 ص 100 ـ 27/5/60
11/4ـ اتکا بر مستضعفان
ـ با اتکا بر مستضعفین نظام را حفظ کنید ـ ج 18 ص 131 ـ 4/7/62
12/4ـ پاسداری و اعتماد به خدا
ـ باید حفظ و پاسداری از انقلاب اسلامی بر پایه اعتماد به خدا و اتکا به نفس باشد ـ ج 18 ص 146 ـ 1/8/62
13/4ـ انقلاب و ضربه به اسلام
ـ باید جلو ضربه زدن به اسلام را بگیرید ـ ج 18 ص 183 ـ 26/9/62
14/4ـ تحمل مشکلات
ـ مشکلات حفظ انقلاب را تحمل کنید ـ ج 18 ص 201 ـ 13/10/62
15/4ـ ارزشها و تحمل مشکلات
ـ برای به دست آوردن ارزشها و پیاده کردن اسلام باید مشکلات را تحمل کنید ـ ج 18 ص 148 ـ 1/8/62
16/4ـ اسلام و فدا کردن امیال
ـ در صورت به خطر افتادن اسلام باید امیال جامعه (نیازهای غیر ضروری) را فدای آن کنید ـ ج 16 ص 173 ـ 13/3/61
17/4ـ رفتار با مردم
ـ باید با رفتار و اخلاق اسلامی با مردم، انقلاب را نگه دارید ـ ج 13 ص 34 ـ ج 15 ص 242 ـ 11/9/60