در جستجوی خدا

نویسنده : آیت الله مکارم شیرازی

3ـ قدرت خارق العاده

اگر وحشت نکنید مطابق حساب دقیق، در شبانه روز از دیواره های ریه شما حدود ده هزار لیتر خون میگذرد (بدیهی است خون موجود در بدن ما این مقدار نیست ولی چون در فواصل خیلی کوتاه گردش خود را از سر آغاز می کند چنان رقم بزرگی را بوجود می آورد) بنابراین باید گفت برآورد کار این تصفیه خانه عظیم روزانه ده هزار لیتر و در سال بیش از سه میلیون لیتر است!.
با در نظر گرفتن مطالب گذشته اینرا هم می توانید حساب کنید که در هر شبانه روز بطور متوسط ریة شما« سی هزار» مرتبه باز و بسته می شود؛ اما عجیب اینست که با تمام این حرفها ما هرگز از نفس کشیدن احساس خستگی نمیکنیم. این قدرت فوق العاده برای عضو لطیفی مانند ریه حقیقتاً جالب است.

4ـ مواد اولیه این پالایشگاه

هر کار گاهی محتاج بمواد اولیه است، مواد اولیه مورد لزوم تصفیه خانه تن هواست، خوشبختانه این ماده همه جا هست در کوچه و بازار و خانه و اطاق و هواپیما و… وجود دارد، اگر هم بخواهیم آنرا از خود دور کنیم بافشار زیاد بسوی ما برمیگردد. البته باید اینطور هم باشد زیرا ما طاقت دوری اکسیژن هوا را نداریم، ممکن است چند روز با گرسنگی سر کنیم اما بیش از 5 دقیقه نمی توانیم بدون هوا زنده بمانیم.
بهمین جهت سازنده این کارگاه مادة مورد نیاز آنرا آنقدر فراوان آفریده که همه جا با ما باشد و احتیاجی بحمل و نقل آن هم نداشته باشیم.
طبق محاسباتی که دانشمندان کرده اند ما در هر شبانه روز (بطور متوسط) یازده متر مکعب و یا بحساب وزن 14 کیلوگرم هوا لازم داریم، راستی اگر بنا بود هوا بخریم زندگی کردن چقدر مشکل می شد و اگر محتکرهای بی انصاف جامعه ما تصمیم باحتکار هوا میگرفتند؛ یا کارگران تولید« هوا» یک روز« اعتصاب» میکردند، تکلیف ما چه می شد؟
لابد میگوئید: هیچ، نفس کشیدن از یادمان می رفت! یا اگر هوا همه جا نبود و می خواستیم یک مسافرت یک ماهه کنیم این ذخیره بیش از 400 کیلوئی هوا را چگونه می توانستیم با خود ببریم.

5ـ کنترل حرارت

در میان مردم مشهور است که«ریه بادزن قلب است»! و بنظر میرسد که این جمله را از اطباء قدیم گرفته اند، گر چه در بدو امر، عبارت بی اساسی بنظر می رسد اما خوب که ملاحظه می کنیم می بینیم اینهم نکته ای دارد.
زیرا قلب بر اثر حرکت دائمی گرم می شود، ریختن خونهای گرم بقلب آنهم بر حرارت آن می افزاید؛ اما همینکه خونها از قلب بریه آمدند و در دیواره های ریه منتشر شدند و با هوای ملایم تماس پیدا کردند، مقدار زیادی از حرارت خود را از دست داده و بوسیله« بازدم» بخارج می فرستند، این خون هنگامیکه بقلب برمی گردد تأثیر عمیقی در کنترل حرارت قلب دارد لذا هر وقت قلب ما بواسطه گرما زدگی دچار خفقان می شود با تنفس در هوای ملایم آنرا تسکین می دهیم این نعمت هم از دولت سر ریه هاست.