پند جاوید جلد اول

نویسنده : آیت الله محمدتقی مصباح یزدی مترجم : نگارش: علی زینتی

شرایط انجام وظیفه

الف) شرط علمى
انسان اگر بخواهد وظیفه‌اش را انجام بدهد و با نفس خود مجاهده كند و در مقابل هواهاى نفسانى بایستد و تحت تأثیر سخنان دیگران واقع نشود، دو چیز لازم دارد: یكى آن‌كه حق را واقعاً بشناسد و در تشخیص وظیفه خود اشتباه نكند. چون شناختن وظایف و تطبیق كلّیات بر مصادیق كار بس مشكل است و سهل‌انگارى در این كار موجب ناشناخته ماندن حق و پوشیده و نامعلوم ماندن وظیفه مى‌گردد. البته تطبیق كلّیات بر مصادیق در بعضى موارد خیلى دشوار نیست و هر كسى مى‌تواند با در دست داشتن قاعده كلى، مصادیق آن را تشخیص و وظیفه خود را به طور دقیق بشناسد. ولى در بسیارى از موارد، آن چنان پیچیده است كه تشخیص وظیفه مشكل مى‌گردد؛ همانند مواردى كه لفظ عامّ، مورد تخصیص و یا لفظ مطلق، مورد تقیید واقع مى‌گردد، و یا در مقام عمل، تزاحم پیدا مى‌شود كه باید اهمّ و مهم را رعایت كرد و كیفیت انجام كار و مصادیق تكلیف را دقیقاً تشخیص داد. به عنوان نمونه یكى از واجبات و ضروریات دین، امر به معروف و نهى از منكر است. كسانى گمان مى‌كنند كه اگر خواسته باشند كسى را از منكر نهى كنند، باید با لحن عتاب آمیزى با او سخن بگویند، در
‌﴿ صفحه 123 ﴾
حالى‌كه مى‌دانیم راه‌هاى مختلف و عدیده‌اى براى انجام این فریضه وجود دارد و هزار نكته باریك‌تر از مو در راه انجام امر به معروف و نهى از منكر وجود دارد؛ مثلا باید با بیان و لحنى مقبول و پسندیده نهى از منكر كنیم تا مخاطبْ خیرخواهى ما را احساس كرده، از كرده خود پشیمان گردد. متأسفانه بسیارى از اوقات، نه تنها انگیزه ما براى امر به معروف و نهى از منكر انگیزه الهى نیست و آن‌چه انجام مى‌گیرد از سر خیرخواهى و انجام وظیفه نیست، بلكه كار ما خود گناه بزرگى است؛ مثل آنجایى كه انسان به بهانه نهى از منكر، آبروى شخص را مى‌ریزد و یا خرده‌حساب‌هاى شخصى خود را تسویه مى‌كند. در حالى كه ریختن آبروى مؤمن از گناهان كبیره است و بسیارى از این روش‌ها نه تنها روش صحیح انجام یك تكلیف نیست، بلكه خود به گناهى دیگر منتهى مى‌گردد.
متأسفانه گاهى براى انجام یك تكلیف واجب چند گناه كبیر مرتكب مى‌شویم و به كیفیتى امر به معروف و نهى از منكر را انجام مى‌دهیم كه نه تنها طرف تحت تأثیر قرار نمى‌گیرد، بلكه بیشتر لجاجت كرده و عمداً مرتكب خطا و گناه دیگر مى‌شود؛ یعنى امر به معروف و نهى از منكر به شكلى بسیار نامطلوب انجام مى‌گیرد كه از نظر نتیجه نه تنها در شخص تأثیر مثبت ندارد، بلكه چه بسا او را به لجاجت وا مى‌دارد تا در گناه اصرار ورزد.
بنابراین در انجام تكلیف امر به معروف و نهى از منكر كه از ضروریات دین و از اهمّ فرایض است باید بر اساس شرایط و ضوابط خاص و معیّن شده، عمل نمود تا امر به معروف و نهى از منكر به نحو مطلوب انجام پذیرد. باید بیاموزیم كه با هر شخصى به چه كیفیت و زبانى سخن بگوییم و با توجه به چه شرایط زمانى و مكانى این وظیفه حساس را انجام دهیم تا اثر مطلوب را ببخشد و خود ما به غرور و خودپسندى و بزرگى‌فروشى مبتلا نشویم. اگر در انجام فریضه الهى، با انگیزه الهى وارد عمل شده و این نكات را رعایت كنیم و حكمت انجام آن وظیفه را نیز مدّنظر داشته باشیم هرگز نتیجه معكوس، عاید نخواهد شد.
