در جستجوی خدا

نویسنده : آیت الله مکارم شیرازی

1 ـ آلدروداند

این گیاه یکی از گیاهان گوشتخواری است که در کشور فرانسه در ایالت «ژیروند» که در غرب این کشور و در ساحل اوقیانوس اطلس قرار دارد، می روید.
خوراک این گیاه «مگس» است و لذا آنرا گیاه مگس خوار یا مگس گیر می نامند. ساختمان آن ظاهراً ساده ولی در واقع بسیار اعجاب انگیز است.
این گیاه دارای برگ دو پارچه ای مخصوصی است که مانند دو صفحه کتاب باز در برابر هم قرار گرفته و بوسیله لولای مخصوصی از پائین بهم چسبیده است. روی برگهای این گیاه را کُرکهای حساسی پوشانیده است.
هنگامیکه یک مگس بخت برگشته بآن نزدیک گردد و پاها یا بدن او باین کرکها تماس پیدا کند، دو صفحه مزبور بسرعت بسته می شود و حیوانک در آن میان زندانی می گردد، و بالاخره بر اثر شیره مخصوصی که از برگ ترشح می کند تدریجاً هضم و جزء بدن گیاه می شود!.

2 ـ دیونه

ـ یکی دیگر از گیاهان حشره خوار است که مجهز به «تله لولائی» می باشد، با این امتیاز که انقباض صفحات برگهای آن هنگام تماس حشره بقدری سریع انجام گیرد که کمترحشره ای می تواند از دام آن فرار کند و جان بسلامت ببرد!. این گیاه، یک منطقه مرگ حتمی برای اینگونه حشرات محسوب میگردد.

3 ـ درورزا

این گیاه که در جنگلهای رامبوی یه می روید دارای برگهای سرخ رنگی است که روی آن شاخکهای باریکی شبیه به مو دیده می شود و در انتهای هر یک از آنها غده ای وجود دارد.
هنگامی که مگس مفلوک راه را گم کند و بی خبر به گمان این که نقطه آرام و دنجی را پیدا کرده روی برگهای این گیاه بنشیند ناگهان شاخکها از اطراف روی سر او می ریزند و او را دست بسته به درون گیاه می کشانند.
خود برگ تدریجا منقبض شده و تقریبا پس از یک ربع ساعت به حال انقباض کامل در می آید و ممکن است چند روز به این حالت باقی بماند خدا می داند در این چند روز چه بر سر آن حشره بی نوا خواهد گذشت زیرا در میان ترشحات چسبنده برگ مجبور است تدریجا هضم شده و جذب گیاه گردد.