امر به معروف و نهی از منکر

نویسنده : حجه الاسلام محسن قرائتی

پذیرفتن بیگانه

قرآن با كمال صراحت مى فرماید: "بیگانگان را مستشار خود قرار ندهید!"(831)
متأسفانه امروزه بر اثر رهبرى رهبران ترسوى كشورهاى اسلامى، خواب رفتن مسلمانان و بیدارى دشمنان، كار به جایى رسیده است كه در تاروپود اداره كشورهاى اسلامى، عوامل بیگانه نفوذ دارند و به نام مستشار، كارشناس، مستشرق و جهانگرد، وجب به وجب سرزمینهاى اسلامى را گشته اند و از منابع طبیعى و نیروهاى انسانى و نوابغ ما آگاه شده اند. كتابهاى خطى و آثار عتیقه مارا دزدیده اند. افراد نابغه ما را به خدمت اهداف خود بكار گرفته اند و این كار تا آنجا پیش رفته كه سران بعضى از كشورهاى اسلامى به صورت عناصرى بى اراده و مزدوران مزدبده درآمده اند.

ملاحظه و سازش

از آرزوهاى دشمنان نسبت به ما، دست برداشتن از اصول و ارزشهاى اسلامى و سازش با دشمن است.(832)
قرآن مى فرماید: "در برابر هر پیشنهاد غیرمعقولى با قاطعیت و صلابت بگوئید: حساب ما از حساب شما جداست!"(833)
هر حركت، قرار داد، تصویب قانون و رابطه اى كه نتیجه اش سلطه كفار بر مسلمانان باشد، حرام است. قرآن مى فرماید: "هرگز خداوند براى كفار راه نفوذ و سلطه اى بر مؤمنان قرار نداده است!"(834)
شركت در هر جلسه، كنفرانس، انجمن و سمینارى كه قانون خدا، اولیاى خدا، اهداف خدا و راه خدا تضعیف شود، ممنوع است.(835)

پخش شایعات سیاسى

پخش هر خبرى كه مسلمانان را به وحشت اندازد، جامعه را متزلزل و یا روحیه هارا تضعیف كند،ممنوع است.(836)
اسلام براى كسانى كه با شایعه جامعه را متزلزل مى كنند، سخت ترین كیفر را معین كرده است.(837)
مسلمانان باید تا خبرى شنیدند، به كارشناسان و سیاست شناسان امین و فقیه عرضه كنند تا بعد از تحلیل صحیح و تشخیص خبرهاى صحیح از دروغ، آن را به مردم اعلام كنند. به علاوه، بیان بعضى اخبار صحیح نیز در همه جا و براى همه كس درست نیست. قران در این زمینه مى فرماید: "آشكار شدن بعضى از مسائل براى شما مضرّ است."(838)