پس باید توجه داشت كه صرف علم به تكلیف و این‌كه واجبى در قرآن بیان شده و یا از ضروریات دین شناخته شده است، در اقدام به آن واجب كفایت نمى‌كند. بلكه باید شرایط و ضوابط امتثال آن را نیز آموخت تا بتوان آن تكلیف ضرورى و واجب را درست انجام داد. اگر
‌﴿ صفحه 124 ﴾
انسان به شرایط و ضوابط امر به معروف و نهى از منكر توجه نداشته باشد ممكن است در انجام این تكلیف، به گناهى زشت و بزرگ‌تر مبتلا شود. مثلا كسى، گناهى كوچك انجام داده و چه بسا مخفیانه هم آن را مرتكب شده كه كسى نفهمیده است، اما كسى كه شرایط امر به معروف و نهى از منكر را نمى‌داند، در نزد دیگران آبروى او را مى‌ریزد. ریختن آبروى مؤمن، خود گناه كبیره است، در حالى‌كه او به گمان خودش، امر به معروف نموده و غافل است از این‌كه گناه كبیره‌اى را مرتكب شده است.
بنابراین وقتى آدمى در مقام انجام وظیفه‌اى برمى‌آید باید چَند نكته مهمّ را رعایت نماید: اول باید تلاش كند تا درست وظیفه‌اش را بشناسد و به شرایط و ضوابط آن كاملا آگاه شود. البته این نكته مربوط به مقام شناخت و معرفت است؛ یعنى در ابتدا باید شناختِ درست و مطابق با واقع از حق داشته باشد. و همین‌طور راه صحیح انجام آن تكلیف و وظیفه خطیر را یاد بگیرد و آن‌گاه پا به میدان عمل گذارد. البته مى‌دانیم كه به این مجموعه فعالیت‌ها «تفقّه فى‌الدین» گفته مى‌شود. و مقصود این است كه آدمى باید در دین خود ریزبین و ژرف‌اندیش باشد و عمق معارف الهى را درك كرده، وظیفه خود را بفهمد. این فهم عمیق از دین را «تفقّه فى‌الدّین» مى‌گویند. این مفهوم، از آن معنایى كه ما از فقاهت در ذهن خود داریم عام‌تر و در عین حال دقیق‌تر از آن چیزى است كه ما اصطلاحاً آن را فقه مى‌نامیم.
ب) شرط عملى
مرحله دوم، در انجام تكالیف، مرحله عمل است. بعد از آن كه دانستیم كه چه كارى باید انجام دهیم، نوبت همت نمودن و زحمت‌كشیدن براى انجام وظیفه است. انسان در این‌جا باید با مشكلات دست و پنجه نرم كرده و به آن‌چه آن را حق یافته است، عمل نماید. پس در مقام شناخت باید به وسیله علم و تحصیل معرفت و تفقّه در دین، حق را از باطل شناخت و در میدان عمل مى‌بایست با تلاش و زحمت و تمهید مقدمات، به حق و تكلیف عمل نمود و آن‌چه را مورد رضایت خدا است انجام داد.
