فهرست کتاب


امر به معروف و نهی از منکر

حجه الاسلام محسن قرائتی

سكوت و بى تفاوتى

از گناهان و منكرات بزرگ سیاسى، سكوت مرگبار رؤسا و حاكمان در برابر انواع ظلمهایى است كه در سراسر دنیا به محرومان و مستضعفان مى شود. اینها یا به خاطر حفظ موجودیت توخالى خود و یا از ترس ابرقدرت ها، آه مظلومان را مى شنوند و سكوت مى كنند.(850)

تفرقه

از منكرات مهم سیاسى و اجتماعى، تفرقه است. در جنگ اُحُد، قرآن كریم رمز شكست مسلمانان را نزاع و نافرمانى و سستى بیان مى كند.(851)
در قرآن، تفرقه را یكى از نمونه هاى شرك دانسته است و مى فرماید: "از مشركین نباشید؛ از همان گروهى كه در دین خود تفرقه ایجاد كردند."(852)

به بردگى كشاندن

یكى از منكرات زورمندان، به بردگى كشاندن مردم است. فرعون افتخار مى كرد كه قوم موسى و هارون برده هاى او هستند.(853) قرآن حتّى به پیامبران و علما اجازه نداده است كه مردم را برده و بنده خود حساب كنند.(854)
افشاى اسرار نظامى، سیاسى و علمى یكى از منكرات مهم سیاسى است.
هدف ما شمردن همه منكرات سیاسى نیست و این مقدار براى نمونه كافى است.