در جستجوی خدا

نویسنده : آیت الله مکارم شیرازی

6ـ کلاس تهیه

همانطور که گفته شد ریه عضو بسیار لطیف و حساس و زود رنجی است. اگر هوای سرد زمستان با آن شدت برودت سرنزده وارد ریه شود مسلماً لطمه و خسارات فراوانی بآن وارد میکند لذا باید قبلا این هوا درس آمادگی را بخواند و باصطلاح« کلاس تهیه» را ببیند و آنگاه وارد منطقه ریه شود جای این کلاس« بینی» است، زیرا در بالای بینی برآمدگی مخصوصی وجود دارد که هوا مجبور است با ملایمت از کنار آن بگذرد.
بدیهی است مجاورت ذرات هوا با آن عضو گرم برودت آنرا در هم می شکند و اگر هم هوای خشکی باشد کمی رطوبت و بخار آب بآن نیز افزوده می شود تا ریه را خشک و ناراحت نکند، لذا در کتابهای بهداشت بما سفارش می کنند که اگر می خواهیم در زمستان مبتلا بسرماخوردگی و عواقب وخیم آن نشویم باید همیشه از بینی تنفس کنیم… این بود گوشه ای از درسهای توحیدی که مطالعه این تصفیه خانة تن بما آموخته، آیا هیچ عقلی باور میکند که اینهمه آوازه ها از طبیعت کور و کراست، طبیعتی که از هیچیک از این اصول علمی آگاه نیست؟!

نیرومند ترین موتور دنیا

یک میزبان و اینهمه مهمان!

همانطور که سابقاً هم اشاره شد بدن هر انسانی بطور متوسط مرکب از ده میلیون میلیارد موجود زنده بنام« سلول» است که از اتحاد و پیوستن آنها بیکدیگر یک بدن کامل با تمام تشکیلاتش بوجود میآید.
اکنون این سؤال پیش میآید که اینهمه موجودات زنده که راستی شماره کردن آنها از حوصله انسان خارج است از چه راهی تغذیه می کنند و سرپرست این« عائله فوق العاده سنگین» کیست؟ که بآنها آب میدهد؟ که غذا می رساند؟ که اکسیژن لازم برای سوخت آنها را تهیه میکند؟
آری این وظیفه سنگین بر عهده دستگاه گردش خون یعنی قلب و سایر تشکیلات وابسته بآن گذارده شده است و همگی ریزه خوار خوان نعمت بیدریغ این دستگاهند.
اشتباه نشود قلب از خودش چیزی ندارد آب و مواد غذائی را از روده ها تحویل میگیرد و اکسیژن هوا را هم از ریه ها، بنابراین کار او فقط رسانیدن این مواد بفرد فرد سلولهاست ولی تصدیق میکنید رسانیدن مواد حیاتی به اینهمه موجود زنده ـ آنهم موجودات بی حوصله ای که با یک چشم بر هم زدن گرسنه و تشنه میشوند و آن بآن باید مواد غذائی بآنها برسد ـ کار آسانی نیست، اما خوشبختانه قلب در این کار تنها نیست و میلیون مأمور مجهز و کمر بسته بنام«گلبول سرخ» (همان موجودات بسیار کوچک سرخ رنگی که در محوطه خون شناورند) در اختیار دارد و بکمک این قشون 25 میلیونی این مشکل را حل میکند.
این مأموران با انضباط بفرمان قلب از لابلای پرده های ظریف چشم و سلولهای حساس مغز و خلاصه تمام نقاطی که هیچ موجود دیگری حق ورود بآنرا ندارد بوسیله رگهای موئین بآرامی و آسانی میگذرند و مواد لازم را بهمه آنها میرسانند و سموم و فضولات آنها را جمع آوری میکنند.