امر به معروف و نهی از منکر

نویسنده : حجه الاسلام محسن قرائتی

قتل مردم

از منكرات مهمّى كه قرآن آن را بیان كرده است، خونهاى ناحقى است كه افراد فاسد به محض رسیدن به قدرت مى ریزند و كشاورزیها را نابود مى كنند.(849)
گاهى هم براى حفظ قدرت، و یا برنامه هایى را كه از طرف بیگانگان به آنان دیكته مى شود، همه سرمایه هاى طبیعى و نیروهاى انسانى را به باد مى دهند.

سكوت و بى تفاوتى

از گناهان و منكرات بزرگ سیاسى، سكوت مرگبار رؤسا و حاكمان در برابر انواع ظلمهایى است كه در سراسر دنیا به محرومان و مستضعفان مى شود. اینها یا به خاطر حفظ موجودیت توخالى خود و یا از ترس ابرقدرت ها، آه مظلومان را مى شنوند و سكوت مى كنند.(850)

تفرقه

از منكرات مهم سیاسى و اجتماعى، تفرقه است. در جنگ اُحُد، قرآن كریم رمز شكست مسلمانان را نزاع و نافرمانى و سستى بیان مى كند.(851)
در قرآن، تفرقه را یكى از نمونه هاى شرك دانسته است و مى فرماید: "از مشركین نباشید؛ از همان گروهى كه در دین خود تفرقه ایجاد كردند."(852)