پند جاوید جلد دوم

نویسنده : آیت الله محمدتقی مصباح یزدی مترجم : نگارش: علی زینتی

پاورقی

1. عنكبوت (29)، 64.
2. بقره (2)، 96.
3. انبیاء (21)، 34.
4. بحارالانوار، ج 73، باب 122، ص 92 و ج 87، باب 12، ص 257 و ج 103، باب اول، ص 103 و مستدرك‌الوسائل، ج 8، باب 47 و ج 13 باب 10.
5. بقره (2)، 273.
6. این فراز در نهج البلاغه با كمى تغییر و با عبارت دیگرى بیان شده است.
7. بحارالانوار، ج 76، ص 292.
8. نهج البلاغه، كتاب 53.
9. نهج البلاغه، خطبه 127: حال آن دسته درباره من نیكوست كه راه میانه را پویند و از افراط و تفریط دورى جویند. پس همراه آنان روید.
10. اسفار اربعه، ج 9، ص 97 و 164.
11. تحریم (66)، 11.
12. انفال (8)، 14.
13. قمر (54)، 55.
14. آل عمران (3)، 169.
15. انعام (6)، 127.
16. یس (36)، 61.
17. كافى، ج 1، ص 39، روایت 3.
18. بحارالانوار، ج 77، ص 164، روایت 2.
19. میزان الحكمه، ج 5، ص 299، ح 10236.
20. در برخى نسخه‌ها به جاى صُلْحاً واژه صَفْحاً ثبت شده است.
21. حجرات (49)، 12.
22. میزان الحكمه، ماده ظن.
23. المیزان، ج 18، ص 483.
24. نهج البلاغه، قصار الحكم، ش 114.
25. وسائل الشیعه، ج 8، ص 263 و ص 501.
26. حجرات (49)، 12.
27. مائده (5)، 91.
28. بحارالانوار، ج 7، ص 195، روایت 64.
29. اسرا (17)، 32.
30. یوسف (12)، 53.
31. كنزالعمّال، خ 5518 و خ 5586.
32. تهذیب، ج 6، ص 181.
33. نهج‌البلاغه، قصارالحكم، ش 417.
34. نهج‌البلاغه، خطبه 28.
35. نجم (53)، 39.
36. بقره (2)، 80.
37. مائده (5)، 18.
38. بقره (2)، 111.
39. همان.
40. براى توضیح بیشتر ر. ك: مصباح یزدى، محمدتقى؛ اخلاق در قرآن.
41. نحل (16)، 78.
42. نهج‌البلاغه، قصارالحكم، ش 21.
43. بحارالانوار، ج 77، ص 77، روایت 3.
44. در نسخه دیگرى عبارت «لا كُلُّ غائِب یَعُودُ» بیان شده است.
45. لیل (92)، 20 و 19.
46. انسان (76)، 9.
47. نساء (4)، 114.
48. بحارالانوار، ج 76، ص 271، روایت 28.
49. نمل (27)، 14.
50. نمل (27)، 14.
51. قصص (28)، 83.
52. بحارالانوار، ج 79، ص 312.
53. طبق نسخه بحارالانوار.
54. نحل (16)، 126.
55. هود (11)، 7.
56. بحارالانوار، ج 71، ص 321، روایت 30 و ج 83، ص 352، روایت 4.
57. در بعضى نسخه‌ها «من التكرم» آمده است.
58. در نسخه دیگر این عبارت «التحریم وجه القطیعه» است.
59. ابراهیم (14)، 28.
60. كافى، ج 2، ص 171.
61. بحارالانوار، ج 7، ص 238.
62. مائده (5)، 1.
63. بقره (2)، 264.
64. در برخى نسخه‌ها عبارت «خُذْ عَلَى عَدُوِّكَ بِالْفَضْلِ فَاِنَّهُ اَحْلَى الظَّفَرَیْنِ» آمده است.
65. در برخى نسخ «خلق اللئیم» آمده كه این تعبیر نیز درست است.
66. لازم به توضیح است كه برقرارى رابطه دوستى با كافر، به‌خصوص اگر در سایه حكومت اسلامى زندگى مى‌كند، ممنوع نیست و مسلمان مى‌تواند با او رابطه داشته باشد، از او كمك بگیرد و به او كمك كند و چه‌بسا در اثر همین رابطه به تدریج او را به اسلام هدایت كند. هم‌چنین اگر در برخى كتب فقهى آمده كه با دشمنان اهل بیت(علیهم السلام) دوستى نكنید و با ایشان چنین و چنان رفتار نمایید، مقصود افرادى هستند كه از روى علم و عناد با اسلام و اهل حق دشمنى مى‌كنند.
