امر به معروف و نهی از منکر

حجه الاسلام محسن قرائتی

منكرات سیاسى و بین المللى

منكرات تنها در گناهان فردى و اخلاقى خلاصه نمى شود. منكرات سیاسى علاوه براینكه خود گناه بزرگى است، بسترى براى سایر گناهان است. صدها آیه و حدیث در باره مسائل سیاسى مطرح شده است و كسانى كه دین را از سیاست جدا مى دانند، باید این آیات را از قرآن حذف و عمل انبیاء را تخطئه كنند. ما در اینجا، به نمونه هایى از منكرات سیاسى اشاره مى كنیم:

پذیرفتن طاغوتها

اولین وظیفه انبیا بعد از دعوت به توحید، مبارزه با طاغوت است؛ "اِن اعبدواللّه واجتنبوا الطاغوت"(820)
اگر طاغوتها نباشند، مردم به طور طبیعى به سراغ توحید مى روند. خداوند در قرآن كفر به طاغوت قبل از ایمان به خدا را در ورودى ایمان به خدا قرار داده است. مشكل امروز مسلمانان دنیا این است كه از میان دوبال كفر به طاغوت و ایمان به خدا، تنها بال دوم را دارند؛ یعنى ایمان به خدا دارند، ولى كفر به طاغوت را ندارند. به همین دلیل با اینكه در ظاهر نماز مى خوانند، طاغوت بر آنان حكومت مى كند. امام خمینى(ره) مى فرماید: "ما دو نوع اسلام داریم:
1 - اسلام ناب محمدى كه لرزه بر اندام كفار مى انداخت و مسجد مدینه با ده ستونى كه از تنه درخت خرماداشت، كاخهاى طاغوت را متزلزل مى كرد.
2 - اسلام آمریكائى كه امروز مسجد پیامبر در مدینه با صدها پایه از سنگ مرمر لرزه به اندام احدى نمى اندازد."
خداوند به موسى(ع) مى فرماید: "به سراغ فرعون برو! زیرا طغیان كرده است."(821)
در قرآن، پیروى گنهكاران(822)، كافران(823)، مفسدین(824)، مسرفین(825)، مفرطین(826)، غافلین(827)، هوسرانان(828) و فرومایگان(829) با صراحت نهى شده است. اگر تنها به این آیات عمل شود، بساط تمام سران كشورهاى اسلامى برچیده خواهد شد.
نه تنها پیروى از طاغوت گناه است، بلكه كمك به او، رضایت بر كار او، دعاى به او، علاقه به زنده بودن او، لبخند بر روى او، احترام به او، مسافرت براى دیدار او، بیعت با او، بدرقه او، تشویق او و سكوت در برابر او نیز گناه است.(830)

پذیرفتن بیگانه

قرآن با كمال صراحت مى فرماید: "بیگانگان را مستشار خود قرار ندهید!"(831)
متأسفانه امروزه بر اثر رهبرى رهبران ترسوى كشورهاى اسلامى، خواب رفتن مسلمانان و بیدارى دشمنان، كار به جایى رسیده است كه در تاروپود اداره كشورهاى اسلامى، عوامل بیگانه نفوذ دارند و به نام مستشار، كارشناس، مستشرق و جهانگرد، وجب به وجب سرزمینهاى اسلامى را گشته اند و از منابع طبیعى و نیروهاى انسانى و نوابغ ما آگاه شده اند. كتابهاى خطى و آثار عتیقه مارا دزدیده اند. افراد نابغه ما را به خدمت اهداف خود بكار گرفته اند و این كار تا آنجا پیش رفته كه سران بعضى از كشورهاى اسلامى به صورت عناصرى بى اراده و مزدوران مزدبده درآمده اند.