شاید از همین جهت است كه حضرت در ادامه مى‌فرماید: خُضِ الغَمَراتِ اِلَى الْحَقِّ حَیْثُ
‌﴿ صفحه 125 ﴾
كانَ؛ یعنى در مرتبه دوم، تأكید بر این است كه براى تحقق یافتن حق در خارج، باید تلاش كرد و سختى ها را تحمّل نمود. این‌گونه نیست كه وقتى شما به حق معرفت پیدا كردید و دانستید كه حق چیست، گمان كنید كه دیگر راحت شده و به پایان خط رسیده و وظیفه‌اى ندارید جز این كه در خانه بنشینید و با خاطرى آرام و راحت بیاسایید و فارغ از هر نوع تكلیف و تعهدى آسوده خاطر بیارمید، بلكه وظیفه شما در مقام عمل هنوز بر زمین مانده و باید دل به دریا زده خود را به آب و آتش بسپارید. و در امواج بلایا و مشكلات وارد شوید و تا اعماق مصایب پیش رفته و حق را در خارج محقق سازید. این‌گونه نیست كه با یافتن حق براى همیشه راحت باشید. شخص مؤمن اگر بخواهد به وظیفه‌اش عمل كند و آخرتش را آباد نماید، باید این آمادگى را داشته باشد كه هرچه لازمه تحقق یافتن حق است به جان بخرد تا آن وظیفه را انجام دهد، هرچند مستلزم ورود در كارهاى بسیار مشكل و دشوار باشد. روشن است كه آدمى از كارهاى مشكل و دشوار سخت هراسان و گریزان است. و گویا تنبلى و تن‌آسایى براى او پدیده‌اى غریزى شده و طبع او با تلاش و كوشش و به استقبال شداید و مصایب رفتن سازگار نیست و از سخت‌كوشى و انجام مسؤولیت‌هاى دشوار، گریزان است. بسیارى از انسان‌ها مى‌خواهند راحت در گوشه‌اى بنشینند و به زعم خود انجام وظیفه كنند! مثلا تسبیحى در دست گرفته و صلوات بفرستند و یا یك سوره قرآن بخوانند و یا اگر میل داشتند، كتابى را گشوده و مطالعه كنند. درست است كه این كارها، خوب است و ثواب دارد امّا به شرط این‌كه وظیفه مهم‌ترى در كار نباشد. مسلمان شیعه على(علیه السلام) باید آماده فعالیت باشد. باید جنب و جوش داشته و آماده فداكارى و جانبازى باشد. نباید راحت در گوشه‌اى نشسته، تنبلى را پیشه خود سازد و اسم آن را دیندارى، تقدّس، زهد و مانند آنها بگذارد. اینها همگى خود فریب است، نه دین‌دارى و تقدّس. اگر شب‌زنده‌دارى و برخاستن در نیمه شب و نافله خواندن وظیفه آدمى شناخته شده و باید انجام بگیرد، به هنگام صبح نیز باید آماده فعالیت و انجام وظیفه باشد. نه این‌كه موقع كار بگوید یك ساعت قرآن قرائت مى‌كنم و بعد هم چند ركعت نماز! برنامه‌ریزى دقیق و نظم در كارها یكى از مهم‌ترین عوامل و موفقیت محسوب مى‌شود. آدمى مى‌بایست قرائت قرآن و راز و نیاز مناجات با خدا را در موقع مناسب و هنگام سحر انجام
‌﴿ صفحه 126 ﴾
دهد؛ زیرا در شب و به هنگام سحر بیشترین آمادگى روحى براى مناجات و راز و نیاز فراهم است و گویا خداى متعال در این آیه شریفه: وَقُرآَنَ الفَجْرِ اِنَّ قُرْآنَ الفَجْرِ كانَ مَشْهُودا(54)، توجه ما را به این نكته جلب نموده و مى‌فرمایند: قرائت قرآن به هنگام طلوع فجر مشهود فرشتگان شب و روز است. اگر مى‌خواهید قرآن بخوانید وقت آن «بین الطلوعین» و پیش از اذان صبح است؛ چرا كه اِنَّ ناشِئَةَ اللَّیْلِ هِىَ اَشَدُّ وَطْأً واَقْوَمُ قیلا * اِنَّ لَكَ فِى النَّهارِ سَبْحاً طَویلا. البته نماز شب و (دعا و ناله سحر) بهترین شاهدِ اخلاص و (صفاى) قلب و دعوى صدق ایمان است. و تو را روز روشن وقت كافى و فرصت وسیع (براى فعالیت) است.(55)
