پند جاوید جلد اول

نویسنده : آیت الله محمدتقی مصباح یزدی مترجم : نگارش: علی زینتی

دعا اعتراف عملى به بندگى

جوهره دعا، عبادت است. شخصى كه دستش را پیش خداوند منّان دراز مى‌كند، چه در ظاهر دست خود را بلند كند و یا در دل به خدا توجه پیدا كند و در خانه خدا گدایى نماید، عبادت كرده است؛ چرا كه این اعمال، همانا اعتراف عملى به عبودیّت خود، و ربوبیّت الهى است و
‌﴿ صفحه 282 ﴾
روح عبادت هم چیزى جز این معنا نیست. مگر مى‌پندارید كه عبادت خداوند چیست؟! كسى كه نماز مى‌خواند یا عبادت دیگرى انجام مى‌دهد، در واقع مى‌گوید، اى خدا تو مولایى و من بنده تو هستم. پس عبادت، اظهار عبودیّت در پیشگاه ربوبى است و چیزى جز این نیست. و دعا هم همین محتوا را در بر دارد. كسى كه دستش را دراز كرده و خدا خدا مى‌كند در واقع خود را بنده وى مى‌داند و به عنوان این كه بنده اوست دستش را دراز مى‌كند و این، همان عبادت است. اگر بر دعا هیچ اثرى مترتّب نمى‌شد جز این كه موجب تقرّب آدمى به خداوند سبحان و ثواب الهى مى‌شود، براى انسان، كافى بود كه دست از این عبادت برندارد. به یقین این خود خیلى بیش از آن حاجتى كه از خدا (جلّ جلاله) مى‌گیرد، ارزش دارد. در حالى كه آدمى هرگز نمى‌تواند به ارزش این عمل خود پى ببرد و نمى‌داند كه چه قدر فایده دارد. چون علاوه بر این كه با دعا به خدا تقرّب مى‌جوید و عبادت مى‌نماید و ثواب مى‌برد، حاجت او نیز روا مى‌گردد و... البته عنایت دارید كه لطف خداى متعال و فضل الهى منحصر به این نیست.

معیار اجابت

باید توجه داشت كه فقط یكى از حكمت‌هاى تأخیر در اجابت دعا، مجدّداً دعا نمودن و استحقاق رحمت بیشتر یافتن، مى‌باشد. ولى حكمت تأخیر در اجابت منحصر در استحقاق رحمت مضاعف نیست. بلكه ممكن است، حكمت تأخیر در اجابت این باشد كه اگر دعا در آن وقتى كه آدمى مى‌خواهد اجابت گردد و با عجله مستجاب شود، آثار بدى در پى خواهد داشت كه دعا كننده خودش نمى‌داند و نمى‌پسندد. بسیارى از امور در یك زمان، مطلوب و در زمان دیگر، آن مطلوبیت را ندارد؛ یعنى گاهى اوقات به خیر و مصلحت انسان تمام مى‌شود و در یك وقت دیگر به ضرر وى مى‌انجامد. از این‌رو گاهى اگر دعا در زمان خواسته شده، برآورده شود، به مصلحت دعاكننده نیست. به بیان دیگر گاهى اوقات آدمى چیزى را از خداوند مى‌خواهد كه خود نمى‌داند آن چیز در چه وقتى به مصلحت او و خوب است و چه زمانى بد و مضرّ است، ولى از آن جا كه انسان عجول است ـ وَكانَ الاِْنْسانُ عَجُولا(116) ـ دوست
‌﴿ صفحه 283 ﴾
دارد دعایش اجابت شود. فوراً در صورتى كه خداوند خیر و مصلحت او را در این مى‌بیند كه با تأخیر انجام گیرد. و اگر دعاى او زود مستجاب گردد و آن چه را كه خواسته، فوراً به او عطا گردد، مصلحت و مطلوب واقعى او نیست و شرایط و مصالح به گونه‌اى اقتضا مى‌كند كه این مطلوب در زمان دیگرى عطا گردد. حتى گاهى اوقات آن چه كه انسان از خدا مى‌خواهد، هیچ به صلاح او نیست، در این موارد خداوند سبحان اجابت نفرموده و یا اجابت را به تأخیر مى‌اندازند. در واقع این گونه دعا نمودن مثل این است كه طفل مریضى از مادر خود شیرینى یا غذاى خاصّى را بخواهد كه براى او اصلا مفید نیست و اگر استفاده كند، مرض او سخت و حادتر مى‌شود. این طفل چون به مضرّات آن، علم و آگاهى ندارد، اصرار مى‌كند كه مادرش آن شیرینى را به او بدهد؛ چراكه فقط شیرینى را درك مى‌كند، ولى مادر مهربان كه به مضرّات آن آگاه است از روى مهربانى آن را به او نمى‌دهد. حال اگر خداى متعال هم حاجت كسى را برآورده نمى‌سازد. و دعاى او بى‌تأثیر مى‌شود، به این سبب است كه آن چیز، صلاح او نبوده است و آن‌جا كه خداى متعال خیر و صلاح او را مى‌خواهد آن را به او عطا نمى‌فرماید.

