در جستجوی خدا

نویسنده : آیت الله مکارم شیرازی

3 ـ درورزا

این گیاه که در جنگلهای رامبوی یه می روید دارای برگهای سرخ رنگی است که روی آن شاخکهای باریکی شبیه به مو دیده می شود و در انتهای هر یک از آنها غده ای وجود دارد.
هنگامی که مگس مفلوک راه را گم کند و بی خبر به گمان این که نقطه آرام و دنجی را پیدا کرده روی برگهای این گیاه بنشیند ناگهان شاخکها از اطراف روی سر او می ریزند و او را دست بسته به درون گیاه می کشانند.
خود برگ تدریجا منقبض شده و تقریبا پس از یک ربع ساعت به حال انقباض کامل در می آید و ممکن است چند روز به این حالت باقی بماند خدا می داند در این چند روز چه بر سر آن حشره بی نوا خواهد گذشت زیرا در میان ترشحات چسبنده برگ مجبور است تدریجا هضم شده و جذب گیاه گردد.

4 ـ نپانتس

این گیاه یکی از عجیب ترین نوع گیاهان گوشتخوار است. در انتهای شاخة باریک این گیاه چیزی شبیه به کوزة کوچک وجود دارد که دهانه آن رو بطرف بالاست، و درب مخصوصی دارد که در حال عادی باز است.
این کوزه دام خطرناکی برای حشرات بی احتیاط و سر در هوا! می باشد اهمیت این خطر هنگامی روشن میشود که ملاحظه کنیم:
اولاً در درون این کوزه ها همیشه عسل چسبناک و شیرینی وجود دارد که حشرات شکم پرست کمتر ممکن است از آن چشم بپوشند بخصوص اینکه مستورة این عسل روی جدار بیرونی کوزه نیز بچشم می خورد!
ثانیاً رنگ کوزه ها بقدری زیبا و شفاف است که حشرات خوش ذوق را بسوی خود میکشاند. آن عسل شیرین و این رنگ زیبا بحشرات چشمک میزند و آنها را بدرون کوزه دعوت میکند.
اگر حشره ای اسیر هوای نفس شد و وارد کوزه گردید فوراً دهانه آن بسته می شود، و او را در زندانی که هرگز خلاصی از آن متصور نیست گرفتار میکند.
این کوزه برای این گیاه حکم معده را دارد و شیرة درون آن مانند شیره معدۀ روی حشره تأثیر کرده و آنرا بصورت قابل جذب بیرون می آورد.

5 ـ اوتکولریر

ـ یکی دیگر از گیاهان مگس گیر و حشره خوار است، با این تفاوت که این گیاه در مردابها و باتلاقها می روید و شاخه های آن از اعماق آب بالا آمده و دام مگس گیر خود را که عبارت از برگهای نوار مانندی است با برگهای کوچک شبیه به «مشک» با دهان های پر کرک، بر سطح آب می گستراند... . همانطور که اشاره شد گیاهان گوشتخوار منحصر باینها نیست و انواع و اقسام فراوانی دارد.
قابل توجه اینکه دانشمندان اظهار امیدواری میکنند روزی بیاید که بر اثر پیشرفت علم گیاه شناسی بشر بتواند مقادیر زیادی از این گیاهان را در باغچه های منازل یا کنار استخرها پرورش دهد و با استفاده از این وسیله سالم طبیعی بجنگ مگس و بعضی دیگر از حشرات موذی برود.
بدیهی است این مگس گیر و حشره کش سالمترین نوع حشره کشهاست زیرا موادیکه معمولاً برای کشتن حشرات مورد استفاده قرار می گیرد بالاخره یکنوع ماده سمّی است اگر چه سمیت آن برای انسان بسیار ضعیف می باشد. ولی در هر حال هوا را از صورت طبیعی بیرون میبرد، اما گیاهان حشره خوار مسلماً این عیب را ندارند.
در خاطرات سیاحان و جهانگردان مطالب گوناگونی دربارة «گیاهان آدمخوار» و «میمون خوار» دیده می شود. بعضی از دانشمندان می گویند ممکن است این گیاهان انواع بزرگ تری از همان گیاهان حشره خوار باشند که بر اثر رشد زیاد در سرزمینهای مستعد، قدرت بیشتری پیدا کرده اند و میتوانند حیوانات بزرگتری را در لابلای شاخه ها و برگها، یا ریشه های خود محبوس ساخته و تدریجاً جذب کنند.
مشاهدة این صحنه های عجیب در جهان آفرینش ما را بی اختیار بیاد شعر معروف «سعدی» می اندازد:
اینهمه نقش عجیب بر در و دیوار وجود
هر که فکرت نکند نقش بود بر دیوار!