اگر واقعاً تمایل دارید عبادت كنید، زمان آن، وقت فراغت است. وقت خلوت و آرامش شب، زمان عبادت است. یعنى آن‌گاه كه دیگران در رختخواب نرم و ناز آرمیده‌اند و تن را به آرامش تام سپرده‌اند و چشم همگان در خواب است و كسى جز خداى متعال از حال انسان آگاه نیست، بجاست تن را از بستر راحت جدا و روح را براى عرض نیاز به درگاه بى‌نیاز آماده نمائید؛ چرا كه هنگام سحر وقت عبادت خالصانه و بى‌ریاست و روز وقت كار و تلاش است كه باید با تمام قوا به انجام وظایف محوّله پرداخت. دیر سر كار رفت و یا مثلا درس و تحقیق و مطالعه را تعطیل نمود. همان‌گونه كه نمى‌توان به بهانه كار و تجارت و...، نماز و دیگر واجبات را تعطیل نمود. درس و تحصیل و تحقیق هم واجب است و چیزى جاى آن را نمى‌گیرد. عمل مستحب هرگز جاى عمل واجب را نمى‌گیرد و از عمل واجب، كفایت نمى‌كند. در مورد اعمال دیگر نیز وضع به همین ترتیب است. به عنوان مثال كارمند دولت حق ندارد به بهانه این‌كه هنوز زیارت عاشورا را نخوانده‌ام، از حضور به موقع در اداره و محل كار تأخیر نماید؛ زیرا هر چند زیارت عاشورا از سر اخلاص و براى خدا باشد هرگز جبران آن تأخیر را نمى‌كند. اگر دوست امام حسین(علیه السلام) هستید، باید اول وقت پشت میز كار خود باشید چون وظیفه شما این است و آن‌چه واجب است همین كار مى‌باشد و این اعمال مستحب است و جاى عمل واجب را نمى‌گیرد.
‌﴿ صفحه 127 ﴾

عمل‌زدگى

شاید توصیه به انجام وظایف و مسؤولیت‌هاى خطیر فردى و اجتماعى، برخى افراد را به افراط در فعالیت مبتلا نماید، به‌گونه‌اى كه قبل از اندیشه، عمل نموده و حركات فیزیكى بر فعالیت فكرى و اندیشیدن سبقت بگیرد. لذا مناسب است جهت تبیین این مهمّ اشاره كنیم كه همیشه آماده به كار بودن و براى هر نوع فعالیتى بى جهت تلاش نمودن و بدون تأمل اقدام كردن و بى‌هدف ماجراجویى نمودن، شایسته هیچ فرد عاقل با ایمانى نیست، بلكه باید قبل از هر اقدامى وظیفه خود را شناخت و راه تحقق آن را به دست آورد و آن‌گاه دست به كار شد. به بیان دیگر، هر چند كه روحیه راحت‌طلبى و تن‌آسایى مذموم و نامطلوب است و باید این روحیه را از خود دور نمود، ولى همیشه آماده فعالیت بودن نیز ناپسند است و نباید بى‌هدف و بى‌جهت فعالیت نمود، بلكه باید حق را در اندیشه و عمل شناخت و آن‌گاه اقدام نمود. حضرت(علیه السلام) مى‌فرمایند: خُضِ الْغَمَراتِ اِلَى الْحَقِّ حَیْثُ كَانَ؛ یعنى براى شناخت حق باید در اعماق دریا شداید فرو رفت تا حق را در باب اندیشه و اعتقاد و در میدان عمل هر دو به دست آورد. و آن‌گاه دست به كار شد. نظیر این تعبیر در جایى دیگر در مورد تحصیل علم وارد شده است كه حضرت صادق(علیه السلام) مى‌فرماید: اُطْلُبِ الْعِلْمَ وَلَوْ بِخَوْضِ اللُّجَجِ وَشَقِّ الْمُهَج(56)؛ براى دست یافتن به علم باید در دل دریاهاى عمیق فرو بروید و تا نقد جان خودتان را نیز آماده كنید كه اگر خونتان هم در این راه ریخته شود جا دارد و شایسته است.
پس انسان باید هم براى شناختن حق در مقام معرفت و هم جهت رسیدن به حق در میدان عمل، آماده تلاش باشد و تنبلى و راحت‌طلبى را در هر دو حوزه از خود دور كند كه این روحیه هیچ وقت شایسته انسان نیست و وى را از رسیدن به اهدافش باز مى‌دارد. مبادا به اسم زهد و تقوا و ترك دنیا، تنبلى و راحت‌طلبى را پیشه خود سازیم. تنبلى و تن‌آسایى خود را زهد و تقوا و ترك دنیا نامیدن نه تنها آدمى را از تقوا و زهد باز مى‌دارد، بلكه به شكلى دیگر او را به انحراف مى‌كشاند. و شایسته نیست آدمى خود را با این اعمال فریب دهد. به یقین خدا از دل افراد بهتر آگاه است كه آیا انگیزه آنان واقعاً زهد است یا راحت‌طلبى و تن‌آسایى.