تغییر خواسته‌ها

همان گونه كه گذشت در برخى دعاها، خواسته‌هاى آدمى به گونه‌اى است كه حضرت بارى آن را به مصلحت او نمى‌بیند و بنابر آنچه خود خیر و صلاح مى‌دانند در دعاها تبدیل و تغییر ایجاد مى‌فرماید. البته این كلام به این معنا نیست كه خداوند منان دعا را بى‌اثر كند. بلكه دعا اثر كرده و به خاطر تأثیر همین دعاست كه خداوند سبحان رحمت و خیرى به او عطا فرموده است. او مى‌پنداشت خیر در آن چیزى است كه او مى‌خواسته، ولى از آن جا كه خداوند مصالح بندگان خود را بهتر مى‌داند، چیزى را در مقام اجابت عطا مى‌فرماید كه واقعاً به مصلحت و خیر اوست. براى تبیین بهتر سخن، فرض كنید كسى دعا كرده و از خداوند سبحان مسألت نموده تا فلان مال و یا فلان همسر را نصیب او فرماید، ولى از آن جا كه خداوند سبحان ـ جل جلاله ـ مى‌داند این مال و یا این همسر به مصلحت او نیست، لذا در مقام اجابت، همسر یا مال دیگرى را ـ كه بهتر از آن مال یا همسر مى‌باشد ـ به او عطا مى‌كند. این
‌﴿ صفحه 284 ﴾
عطایا نیز در اثر استجابت همان دعاست؛ یعنى همان دعایى كه او براى مال یا همسرى خاص نموده بود، خدا آن دعا را به گونه بهترى مستجاب مى‌كند و چیز دیگرى به جاى آن، به او مى‌بخشد. در این‌گونه موارد نباید تصور شود آن دعا را اجابت نفرموده‌اند، بلكه در مقام اجابت آن دعاست كه این عطا انجام پذیرفته است. به بیان دیگر، خداى متعال در این جا اعمال ولایت كرده و چیزى به بنده خود عطا فرموده كه خیر او را در آن مى‌بیند. انسان گاه از روى جهالت و اندیشه‌هاى واهى چیزى را كه به خیر و صلاح او نیست از خداوند درخواست مى‌كند، ولى خداوند سبحان خیر واقعى او را به وى مى‌دهد و بهتر از آن چه او درخواست كرده بود، به وى عطا مى‌فرماید. پس اگر دعایى مستجاب نمى‌شود، با وعده‌هاى الهى كه مى‌فرماید: اُدْعُونى اَسْتَجِبْ لَكُم(117)، یا وَ اِذا سَأَلَكَ عِبادِى عَنِّى فَاِنِّى قَریبٌ اُجیبُ دَعْوَةَ الدّاعِ اِذا دَعَان(118)، منافات ندارد؛ چون این وعده‌ها حتماً تحقق پیدا مى‌كند؛ البته گاهى اوقات با تأخیر و گاهى اوقات با تبدیل به احسن و عطاى چیزى بهتر از آنچه كه انسان خواسته است. مقتضاى بندگى خداوند این است كه بنده خدا همواره به خداوند منان حسن ظن و اعتماد داشته باشد و مبادا این‌گونه پندارد كه خدا بخل ورزیده و آن چه را كه طلب كرده، به او نداده است، بلكه بهتر از آن چه مى‌خواسته به او داده است؛ یعنى علاوه بر نیل به خواسته‌هاى بهتر از خواسته مقصود و موردنظر، دعا موجب تقرّب وى نیز مى‌گردد.