فهرست کتاب


امر به معروف و نهی از منکر

حجه الاسلام محسن قرائتی

فرار از جبهه

بعضى از منكرات مربوط به جبهه و جنگ است كه یكى از آنها فرار از جبهه و جنگ است. قرآن مى فرماید: "جز آنها كه براى سازوبرگ نبرد باز مى گردند، یا آنها كه به یارى گروهى دیگر مى روند، هركسى كه پشت به دشمن كند، مورد خشم خدا قرار مى گیرد و جایگاه او جهنم است. جهنم بدجایگاهى است."(805)
آرى! فرار از جنگ، از گناهان بزرگى است كه خداوند براى آن وعده دوزخ داده است. در سوره احزاب مى خوانیم: "بعضى با خود پیامبر اسلام عهد بسته بودند كه در جنگ با دشمنان اسلام فرار نكنند". سپس قرآن مى فرماید: "هرگز فرار براى شما سودى ندارد."(806)

توجیهات فراریان

در قرآن در مورد فرار منافقان و افراد ترسو از جبهه و توجیهاتى كه مى كنند، نكاتى آمده است كه فهرست وار به آنها اشاره مى كنیم:
1 - نداشتن فرمانده و رهبر؛
در جنگ اُحد، گروهى از مسلمانان به خیال آنكه پیامبر اكرم شهید شده است، پا به فرار گذاشتند. قرآن مى فرماید: "برفرض كه پیامبر اسلام شهید شد و یا از دنیا رفت. آیا باید شما فرار كنید و به عقب برگردید؟!"(807)
2 - گرمى هوا؛
همین كه فرمان بسیج صادر شد، گروهى مى گفتند: "الان هوا گرم است. قرآن مى فرماید: "آتش دوزخ گرمتر است."(808)
3 - دشمنان زیاد؛
گروهى همین كه لشكر كفر و سازوبرگ نظامى آنان را دیدند، گفتند: "لا طاقَةَ لَنَا الْیَوْم"؛ ما امروز توان مبارزه با این طاغوت را نداریم."(809)
در جنگ بدر، خداوند با قدرت غیبى كارى كرد كه مسلمانان كفار را كم دیدند؛ و گرنه سست مى شدند و جرأت حمله پیدا نمى كردند."(810)
4 - گناهان احتمالى؛
مسلمانان تن پرور هنگام دعوت به جنگ تبوك گفتند: "ما نگرانیم كه در مسیر راه چشممان به دختران رومى بیفتد و گرفتار گناه شویم. غافل از آنكه شكستن فرمان رهبرى و فرار از جنگ، از گناهِ نگاه به زنان و دختران بدتر است."(811)
5 - بعضى نیز بى حفاظ بودن خانه هاى خود را بهانه قرار مى دهند.(812)

برخورد با فراریان

قرآن مى فرماید: "بر جنازه كسانى كه از شركت در جبهه سرباز زدند، نماز مگذار و حتى بر سر قبر آنها مرو !"(813)