امر به معروف و نهی از منکر

نویسنده : حجه الاسلام محسن قرائتی

12- اشاعه فحشاء

اشاعه فحشا از منكرات اجتماعى است. نكته قابل توجه این است كه در تمام گناهان، آنچه سبب قهر خدا مى شود، انجام دادن آن است؛ ولى درباره اشاعه فحشا همین كه انسان به آن علاقه داشته باشد (ولو آنرا انجام ندهد)، مرتكب گناه كبیره شده است؛ یعنى نه تنها اشاعه فحشا بلكه علاقه به آن گناه بزرگى است؛ در حالى كه علاقه به هیچ گناهى (تا مادامى كه انجام نگرفته است) گناه نیست.(778) ناگفته پیداست كه زمینه اشاعه فحشا همین خلوت كردن زن و مرد اجنبى و اختلاط آنها در محل كار و دانشگاه و بیمارستان و مراكز عمومى دیگر است. بى حجابى و بدحجابى، مناسب ترین زمینه براى اشاعه فحشا است. اگر كمى فكر كنیم، درخواهیم یافت كه بى بندوبارى، چشم چرانى، خود را آرایش كردن و به مردم نشان دادن، كلید شعله ورشدن هوسها، دامها، فحشا و انواع روابط نامشروع خواهد شد كه ضربه هاى علمى و اخلاقى و خانوادگى آن بركسى پوشیده نیست.

13- ایجاد وحشت

قرآن مى فرماید: "كیفر كسانى كه در زمین فساد مى كنند، اعدام و تبعید است(779) و یكى از مصادیق فساد در زمین، اسلحه كشیدن و ایجاد رعب و وحشت و ناامنى است. قرآن حتّى براى كسانى كه با ایجاد شایعه در جامعه تزلزل به وجود مى آورند، سخت ترین كیفر را تعیین كرده است.(780)
در حدیث مى خوانیم: "خداوند كسى كه مؤمنى را بترساند، در روز قیامت او را خواهد ترساند."(781)
و در مضمون حدیث دیگرى مى خوانیم: "بدترین انسانها، كسى است كه مردم از شرّ او در امان نباشند."(782)
راه دور نرویم؛ دلیل اینكه به مسلمان، مسلمان گفته مى شود آن است كه مردم از دست و زبان او درامانند.(783)
اسلام عزیز مى فرماید: "برنامه هاى سفر خود را طورى تنظیم كنید كه شب هنگام و بى موقع وارد منزل نشوید"؛ تا كسانى كه در خانه هستند، نترسند و از خواب بیدار نشوند.
خاطره
یكى از علماى بزرگ مشهد(784)، عارف و مفسر و فقیه عالى مقامى بود كه شبانه وارد مشهد شد. خواست در خانه را بزند تا همسرش از خواب بیدار شود؛ امّا به یاد حدیث فوق كه افتاد، پشت در خانه نشست تا صبح شود. در این میان، همسرش در خانه و در عالم رؤیا دید كه آیت اله وارد شده، ولى به احترام همسرش پشت در نشسته است. پس از خواب بیدار شد و به در منزل رفت. همین كه در را باز كرد، شوهر گرامیش را پشت در دید.

14- پخش اخبار دروغ

قرآن مى فرماید: "هرگاه فاسقى خبرى براى شما آورد، تا تحقیق نكرده اید، آن را نپذیرید."(785)
یكى از راه هاى ایجاد تفرقه بین افراد یا كشورهاى مسلمان، همین بلندگوها و اخبار دروغى است كه با برنامه و بودجه خاصى ساخته و پرداخته مى شود و بعد آن را به خورد مردم مى دهند؛ طورى كه شیرازه محبتها از هم گسسته مى شود. هدف ما آشنایى با منكراتى است كه هم در جامعه ما زیاد است و هم كمتر با دید گناه به آنها نگریسته مى شود؛ اما هرگز درصدد شماره كردن گناهان نیستیم؛ زیرا كه در این صورت، از هدف اصلى دور مى شویم.