در جستجوی خدا

نویسنده : آیت الله مکارم شیرازی

2 ـ دیونه

ـ یکی دیگر از گیاهان حشره خوار است که مجهز به «تله لولائی» می باشد، با این امتیاز که انقباض صفحات برگهای آن هنگام تماس حشره بقدری سریع انجام گیرد که کمترحشره ای می تواند از دام آن فرار کند و جان بسلامت ببرد!. این گیاه، یک منطقه مرگ حتمی برای اینگونه حشرات محسوب میگردد.

3 ـ درورزا

این گیاه که در جنگلهای رامبوی یه می روید دارای برگهای سرخ رنگی است که روی آن شاخکهای باریکی شبیه به مو دیده می شود و در انتهای هر یک از آنها غده ای وجود دارد.
هنگامی که مگس مفلوک راه را گم کند و بی خبر به گمان این که نقطه آرام و دنجی را پیدا کرده روی برگهای این گیاه بنشیند ناگهان شاخکها از اطراف روی سر او می ریزند و او را دست بسته به درون گیاه می کشانند.
خود برگ تدریجا منقبض شده و تقریبا پس از یک ربع ساعت به حال انقباض کامل در می آید و ممکن است چند روز به این حالت باقی بماند خدا می داند در این چند روز چه بر سر آن حشره بی نوا خواهد گذشت زیرا در میان ترشحات چسبنده برگ مجبور است تدریجا هضم شده و جذب گیاه گردد.

4 ـ نپانتس

این گیاه یکی از عجیب ترین نوع گیاهان گوشتخوار است. در انتهای شاخة باریک این گیاه چیزی شبیه به کوزة کوچک وجود دارد که دهانه آن رو بطرف بالاست، و درب مخصوصی دارد که در حال عادی باز است.
این کوزه دام خطرناکی برای حشرات بی احتیاط و سر در هوا! می باشد اهمیت این خطر هنگامی روشن میشود که ملاحظه کنیم:
اولاً در درون این کوزه ها همیشه عسل چسبناک و شیرینی وجود دارد که حشرات شکم پرست کمتر ممکن است از آن چشم بپوشند بخصوص اینکه مستورة این عسل روی جدار بیرونی کوزه نیز بچشم می خورد!
ثانیاً رنگ کوزه ها بقدری زیبا و شفاف است که حشرات خوش ذوق را بسوی خود میکشاند. آن عسل شیرین و این رنگ زیبا بحشرات چشمک میزند و آنها را بدرون کوزه دعوت میکند.
اگر حشره ای اسیر هوای نفس شد و وارد کوزه گردید فوراً دهانه آن بسته می شود، و او را در زندانی که هرگز خلاصی از آن متصور نیست گرفتار میکند.
این کوزه برای این گیاه حکم معده را دارد و شیرة درون آن مانند شیره معدۀ روی حشره تأثیر کرده و آنرا بصورت قابل جذب بیرون می آورد.