‌﴿ صفحه 128 ﴾
كسى كه مى‌خواهد با صفت راحت‌طلبى و تن‌آسایى مبارزه كند، باید با مشكلات و شداید و گرفتارى‌ها دست و پنجه نرم كند و به تدریج روحیه وظیفه‌شناسى و فداكارى در راه انجام آن را در خورد تقویت نماید. البته تحمّل مشكلات براى كسانى كه نازپرورده بوده و راحت‌طلبى و تن‌آسایى عادت كرده‌اند كار دشوارى است؛ چون این افراد معمولا در مواجهه با مشكلات و سختى‌ها تاب نمى‌آورند و مقاومت خود را از دست مى‌دهند و زود شكست مى‌خورند و گاه به محض این‌كه احساس كنند كه مشكلات سخت و طاقت‌فرسا وجود دارد، تكلیف را رها مى‌كنند؛ مثلا كسى كه در منزل شخصى خود، غرق آسایش و یا در نزد والدین خود با ناز و نعمت بزرگ شده، اینك اگر بخواند در شهر و محلى دور از والدین و در دیار غربت و با تحمل مشكلات تحصیل نماید تاب نمى‌آورد و تحمّل نمى‌كند و چون كار دشوارى است آن را رها مى‌سازد. به عنوان نمونه كسى كه تشخیص داده است درس خواندن وظیفه او مى‌باشد و این تكلیف بر او متعیّن شده است، باید خود را براى تحصیل، مهیا كند و مشكلات را به جان بخرد. ولى چون به تحمّل غربت و سختى‌ها و گرسنگى و نابسامانى نه تنها عادت ندارد، بلكه آشنا هم نیست، لذا همان روزهاى اوّل متوجّه مى‌شود كه این‌جا با خانه شخصى خیلى فرق دارد. در آن‌جا مادر غذا را آماده مى‌كرد و با ناز و خواهش و تمنا او را به غذا خوردن دعوت مى‌نمود، امّا در این‌جا باید خودش وسایل غذا را مهیا نماید و ظرف بشوید و .... از جانب دیگر گاهى چنان شرایط بد اقتصادى به او روى مى‌آورد كه مجبور مى‌شود براى امرار معاش، تن به قرض دهد و یا گاه دوست ناباب و بداخلاق با او هم اطاق شده و مشكلات او را دوچندان مى‌كند. طبیعى است كه چنین شخصى چون در رفاه زندگى مى‌كرده است این مشكلات را تحمل نمى‌كند و درس را رها ساخته، از زیر بار مسؤولیت و وظیفه شرعى خود، شانه خالى مى‌كند.
این یك مثال ساده از مشكلات شخصى است والاّ انجام وظیفه در برابر مشكلات اجتماعى صدها برابر دشوارتر است. اگر آدمى بخواهد یك زندگى منظم و مطابق با خواست خداوند سبحان و پیغمبر اكرم(صلى الله علیه وآله وسلم) داشته باشد، باید مبارزاتى سخت و مشكلاتى حادّ را تحمل نماید. واضح است كه شخص ناز پرورده همان روز اول فرار را بر قرار ترجیح داده،
‌﴿ صفحه 129 ﴾
مى‌گوید ما چنین تكلیف و ثوابى را نخواستیم، خداحافظ. همان یك لقمه نان از راه كسب و كشاورزى و... خیلى راحت‌تر به دست مى‌آید و این مسؤولیت‌ها و خون دل خوردن‌ها و سختى‌ها را هم ندارد، مگر بهشت رفتن فقط از همین راه ممكن است! آدم پول در مى‌آورد، به فقرا خدمت مى‌كند و به بهشت هم مى‌رود. هزاران راه و كار خیر وجود دارد كه مى‌تواند ما را به بهشت برساند چه لزومى دارد كه این‌همه زحمت را تحمل كنیم؟! ولى باید توجه داشت كه «بقدر الكدّ تكتسب المعالى فمن طلب العلى سحر اللیالى»؛ اجر و پاداش نیز به اندازه تحمّل سختى‌ها و مشكلات است و همه بهشتیان از مقام و منزلت یكسان برخوردار نیستند و اگر انسان مى‌خواهد در آن عالم دچار حسرت نشود مى‌بایست مشكلاتِ بهترین بنده خدا بودن را به جان و دل پذیرا باشد.