67. فصلت (47)، 34.
68. مؤمنون (23)، 96.
69. فصلت (47)، 34.
70. پند جاوید، ج 1، ص 105.
71. مریم (19)، 96.
72. در برخى نسخه‌ها در این قسمت به جاى «لایكوننّ»، «لاتكوننّ» آمده است. اگر «لاتكوننّ» باشد ترجمه عبارت این چنین است: مبادا گرایش تو بر بدى قوى‌تر از گرایشت به نیكى باشد و مبادا گرایش تو بر بخل قوى‌تر از گرایشت به بخشش باشد و مبادا گرایش تو بر كوتاهى‌نمودن قوى‌تر از گرایشت بر خدمتِ هرچه بیشتر باشد.
73. مائده (5)، 13.
74. فصلت (41)، 34.
75. هود (11)، 6.
76. همان.
77. شعراء (26)، 79 ـ 81.
78. حدید (57)، 22.
79. حدید (57)، 22.
80. حدید (57)، 23.
81. حدید (57) 22.
82. یس (36)، 82.
83. انبیا (21)، 35.
84. حدید (57)، 23.
85. فجر (89)، 26.
86. عنكبوت (29)، 64.
87. لیل (92)، 21.
88. نساء (4)، 114.
89. آل عمران (3)، 133.
90. نحل (16)، 96.
91. كهف (18)، 46.
92. كهف (18)، 45.
93. قصص (28)، 76.
94. قصص (28)، 76 و 77.
95. قصص (28)، 77.
96. حشر (59)، 9.
97. در فلسفه، قاعده‌اى وجود دارد كه مى‌گوید: حكم الامثال فى ما یجوز و فى ما لایجوز واحد؛ چیزهایى كه شبیه هم هستند احكام یكسانى دارند. این قاعده در میان فلاسفه محل بحث است. در هر حال، منظور این است كه این عبارت حضرت (و استدلل ...) ربطى به آن قاعده فلسفى ندارد.
98. حجر (15)، 3
99. ابراهیم (14)، 7.
100. نحل (16)، 96.
101. ابراهیم (14)، 7.
102. بقره (2)، 214.
103. همان.
104. همان.
105. المیزان، ج 2، ص 162.
106. بحارالانوار، ج 53، ص 127.
107. طه (20)، 94.
108. شورى (42)، 30.
109. در برخى نسخ چنین آمده: و لاتكونن ممّن لا ینتفع من العظه الاّ اذا بالغت فى ایلامه؛ از آنان مباش كه جز با بسیار آزردن، از پند سود نمى‌برند.
110. خوب است در این‌جا این نكته را یاد آور شویم كه محرومیت از لذت مناجات با خداوند و انس با او گاه یك عقوبت الهى است؛ یعنى افرادى كه به گناه و آلودگى‌هاى اخلاقى و اعتقادى و رفتارى مبتلا هستند، گاه با وجود علم و تحصیلات، از این لذت محروم مى‌شوند و این موانع از بروز آن استعداد و میل فطرى جلوگیرى مى‌كند و مانع شكوفایى آن مى‌گردد.
111. محمد (47)، 12.
112. فرقان (25)، 44.
113. همان.
114. این مطلب در آیات و روایات بسیارى بیان شده است؛ از جمله در زیارت جامعه كبیره مى‌خوانیم: مَنْ اَحَبَّكُمْ فَقَدْ اَحَبَّ اللَّه؛ هركس شما را دوست بدارد، همانا خدا را دوست داشته است.
115. عنكبوت (29)، 8.
116. لقمان (31)، 15.
117. جامع السعادات، ج 1، ص 61.
118. بحارالانوار، ج 71، ص 214.
119. میزان‌الحكمة، ج 8، ص 139.
120. لقمان (31)، 19.
121. مائده (5)، 66.
122. اسراء (17)، 29.
123. نحل (16)، 8.
124. نحل (16)، 9.
125. نحل (16)، 9.