تصبّر در فهم دین

آدمى مى‌بایست روحیه تنبلى و تن‌آسایى را كنار گذاشته، با آن مبارزه كند؛ چون چنین روحیه‌اى گاه او را وادار مى‌سازد كارهاى خود را توجیه نماید. به عنوان مثال چون تحمل مشكلات تحصیل علوم دینى برایش دشوار است مى‌گوید جانم در خطر است و ضعیف و مریض شده‌ام و باید تحصیل را رها كرده، شغل دیگرى را انتخاب كنم؛ یعنى چنین براى خود توجیه مى‌كند كه ترك تحصیل یك واجب شرعى است، نه درس خواندن! اگر آدمى مى‌خواهد به این وساوس شیطانى مبتلا نشود، باید در برابر سختى‌ها و مشقت‌ها تمرین داشته باشد. باید به حالت تصبّر روى آورد و صبورى نمودن را تمرین كند. به كسى كه ملكه صبر و شكیبایى را دارد، «صبور» و یا «صبّار» گفته مى‌شود. امّا تصبّر به معناى تمرین صبر است. تصبّر، آن است كه انسان هنوز به مشكلات و شداید عادت نكرده و تازه براى اوّلین بار با آنها مواجه مى‌شود، لذا چنین شخصى صبر نمودن را تمرین مى‌كند و خودش را به تحمّل سختى‌ها وادار مى‌نماید تا كم‌كم از آن روحیه ناز پروردگى بیرون آید و اندك اندك به سختى‌ها و مشكلات عادت كند. به این مرحله كه همان تمرین صبر كردن است، «تصبّر» مى‌گویند. از نظر ادبا نیز یكى از معانى «باب تفعّل» تكلّف است. و در این‌جا «تَكَلَّفَ الصَّبْرَ» یعنى صبر را بر خود تحمیل مى‌كند.
‌﴿ صفحه 130 ﴾
پس «تفقه فى‌الدین»، بر خلاف گمان بعضى، كار راحتى نیست و نه تنها نان خوردن از راه دین نیست، بلكه تقویت و سیراب ساختن درخت دین است؛ چون تفقّه در دین كار بسیار دشوارى است و تحصیل علوم دینى و بصیرت پیدا كردن در دین در گرو تحمل مشكلات است. حضرت(علیه السلام) بعد از توصیه به «تفقه فى‌الدین» مى‌فرماید: عَوِّدْ نَفْسَكَ التَّصَبُّرَ عَلَى الْمَكْروُهِ؛ خود را به رنج و سختى‌هایى كه در راه رسیدن به حق وجود دارد عادت بده و دین را بیاموز!
پس اگر مى‌خواهید موفق شوید باید خود را به «تصبر» و تمرین صبر و تجربه نمودن آن عادت دهید. و تمرین بلند مدت لازم است تا كم‌كم ملكه صبر پیدا شود و آن وقت است كه صبر كردن آسان مى‌گردد. درست است كه در ابتدا، این كار دشوار است ولى باید قدم به قدم این كار را انجام داد و آن را با تلقین همراه ساخت تا تحمل مشكلات كم‌كم آسان گردد كه «اِنَّ مَعَ الْعُسْرِ یُسْرا»(57) و «سَیَجْعَلُ اللّهُ بَعْدَ عُسْر یُسْرا»(58). خداوند سبحان این سنت را قرار داده كه اوّل باید با سختى‌ها و مشكلات دست و پنجه نرم نمود تا نوبت ظفر آید؛ یعنى خداوند بعد از صبر مشكلات را آسان مى‌نماید و آدمى بدون صبر نمى‌تواند تكالیفش را انجام بدهد.